Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wymogi edytorskie

 

​Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innej monografii/czasopiśmie.

Każdy artykuł musi mieć wydzielone następujące części: 

  • w lewym górnym rogu: imię i nazwisko autora(ów) – czcionka Times New Roman 11 pkt., wyrównanie do lewej, linijka niżej nazwa uczelni, zaś w przypisie e-mail autora/autorów 
  • tytuł artykułu – wersaliki − wielkie litery, wycentrowane, wielkość czcionki 14 pkt, pogrubione, Times New Roman; 
  • streszczenie w języku polskim (maksymalnie pół strony), czcionka 9 pkt, Times New Roman, zawierające: cel artykułu, rodzaj wykorzystanego podejścia badawczego/metodologii badawczej i główne wnioski/wyniki badań, 
  • streszczenie w języku angielskim (wymogi jak wyżej), 
  • wprowadzenie, czcionka 12 pkt, Times New Roman, 
  • podtytuły – co najmniej dwa, czcionka Times New Roman 12 pkt, pogrubiona, 
  • zakończenie (podsumowanie), 
  • bibliografia (tylko cytowane w rozdziale pozycje),

Objętość łączna artykułu – około 20 000 znaków, czyli 12-14 stron.

Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word.

Marginesy: 2,5 cm każdy. 

Odstęp między wierszami (interlinia): 1,5.

Przypisy źródłowe należy umieszczać na dole strony, numeracja ciągła – czcionka 10 pkt

Wyliczanie – prosimy o stosowanie wyłącznie myślników jako znaków wyliczania (–).

Tabele, rysunki, wykresy, schematy − maks. szerokość – 12,5 cm, maks. wysokość – 17,0 cm; wyłącznie w układzie pionowym; proszę nie przekraczać szerokości. Muszą być czytelne w wersji czarno-białej. Nie mogą być skanowane.

Tytuły i numery tabel (proszę używać wyłącznie opisów „Tabela”), umieszczone nad tabelami, wyjustowane; koniecznie proszę podać pod tabelą pełne źródła – odpowiednio sformatowane, czcionka Times New Roman 10 pkt.

Tytuły i numery innych elementów graficznych (proszę używać wyłącznie opisów „Rys.”), umieszczone pod elementami graficznymi; wyjustowane, koniecznie dołączyć pełne źródła, odpowiednio sformatowane, czcionka Times New Roman 10 pkt. 

Do rysunków powinien być dołączony plik źródłowy, np. Excel, gdyż rysunek musi umożliwiać edycję, w celu jego ujednolicenia do całości publikacji. Proszę nie wklejać rysunków czy tabel nieedytowalnych.

Sposób formatowania przypisów– muszą być pełne i według poniższego wzoru:
1. Książki:
a) Autor, Tytuł (kursywą), Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.
b) praca zbiorowa, pod redakcją:
Tytuł, red. Autor, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.
2. Opracowania w publikacjach zwartych:
Autor opracowania, Tytuł opracowania (kursywą), w: Tytuł, red. Autor, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.
3. Artykuły w czasopismach:
Autor, Tytuł, „Tytuł czasopisma” rok, numer, strona.
4. Źródła internetowe – podajemy pełne źródło.

Do każdego składanego artykułu proszę dołączyć oświadczenie o oryginalności tekstu, według przesłanego formularza.

Oswiadczenie_Autora 2015.docOswiadczenie_Autora 2015.doc