Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania statutowe

 

2020 rok 
 1. Społeczna odpowiedzialność konsumenta w dobie pandemii w Polsce i wybranych krajach UE. Implikacje dla Polski - kierownik badania prof. dr hab. Anna Dąbrowska 
 2. Modele odpowiedzialnych zachowań młodych konsumentów w czasach kryzysu - perspektywa międzynarodowa - kierownik badania dr hab. prof. SGH Rafał Kasprzak 
2019 rok 
 1. Zachowania osób starszych (60+) na rynku e-usług - kierownik badania prof. dr hab. Anna Dąbrowska 
 2. Modele biznesowe w sektorze kreatywnym - kierownik badania dr hab. prof. SGH Rafał Kasprzak 
2018 rok 
 1. Potrzeby usługowe osób starszych 60+ w warunkach przemian demograficznych w Polsce - kierownik badania prof. dr hab. Anna Dąbrowska 
 2. Przemysły kreaatywne w latach 2009 - 2016 w Polsce i wybranych metropoliach - kierownik badania dr hab. prof. SGH Rafał Kasprzak 
2017 rok 

2016 rok 

2015 rok
 1. Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu. Etap II "Gospodarstwa miejskie - badania empiryczne" - kierownik badania prof. dr. hab. Bogdan Mróz

2014 rok
 1. Zmiany zachowań gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu- kierownik badania prof. zw. dr. hab. Teresa Słaby
 2. ​Działania marketingowe firm usługowych (II etap) - kierownik badania prof. dr. hab. Anna Dąbrowska

Rok 2013
 
 1. Działania marketingowe firm usługowych, Kierownik badania: dr hab. prof. SGH Anna Dąbrowska
 2. Piractwo jako forma szarej strefy - przyczyny, uwarunkowania, formy wystepowania, Kierownik badania: dr hab. prof. SGH Bogdan Mróz
 3. Przemysły kreatywne w rozwoju gospodarczym miasta stołecznego Warszawy (ujęcie regionalne), Kierownik badania: dr Rafał Kasprzak
 
Rok 2012 
 
 1. Organizacje pozarządowe jako dostarczyciele usług społecznych. Kierownik badania: dr hab. prof. SGH Mirosława Janoś-Kresło
 2. Konsumenci w "strefie cienia". Rola gospodarki nieoficjalnej w zaspokajaniu potrzeb polkich konsumentów. Kieronik badania: dr hab. prof. SGH Bogdan Mróz
 3. Badanie ekonomicznego oddziaływania instytucji kultury - Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Kierownik badania: dr Rafał Kasprzak
 
Rok 2011
 
 1. Posiadanie rzeczy materialnych a jakość życia w wybranych grupach społecznych, Cz.I - 2011,część II - 2012, Kierownik badania: prof. dr hab. Teresa Słaby
 2. Zachowania ekonomiczne kształtującej się klasy wyższej w Polsce, Kierownik badania: dr hab. prof. SGH Małgorzata Bombol
 3. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych - rozwiązania polskie i Unii Europejskiej, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Anna Dąbrowska
 4. Ochrona konsumenta na rynku usług telekomunikacyjnych - rozwiązania polskie i Unii Europejskiej, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Mirosława Janoś-Kresło
 5. Konkurenci w strefie cienia. Rola gospodarki nieformalnej w zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Bogdan Mróz
 6. Kapitał relacji małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania funduszy UE na budowanie klasterów, Kierownik badania: dr Rafał Kasprzak
 
Rok 2010
 
 1. Organizacje non-profit na rynku usług, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Mirosława Janoś – Kresło
 2. Liberalizacja rynku usług - szanse i zagrożenia dla potrzeb usługodawców - etap II, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Anna Dąbrowska
 3. Procesy indywidualizacji i naśladownictwa wzorów konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Bogdan Mróz
 4. Instytucjonalne wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, Kierownik badania: dr Rafał Kasprzak
 5. Liberalizacja rynku usług - szanse i zagrożenia dla potrzeb usługodawców, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Anna Dąbrowska
 6. Design a tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Bogdan Mróz
 
Rok 2009
 
 1. Nowoczesne usługi skierowane do osób starszych w Polsce - stan, perspektywy - etap I, Kierownik badania: prof. dr hab. Teresa Słaby
 
Rok 2007
 
 1. Konsument a strategie biznesowe firm XXI wieku, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Bogdan Mróz 
 2. Zachowanie konsumentów na rynku usług, Kierownik badania: dr Anna Dąbrowska
 
Rok 2006
 
 1. Zachowanie konsumentów na rynku usług, Kierownik badania: dr Anna Dąbrowska 
 2. Konsument w strategiach przedsiębiorstw - nowe tendencje i wyzwania (w świetle badań) - etap II, Kierownik badania: dr hab. prof SGH Bogdan Mróz
 
Rok 2005
 
 1. Modele zachowań konsumpcyjnych w czasie wolnym, Kierownik badania: prof. dr hab. Teresa Słaby 
 2. Konsument w strategiach przedsiębiorstw - nowe tendencje i wyzwania (w świetle badań) - etap I, Kierownik badania: prof. dr hab. Bogdan Mróz
 
Rok 2004
 
 1. Model konsumpcji polskich gospodarstw domowych na początku lat 2000 - etap II, Kierownik badania: dr Anna Dąbrowska
 
Rok 2003
 
 1. Model konsumpcji polskich gospodarstw domowych na początku lat 2000 - etap I, Kierownik badania: dr Anna Dąbrowska
 
Rok 2002
 
 1. Polski konsument wobec wyzwań rynkowych u progu XXI wieku - etap II, Kierownik badania: dr Anna Dąbrowska