Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Kierunki prac naukowo-badawczych

 
Zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się wokół szeroko pojętych problemów konsumentów i konsumpcji w ich teoretycznym i empirycznym obszarze. Szczególną uwagę poświęca się współzależnościom zachodzącym pomiędzy konsumpcją oraz pozycją konsumenta na rynku w kształtującej się gospodarce rynkowej. 
 
Wyniki badań dotyczące tychże współzależności znajdują i znajdą w przyszłości wielostronne zastosowanie tak dla wczesnego podejmowania działań na rzecz ochrony konsumentów, jak i dla działań marketingowych i menedżerskich w ustalaniu strategii działań na rynku w połączeniu ze świadomością skutków tych działań dla nabywców. 
 
Działalność naukowa pracowników Katedry koncentruje się wokół następujących problemów:
 • Badania poziomu życia i konsumpcji grup społeczno-zawodowych w Polsce, 
 • Zachowania w czasie wolnym
 • Metodyczne i merytoryczne problemy badania przemian w strukturze konsumpcji, 
 • Konsument jako cel i podstawa działań rynkowych i marketingowych, 
 • Konsument jako podmiot komunikacji rynkowej, segmentacji rynku, promocji, marketing-mix, badań rynkowych, 
 • Konsument 55+
 • Zachowania ekonomiczne i jakość życia klasy wyższej w Polsce
 • Sytuacja polskiego konsumenta wobec integracji z Unią Europejską
 • Zachowania konsumpcyjne w czasach kryzysu 
 • Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych
 • Edukacja i ochrona konsumenta 
 • Usługi jako sektor gospodarki, rola usług w unowocześnianiu struktury konsumpcji, 
 • Wpływ otoczenia ekonomicznego, społecznego, kulturowego na postępowanie uczestników rynku, 
 • Konsument na rynku usług finansowych, 
 • Konsument a planowanie i zarządzanie biznesem, implikacji dla strategii konkurencji, 
 • Strategie uczestników rynku, 
 • E-uslugi
 • Gospodarka nieoficjalna – szara strefa

Badania statutowe pracowników Katedry

Badania własne pracowników Katedry  

Pozostałe badania pracowników Katedry