Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Bezpieczeństwo konsumenta – ujęcie holistyczne

 

Katedra Badań Zachowań Konsumentów

Instytutu Zarządzania

Kolegium Zarządzania i Finansów

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej

 

Bezpieczeństwo konsumenta – ujęcie holistyczne

 

która odbędzie się w poniedziałek, 23. września 2019 roku

w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej.

 

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z bezpieczeństwem współczesnego konsumenta. Pragniemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dóbr i usług, z których korzystają zróżnicowane grupy konsumentów,  bezpieczeństwo konsumentów w przestrzeni wirtualnej oraz regulacje prawne oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo konsumentów. Liczymy na wartościową dyskusję i wymianę poglądów, a także na integrację środowiska akademickiego skupionego wokół wymienionych zagadnień.

 

Zagadnienia konferencji:

Bezpieczeństwo korzystania z dóbr i usług

·    bezpieczeństwo żywności,

·    bezpieczeństwo korzystania z usług publicznych (transport, energetyka, drogi, smog! itd.),

·    bezpieczeństwo korzystania z usług społecznych (ochrony zdrowia, turystycznych, kultury),

·    bezpieczeństwo korzystania z usług telekomunikacyjnych,

·    bezpieczeństwo usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych),

·    bezpieczeństwo produktów adresowanych do dzieci i osób starszych,

·    pułapki i niebezpieczeństwa samoleczenia,

·    jakość produktów – certyfikacja i sposoby weryfikacji.

 

Bezpieczeństwo konsumenta w przestrzeni wirtualnej

·    bezpieczeństwo korzystania z e-usług,

·    oszustwa wobec konsumentów w Internecie i sposoby im zapobiegania,

·    wyłudzanie danych konsumentów,

·    personalizacja ofert i profilowanie konsumentów: szanse i zagrożenia.

 

Regulacje prawne oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo konsumentów: teoria vs. praktyka

·    ochrona interesów konsumenta: mity i realia,

·    rola edukacji konsumentów w budowaniu świadomości konsumentów (na rynku krajowym, paneuropejskim i globalnym),

·    legislacyjne oraz instytucjonalne uwarunkowania bezpieczeństwa konsumentów,

·    instytucje i organizacje odpowiedzialne za  ochronę interesów konsumenta w Polsce (UOKiK, Inspekcja Handlowa, rzecznicy interesów konsumentów itp.),

·    lobbing producentów w procesie stanowienia norm.

 

Rada Programowa

dr hab., prof. SGH Ryszard Bartkowiak – Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów

dr hab., prof. SGH Piotr Wachowiak – Dyrektor Instytutu Zarządzania – Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Felicjan Bylok – Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. Czesław Bywalec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta – Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Irena Ozimek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. Józef Sala – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Teresa Słaby – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

​prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Bogdan Sojkin – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Dariusz Kiełczewski – Uniwersytet w Białymstoku

dr hab., prof. UEK Grzegorz Maciejewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab., prof. SGH Piotr Masiukiewicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab., prof. UMCS Radosław Mącik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Adam Przybyłowski – Uniwersytet Morski w Gdyni

dr hab. Edyta Rudawska – Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Katarzyna Szalonka – Uniwersytet Wrocławski

dr hab., prof. nadzw. Jolanta Witek – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab., prof. UW Tomasz Zalega – Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Cyrek – Uniwersytet Rzeszowski

 

Goście Honorowi

prof. dr hab. Józefa Kramer

prof. dr Teresa Pałaszewska-Reindl

prof. dr hab. Marian Strużycki

prof. dr hab. Aniela Styś

 

Ważne terminy

Termin rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy​  – 19 kwietnia 2019 r.

Termin opłaty konferencyjnej                                    – 30 czerwca 2019 r.

Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów          – 15 lipca 2019 r.

Termin konferencji                                                     – 23 września 2019 r.

 

Miejsce i koszt konferencji

·    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Budynek C, Aula 1

ul. Niepodległości 128, Warszawa.

·    Opłata konferencyjna wynosząca 300 PLN zawiera: materiały konferencyjne, lunch i publikację*. Opłata dla osób bez referatu – 150 PLN.

·    Nr konta, na które należy wpłacać opłatę konferencyjną: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 09 1240 1040 1111 0010 7521 7593, z dopiskiem: Imię i nazwisko uczestnika_Bezpieczeństwo Konsumenta.

·    W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji i/lub odrzucenia publikacji przez recenzentów wniesiona opłata konferencyjna nie będzie zwracana.


Program konferencjiProgram_Konferencji_Bezpieczenstwo_Konsumentow.pdfProgram_Konferencji_Bezpieczenstwo_Konsumentow.pdf

 

*Publikacja

Artykuły po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w monografii w języku polskim.


Zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW z dnia 13.07.2012 r. dozwolona objętość tekstu wynosi co najmniej pół arkusza wydawniczego (20 tys. znaków typograficznych). Maksymalna objętość przyjmowanych prac wynosi 26 tys. znaków typograficznych. Tekst powinien być zaopatrzony w streszczenie w języku polskim i angielskim. 


Wymogi edytorskie Wymogi edytorskie konfrencja.docxWymogi edytorskie konfrencja.docx

 

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Anna Dąbrowska – Przewodnicząca, e-mail: adabro3@sgh.waw.pl

prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło

prof. dr hab. Bogdan Mróz

dr hab., prof. SGH Rafał Kasprzak

dr Adrian Lubowiecki-Vikuk – Sekretarz, e-mail: adrian.lubowiecki-vikuk@sgh.waw.pl

dr Robert Nowacki

 ​