Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania własne

 

​Rok 2010

 1. Jakość życia - poszukiwanie spójności we współczesnych definicjach, Wykonawca: prof. dr hab. Teresa Słaby
 2. Kryzys gospodarczy a reakcje polskich konsumentów, Wykonawca: prof. dr hab. Teresa Słaby
 3. Design jako determinanta jakości życia, Wykonawca: dr hab. prof SGH Małgorzata Bombol
 4. Skłonność Polaków do oszczędzania w latach 2005-2009, Wykonawca: dr hab. prof. SGH Anna Dąbrowska
 5. Polaryzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych - ujęcie regionalne, Wykonawca: dr hab. prof. SGH Mirosława Janoś-Kresło
 6. Nowe perspektywy i kierunki badań nad jakością życia, Wykonawca: dr hab. prof. SGH Bogdan Mróz

Rok 2009

 1. Polski konsument w obliczu kryzysu gospodarczego, Wykonawca: prof. dr hab. Teresa Słaby

Rok 2007 

 1. Kultura i przemysły kultury w polskiej gospodarce, Wykonawca: dr Rafał Kasprzak
 2. Nadmierna konsumpcja a jakość życia, Wykonawca: prof. dr hab. Teresa Słaby i mgr Krzysztof Maliszewski 

Rok 2006

 1. Finansowanie postaw przedsiębiorczych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wdrażanie Działania ZPORR 2.5 Promocja Przedsiębiorczości w województwie mazowieckim, Wykonawca: dr Rafał Kasprzak
 2. Czas wolny a poziom i jakość życia, Wykonawca: dr Małgorzata Bombol

Rok 2004

 1. Konsumpcja usług kultury w województwie warmińsko – mazurskim, Wykonawca: prof. dr hab. Teresa Słaby i mgr Rafał Kasprzak
 2. Ekonomiczny wymiar czasu wolnego a styl życia, Wykonawca: dr Małgorzata Bombol

Rok 2003

 1. Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych w świetle badań GUS, Wykonawca: dr Anna Dąbrowska
 2. Kultura i przemysły kultury w regionalnej polityce rozwoju na przykładzie województwa warmińsko – mazurskiego, Wykonawca: prof. dr hab. Teresa Słaby i mgr Rafał Kasprzak

Rok 2002

 1. Wielowymiarowa analiza konsumpcji, Wykonawca: prof. dr hab. Teresa Słaby