Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencja Szkoła Letnia Zarządzania 2012

KZiF - Katedra Zarządzania w Gospodarce - Konferencje i seminaria
 

 Konferencja Szkoła Letnia Zarządzania, Jachranka 2012

 

​TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka Konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2012 „Teoria i praktyka zarządzania. Rozwój, bariery, wyzwania”, została poświęcona zagadnieniom teorii i praktyki zarządzania, a szczególnie rozwojowi, barierom i wyzwaniom stojącym przed światem nauki i praktyką zarządzania. Problematyka referatów była bardzo szeroka i dotyczyła różnych problemów z zakresu teorii i praktyki zarządzania organizacją, a także kształcenia menedżerów, studentów oraz kadr naukowych. Przygotowane referaty mieściły się w następujących kategoriach:
  • Krytyczne refleksje nad wybranym problemem z zakresu teorii zarządzania.
  • Doniesienia z badań empirycznych.
  • Metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniu.
  • Doświadczenia w nauczaniu i rozwoju kadr naukowych.
Referaty przesłane na konferencję zostały wydrukowane w serii Zeszytów Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie” wydawanym przez KNOiZ PAN i SGH, a także ze względu na duże zainteresowanie w trzech monografiach.
 

PROGRAM KONFERENCJI 

Poniedziałek - 14 maja 2012 r.
 
13.00 - 16.00 - Rejestracja uczestników
14.00 - 16.00 - Obiad
16.30 - 16.45 - Powitanie uczestników i uroczyste otwarcie Konferencji
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Maria Romanowska
16.45 - 18.00 - Sesja I. „Kierunki ewolucji współczesnych przedsiębiorstw – dyskusja panelowa”
 
Uczestnicy panelu:
Prof. dr hab. Cezary Suszyński – przewodniczący
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
Prof. dr hab. Rafał Krupski
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk
18.00 - 18.30 - Przerwa kawowa
 
18.30 - 20.00 - Sesja II. „Człowiek w organizacji – dyskusja panelowa”
Uczestnicy panelu:
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – przewodniczący
Prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz
Prof. dr hab. Wanda Kopertyńska
Prof. dr hab. Janusz Strużyna
20.30  - Uroczysta kolacja w Yacht Clubie
Wtorek - 15 maja 2012r.
 
7.00 - 9.00  - Śniadanie 
9.00 - 11.00  - Sesja III. „Innowacje i zarządzanie zmianą – dyskusja panelowa”
 
Uczestnicy panelu:
Prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz– przewodniczący
Prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
Prof. dr hab. Ryszard Rutka
Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
Prof. dr hab. Krystyna Poznańska
11.00 - 11.30 - Przerwa kawowa
 
11.30 - 13.00 - Sesja IV. „Badania naukowe w Polsce – stan obecny i możliwości rozwoju”
 
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Michał Trocki
1. Raport z badań na temat popularności internetowej problemów zarządzania - prof. dr hab. Michał Trocki, mgr Witalij Metelski.
2. Możliwości finansowania badań naukowych w Polsce– prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, mgr Albert Tomaszewski
3. Pytania i dyskusja.
 
13.00 - 14.30 - Obiad
 
14.30 - 16.30 - Sesja V. „Pierwsze doświadczenia ze stosowania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”
 
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Jan Lichtarski
1. Zmiany w procedurach awansów naukowych – prof. dr hab. Bogdan Nogalski.
2. Pierwsze doświadczenia z przeprowadzania postępowań habilitacyjnych według znowelizowanej ustawy - prof. dr hab. Bogdan Nogalski.
3. Nowe możliwości kształcenia studentów na kierunku zarządzanie ich wykorzystanie przez uczelnie – prof. dr hab. Maria Romanowska, dr Wioletta Jakubowska.
4. Pytania i dyskusja.
 
16.30 - 17.00 - Przerwa kawowa
 
17.00 - 19.00 - Sesja VI. „Warsztaty doktorskie i habilitacyjne. Indywidualne konsultacje”
 
20.00  - Kolacja grillowi
 
Środa - 16 maja 2012 r.
 
7.00 - 9.00 -  Śniadanie
9.30 - 10.00 -  Podsumowanie konferencji
10.00 - 12.00 -  Indywidualne konsultacje