Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Adrian Lubowiecki-Vikuk

 

Publikacje naukowe (wybrane):

Borzyszkowski J., Lubowiecki-Vikuk A., Destination management organizations and health tourism visual identification in Central and Eastern Europe,European Research Studies Journal” 2019, vol. 22(4), s. 241–261. https://doi.org/10.35808/ersj/1508.

Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Lubowiecki-Vikuk A., Potrzeby usługowe osób starszych w warunkach przemian demograficznych w Polsce, SGH, Warszawa 2019, ss.167.

Dąbrowska A., Lubowiecki-Vikuk A., Innovativeness and competitiveness of Polish service enterprises under the conditions of market liberalization in the Central and Eastern Europe, w: Entrepreneurship and organizational change: Managing innovation and creative capabilities, red. V. Ratten, Springer, Cham 2020, s. 7–26. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-35415-2_2.

Dryglas D., Lubowiecki-Vikuk A., Image of Poland as perceived by German and British medical tourists, “Tourism Review” 2019, vol. 74(4), s. 861–871. https://doi.org/10.1108/TR-07-2018-0105. [IF2019=2,908]

Dryglas D., Lubowiecki-Vikuk A., The attractiveness of Poland as a medical tourism destination from the perspective of German and British consumers,Entrepreneurial Business and Economics Review” 2019, vol. 7(2), s. 45–62. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070203.

Lubowiecki-Vikuk A., Bezpieczeństwo konsumentów na rynku turystyki medycznej, w: Bezpieczeństwo konsumentów na rynkach usług finansowych i społecznych, red. R. Kasprzak, A. Lubowiecki-Vikuk, SGH, Warszawa 2020, s. 117127.

Lubowiecki-Vikuk A., Machnik A., Sustainable medical tourism: Conceptual framework, w: Good health and well-being. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, red. W. Filho, T. Wall, U. Azeiteiro, A. Azul, L. Brandli, P. Özuyar, Springer, Cham 2020, s. 115. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69627-0_112-1.

Lubowiecki-Vikuk A., Dryglas D., Central and Eastern Europe as a medical tourism destination: A case study of Poland, “Almatourism - Journal of Tourism, Culture and Territorial Development” 2019, vol. 10(19), s. 25–43. https://doi.org/10.6092/issn.2036-5195/8199.

Lubowiecki-Vikuk A., Dryglas D., Medical tourism services and medical tourism destinations in Central and Eastern Europe – the opinion of Britons and Germans,Economic Research-Ekonomska Istrazivanja” 2019, vol. 32(1), s. 1256–1274. https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2019.1627892. [IF2019=2,229]

Lubowiecki-Vikuk A., Król-Zielińska M., Kantanista, A., Consumption of dietary supplements to support weight reduction in adults according to sociodemographic background, body mass index, waist-hip ratio, body fat and physical activity,Journal of Health, Population and Nutrition” 2019, vol. 38, 31. https://doi.org/10.1186/s41043-019-0191-3. [IF2019=1,821]

Machnik A., Lubowiecki-Vikuk A., Innovations in medical tourism against the paradigm of sustainable development background, w: Entrepreneurship, innovation and inequality: Exploring territorial dynamics and development, red. V. Ratten, J. Àlvarez-García, M. de la Cruz del Río-Rama, Routledge, London 2020, s. 132160. https://dx.doi.org/10.4324/9780429292583-9.

Lubowiecki-Vikuk A., Business culture in Central and Eastern European countries: the role of the manager’s etiquette and image, “International Journal of Business and Economic Affairs” 2020, vol. 5(2), s. 52–65. https://dx.doi.org/10.24088/IJBEA-2020-52001.


Lubowiecki-Vikuk A., Godlewski G., Identification of weight control behaviors in members of Polish amateur sports clubs for gender and sexual minorities, w: Statistical modelling and sports business analytics, red. V. Ratten, T. Hayduk, Routledge, London 2020, s. 75–93.


Lubowiecki-Vikuk A., Sousa B.B., Consumer behaviour of silver singles on the e-tourist market, “Problemy Zarządzania-Management Issues” 2020, vol. 18(1(87)), s. 159–176. https://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.87.7.


Malchrowicz-Mośko E., Lubowiecki-Vikuk A., Motivations to run among singles in management of sporting events, w: Sport entrepreneurship: An economic, social and sustainability perspective, red. V. Ratten, Emerald Publishing, Bingley 2020, s. 121–133. https://doi.org/10.1108/978-1-83982-836-220201018.


Dias A.R., Sousa B., Lubowiecki-Vikuk A., The contribution of tourist events to local development. A case study with a sport perspective in the Post-covid-19 Era, w: Impacts and Implications for the Sports Industry in the Post-COVID-19 Era, red. A. Faganel, I. Rižnar, A. Baruca, IGI Global, 2021, s. 107–121. http://doi:10.4018/978-1-7998-6780-7.ch007.


Kantanista A., Tarnas J., Borowiec J., Elegańczyk-Kot H., Lubowiecki-Vikuk A., Marciniak M., Król-Zielińska M., Physical activity of children and adolescents from the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia: A systematic review,Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2021, https://doi.org/10.26444/aaem/125557. [IF2020=1,447]


Lubowiecki-Vikuk A., Dąbrowska A., Machnik A., Responsible consumer and lifestyle: Sustainability insights, “Sustainable Production and Consumption” 2021, vol. 25, s. 91–101. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.08.007. [IF2020=5,032]


Lubowiecki-Vikuk A., Đerčan B.M., de Sousa B.M.B., Sustainable development and leisure services: Changes and trends, w: Handbook of sustainable development and leisure services, red. A. Lubowiecki-Vikuk, B.M.B. de Sousa, B.M. Đerčan, W. Leal Filho, Springer International Publishing, Cham 2021, s. 1–20. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-59820-4_1.


Lubowiecki-Vikuk A., Sousa B., Tourism business in a VUCA world: Marketing and management implications, “Journal of Environmental Management and Tourism” 2021, vol. 12, no 4(52), s. 867–876. https://dx.doi.org/10.14505/jemt.v12.4(52).01.


Lubowiecki-Vikuk A., de Sousa B.M.B., Đerčan B.M., Leal Filho W. (red.), Handbook of sustainable development and leisure services, Springer International Publishing, Cham 2021, ss. 318. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-59820-4.​ 


więcej​


Zachowania konsumenckie, w tym turystyczne i rekreacyjne wybranych środowisk społecznych (dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, osób żyjących w pojedynkę ‘singli’, LGBT, osób z niepełnosprawnością)

  1. Dąbrowska A, Janoś-Kresło M, Lubowiecki-Vikuk A, Słaby T. Zachowania konsumpcyjne singli w Polsce. Warszawa: SGH, 2018.
  2. Godlewski G, Lubowiecki-Vikuk A. Konsumpcja usług sportowych osób LGBT. Konsumpcja i Rozwój 2018;3(24):47-62.
  3. Lubowiecki-Vikuk A, Godlewski G. Amatorskie kluby sportowe dla społeczności LGBT w Polsce: perspektywa konsumentów. Handel Wewnętrzny 2018;6(377):382-93.

4.       Biernat E, Lubowiecki-Vikuk A. Socio-demographic determinants of leisure time physical inactivity of adolescents in aged 13–16. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2017;17(1):43-52.

5.       Borzyszkowski J, Lubowiecki-Vikuk A. Travel destinations of Polish LGBT community. Researches Reviews DGTH 2016;45(1):11-24.

6.       Lubowiecki-Vikuk A. Leisure activities of LGBT singles: tourist behavior in the context of individual attributes (p. 191-207). W: K Adamczyk ed., Singlehood from individual and social perspective. Kraków: Libron, 2016.

7.       Lubowiecki-Vikuk A, Borzyszkowski J. Tourist activity of LGBT in European post-communist states: the case of Poland. Economics and Sociology 2016;9(1):192-208.

8.       Lubowiecki-Vikuk A, Podgórski Z. Tourist behaviour of junior high school students of the selected voivodeships in Poland: the socio-demographic context. Quaestiones Geographicae 2016;35(1):37-46.

9.       Podgórski Z, Lubowiecki-Vikuk A. Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw Polski. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2016;2(34):21-34.

10.     Basińska-Zych A, Lubowiecki-Vikuk A. Zachowania wolnoczasowe odwiedzających wybrane centra handlowe na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2015;63(6):151-70.

11.     Lubowiecki-Vikuk A, Biernat E. Zorganizowane i niezorganizowane formy aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym na tle czynników osobniczych i społeczno-środowiskowych. Problemy Higieny i Epidemiologii 2015;96(2):448-57.

12.     Nocny M, Lubowiecki-Vikuk A. Zachowania prozdrowotne młodzieży gimnazjalnej w okresie letniego wypoczynku odnoszące się do ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Problemy Higieny i Epidemiologii 2015;96(1):138-42.

13.     Lubowiecki-Vikuk A. Single senior citizens’ praxeological orientation to leisure-time physical activity (p. 105-16). W: L Flemr, J Němec, K Kudláčková eds., Physical activity in science & practice. Prague: Karolinum, 2014.

14.     Biernat E, Lubowiecki-Vikuk A. Correlations between individual factors and long-term nature of tourist trips amongst urban single people. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2013;5(2):141-9.

15.     Lubowiecki-Vikuk A. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zróżnicowanie stopy aktywności rekreacyjnej osób samotnych po 50. roku życia (s. 205-15). W: J Kosiewicz, T Michaluk, K Pezdek red., Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej. Wrocław: AWF, 2013 [wersja PL] Social and economic factors influence on the diversity of 50+ singles’ recreational activity rate (p. 226-33). In J Kosiewicz, K Obodyński eds., Social sciences of sport. Assumption and Perspectives. Rzeszów-Warszawa: University of Rzeszów, 2013 [version ENG]

16.     Lubowiecki-Vikuk A. Znaczenie kultury fizycznej i turystyki w zdrowym stylu życia osób samotnych (s. 73-89). W: KL Kuklińska red., Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas, 2013.

17.     Lubowiecki-Vikuk A, Podgórski Z. Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej (s. 149-58). W: R Pawlusiński red., Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków: IGiGP, UJ, 2013

18.     Lubowiecki-Vikuk A, Sarnowski Ł. Uczestnictwo singli 50+ w turystyce narodowej w ujęciu przestrzenno-ekonomicznym. Turystyka i Rekreacja 2013;10(1):135-44.

19.     Biernat E, Lubowiecki-Vikuk A. Tourist activity among urban singles in view of socio-demographic factors. Studies in Physical Culture & Tourism 2012;19(2):86-93.

20.     Lubowiecki-Vikuk A. Aktywność turystyczna singli 50+ w świetle cywilizacyjnych megatrendów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012;259:64-74.

21.     Lubowiecki-Vikuk A. Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce. Seria: Monografie: 401, Poznań: AWF, 2011, ss.281.

22.     Lubowiecki-Vikuk A, Miedzińska I. Przestrzeń aktywności turystycznej osób samotnych i jej zróżnicowanie (s. 367-76). W: M Durydiwka, K Duda-Gromada, red., Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Warszawa: UW, WGiSR, 2011.

23.     Lubowiecki-Vikuk A. Determinanty zachowań rekreacyjno-tury­stycznych osób samotnych. Handel Wewnętrzny. Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. red. J Witek, E Marszałek, Warszawa: IBRKiK, 2009, 69-76.

24.     Lubowiecki-Vikuk A. Economic determinants of taking up recreational and tourist activity in the single people’s leisure time. Economics & Management 2009;3:84-9.

25.     Lubowiecki-Vikuk A. Motywy a aktywność turystyczna i rekreacyjna samotnych kobiet. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 2009;16:115-28.

26.     Lubowiecki-Vikuk A. Fenomen turystyki w życiu osób samotnych a ich wartości religijne. Społeczeństwo i Rodzina 2008;4:127-37.

27.     Lubowiecki-Vikuk A. Oferty rekreacyjno-turystyczne z myślą o „singlach” – samotnych konsumentach na światowym i krajowym rynku turystycznym (s. 419-27). W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku – problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. red. S Bosiacki, Poznań: AWF, 2008.

28.     Lubowiecki-Vikuk A. Przejawy aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w świetle analizy wyników badań wstępnych (s. 139-50). W: Zeszyt Naukowy Gospodarka Regionalna i Turystyka (5/2008) t. 2, Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. red. J Telus, W Kotliński, Kielce: WSETiNS, 2008.

29.     Lubowiecki-Vikuk A. Samotny turysta – konsument na rynku usług turystycznych (s. 33-46). W: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej. red. R Grzywacz, Rzeszów: WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie, 2008.

30.     Lubowiecki-Vikuk A. Turystyka i rekreacja „singli” w Polsce (s. 69-75). W: Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur. red. T Studzieniecki, Gdynia: Academia Europa Nostra, 2008.

31.     Lubowiecki-Vikuk A, Basińska A. Turystyka i rekreacja jako antidotum na ekologiczne i zdrowotne skutki samotności (s. 157-69). W: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce. red. W Siwiński, RD Tauber, E Mucha-Szajek, Poznań: WSHiG, PSNARiT, 2008.

32.     Lubowiecki-Vikuk A, Koralewska P. Analiza i ocena przestrzeni miejskiej wraz z propozycją spędzania czasu wolnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową na przykładzie miasta Płocka (s. 327-34). W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej. red. W Staniewska-Zątek, T Sankowski, R Muszkieta, Poznań: WWSTiZ, 2008.

33.     Lubowiecki-Vikuk A. Pedagogika turystyki w kształtowaniu zachowań i postaw rekreacyjno-tury­stycznych, na przykładzie studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (s. 281-94). W: Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii. red. W Siwiński, RD Tauber, E Mucha-Szajek, Poznań: WSHiG, PSNARiT, 2007.

 

Tendencje na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych

34.     Lubowiecki-Vikuk A. Trendy w turystyce zdrowotnej i aktywnej. Biuletyn KPZK PAN 2018;269:9-26.

35.     Polgert A, Lubowiecki-Vikuk A. Kreowanie sieciowego produktu turystycznego w działalności organizacji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Handel Wewnętrzny 2018;1(372):298-308.

36.     Dzięgiel A, Lubowiecki-Vikuk A. Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych. Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 2013;12(2):119-35.

37.     Dzięgiel A, Lubowiecki-Vikuk A. Turystyka sportowa szansą rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej. Studia Periegetica 2013;2(10):37-53.

38.     Lubowiecki-Vikuk A (red), Sport i turystyka w Pruszkowie – potencjał rozwojowy. Pruszków: WSKFiT, 2012, ss.109.

39.     Lubowiecki-Vikuk A. Wyzwania brandingu miejsc w obszarze turystyki i sportu (s. 15-28). W: A Lubowiecki-Vikuk, red., Sport i turystyka w Pruszkowie – potencjał rozwojowy. Pruszków: WSKFiT, 2012.

40.     Lubowiecki-Vikuk A, Basińska-Zych A. Sport and tourism as elements of place branding. A case study on Poland. Journal of Tourism Challenges and Trends 2011;IV(2):33-52.

41.     Basińska-Zych A, Lubowiecki-Vikuk A. Interwencjonizm samorządowy w obszarze turystyki i rekreacji w wybranych państwach Unii Europejskiej. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010;9(4):25-37.

42.     Lubowiecki-Vikuk A. Demograficzne tendencje i ich wpływ na rozwój turystyki i rekreacji w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 2010;19:93-104.

43.     Lubowiecki-Vikuk A, Paczyńska-Jędrycka M. Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010, ss.75.

44.     Lubowiecki-Vikuk A. Taniec jako (modna) forma rekreacji ruchowej osób w każdym wieku (s. 212-18). W: Sport i turystyka we współczesnym stylu życia. red. B Marecki, Poznań: AWF, 2009.

45.     Nussynblat M, Lubowiecki-Vikuk A. Szlak Bursztynowy jako turystyczny produkt markowy regionu konińskiego (p. 95-104). W: Wybrane aspekty kultury fizycznej – stan i perspektywy. red. J Kwieciński, M Tomczak, Konin: PWSZ, 2009.

46.     Lubowiecki-Vikuk A. Personel jako instrument marketingu poznańskich targów turystycznych Tour Salon. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2008;19:355-61.

47.     Lubowiecki-Vikuk A. SPA i wellness – megatrend współczesnej turystyki zdrowotnej (s. 539-47). W: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia. red. WW Gaworecki, Z Mroczyński, Gdańsk: WSTiH, 2008.

48.     Lubowiecki-Vikuk A. Stan i perspektywy rozwoju rekreacji i turystyki w Koninie (s. 121-6). W: Turystyka i rekreacja w mieście. red. M Lisowski, Białystok: WSM, 2008.

49.     Lubowiecki-Vikuk A. Targi turystyczne jako stymulator rozwoju polskiej gospodarki turystycznej (s. 333-40). W: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce. red. W Siwiński, RD Tauber, E Mucha-Szajek, Poznań: WSHiG, PSNARiT, 2008.

50.     Lubowiecki-Vikuk A. Targi turystyczne jako produkt turystyki biznesowej, na przykładzie Międzynarodowego Salonu Turystycznego Tour Salon w Poznaniu (s. 379-89). W: Turystyka biznesowa. red. WW Gaworecki, A Makać, Gdańsk: WSTiH, 2007.

51.     Nemś M, Loch Ł, Piechocki K, Lubowiecki A. Kolejką wąskotorową z przeszłości w przyszłość (s. 89-90). W: Zeszyt Naukowy Instytutu Kultury Fizycznej (1), Promocja turystyczna Wielkopolski Wschodniej. red. S Bosiacki, Konin: PWSZ, 2005.

52.     Lubowiecki-Vikuk A. Путешествие по Польше. Туристический путеводитель-справочник. Konin: PWSZ, 2004, ss.73.

 

Zarządzanie turystyką medyczną

53.     Lubowiecki-Vikuk A. Consumption of dental services: Medical tourism in CEE. European Journal of Service Management  2018;27/1(3): 135-42.

54.     Lubowiecki-Vikuk A, Kurkowiak J. Medical tourism potential of Central and Eastern Europe: Attempt at classification. CBU International Conference Proceedings 2017;5:286-93.

55.     Lubowiecki-Vikuk A. Participation in medical tourism versus physical activity of patients after liposuction: What are the concerns about health and quality of life? Physical Culture and Sport. Studies and Research 2016;69(1):29-42.

56.     Lubowiecki-Vikuk A, Gnusowski M. Rola kompetencji międzykulturowych na rynku turystyki medycznej w Polsce. Hygeia Public Health 2016;51(3):255-61.

57.     Lubowiecki-Vikuk A. Specyficzność turystyki medycznej (s. 161-70). W: G Godlewski, Zalech M red., Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki. Biała Podlaska: AWF, 2015.

58.     Lubowiecki-Vikuk A, Mucha D. Perspektywy rozwoju turystyki farmaceutycznej w regionie Polski południowej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015;49:147-56.

59.     Lubowiecki-Vikuk A, Rab-Przybyłowicz J. Uwarunkowania rozwoju turystki medycznej w regionie. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 2015;3(49):263-88.

60.     Lubowiecki-Vikuk A, Rab-Przybyłowicz J. Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce. Folia Turistica 2015;34:85-107.

61.     Rab-Przybyłowicz J, Lubowiecki-Vikuk A. Komunikacja marketingowa na polskim rynku turystyki medycznej. Handel Wewnętrzny 2014;3(350):113-27.

62.     Lubowiecki-Vikuk A. Innowacyjna oferta dydaktyczna, na przykładzie menedżera turystyki medycznej (s. 155-77). W: M Morawski red., Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej. Wrocław: AWF, INTERIOR Multimedia i Wydawnictwa, 2012.

63.     Lubowiecki-Vikuk A. Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2012;84:553-68.

64.     Lubowiecki-Vikuk A, Bosiacki S. Możliwości rozwoju turystyki medycznej w Poznaniu w ujęciu podażowo-popytowym. Turystyka i Rekreacja 2012;8:41-53.

65.     Lubowiecki-Vikuk A. Istota funkcjonowania międzynarodowych organizacji turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 2011;22:245-59.

66.     Lubowiecki-Vikuk A. Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2011;79:125-35.

67.     Lubowiecki-Vikuk A. Turystyka medyczna jako forma globalnej opieki zdrowotnej w kontekście rekreacyjnej aktywności fizycznej obywateli krajów Unii Europejskiej (s. 185-91). W: Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji. red. W Siwiński, RD Tauber, E Mucha-Szajek, Poznań: WSHiG, PSNARiT, 2010.​