Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

 

​Książki i podręczniki:

 1. Bezpieczeństwo konsumentów na rynkach usług finansowych i społecznych, Red. R. Kasprzak, A. Lubowiecki-Vikuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 196. 
 2. Koziołek Matołek rozwija i uczy, Red. K. Kępczyk, R. Kasprzak, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Pacanów 2017, s. 144, publikacja jest dostępna pod tym linkiem​
 3. Fundusze Unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiebiorstw. Budżet na lata 2014 - 2020. Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2016, s. 176. publikacja jest dostępna pod tym linkiem 
 4. Koziołek Matołek zmienia ... , Red. K. Kępczyk, R. Kasprzak, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Pacanów 2015, s. 152, publikacja dostępna pod tym linkiem
 5. Przemysły kreatywne w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Kamon Consulting, Warszawa 2013, s. 170.
 6. Marketing for Management and Economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2014, współautor M.Bombol (50%), s. 126. 
 7. Marketing of Places for Management and Economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015, współautor M.Bombol (50%), s. 126.
 8. Institutional support for development of innovative enterprises in Poland Współautor: M.Wieloch (50%) Recenzent: S.Łobejko Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2012 s. 170.
 9. Obsługa niepełnosprawnego klienta - poradnik pracownika punktu obsługi klienta Red. R.Kasprzak Autorzy: P.Bednarski, M.Bombol, D.Buchalska, M.Niewiatowski, I.Patejuk-Mazurek, M.Polikowska, R.Siemieniecki, B.Szczepankowski, Cz.Ślusarczyk, P.Żytkowska Recenzent: M.Wieloch Wydawca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J.Dziubińskiej w Golądkowie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby realizacji szkoleń Golądkowo 2010 s. 204.
 10. Fundusze unijne - szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Wydawnictwo Helion Gliwice 2009 Recenzent: prof. dr hab. Teresa Słaby, dr Adam Oleksiuk s. 260 http://onepress.pl/ksiazki/fundun.htm 
 11. Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem - podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety Red. E.Lisowska, R.Kasprzak Wydawnictwo SGH
  Warszawa 2008 Recenzent: prof. dr hab. B.Mróz  s. 324. 
 12. Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne Pod red. T.Słaby Wydawnictwo SGH Warszawa 2006 Współautorzy: M.Bombol, A.Dabrowska, M.Janoś - Kresło, B.Mróz, T. Słaby Recenzent: prof. dr hab. T. Pałaszewska - Reindl s. 145.
 13. Jak założyć i zarządzać spółdzielnią - poradnik dla przedsiębiorczych Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" Warszawa 2005 Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy opracowana w ramach projektu "Spółdzielnia dla młodych - warszawski program promocji spółdzielczej formy gospodarowania" Współautorzy: M. Kasprzak, J. Obrębska, A. Wrzesiewska, M. Zawistowski
  Recenzenci: dr M.Aluchna, mecenas T.W.Godzik s. 95.

 

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Bezpieczeństwo konsumenta na rynku gier wideo W: Bezpieczeństwo konsumentów. Na rynku tradycyjnym i wirtualnym. Red. B. Mróz. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2020, s. 113-126. 
 2. Business opportunities in cultural and creative industries in the Central and Eastern Europe W: Entrepreneurship, Economic Development and Public Policy - in search of synergies, Red. E. Parker, P. Pietrasiński, M.S. Tosun, P. Wachowiak, M. Wojtysiak-Kotlarski. SGH Publishing House. Warszawa 2019, s. 61-79. 
 3. Location Factors for Budget, Medium Standard and Luxury Hotels Based on the Example of Hotels Operating in Poland W: Operations Research and Decisions, no. 1/2019, DOI: 10.5277/ord190104 (współautorzy: D. Puciato, P. Oleśniewicz, A. Gawlik, J. Markiewicz-Patkowska, K. WIdawski, T. Słaby, B. Mróz-Gorgoń). 
 4. Przemysły kreatywne a jakość życia w regionie W: Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii (red. E. Frątczak, T. Panek, T. Słaby). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 102-121. 
 5. Rozwój sektora kreatywnego w Polsce w latach 2009-2016. ​Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. 162/2018. s. 11-24. Publikacja dostępna pod tym linkiem​
 6. Impact of cultural institutions on the economy - the Helena Modrzejewska National Old Theatre in Cracow (Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie). ​Forum Scientiae Oeconomia. Vol. 5 (2017) Special Issue No. 1. ISSN 2300-5947, s. 89-100. Publikacja dostępna pod tym linkiem
 7. Creative Industries in the Polish Economy: Growth and Operating Conditions. W: Creative Industries in Europe. Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Red. C. Chapain; T. Stryjakiewicz. Springer International Publisher AG 2017. s. 151-176. Link do książki​
 8. Methodology for analyzing the impact of a cultural event on the economy. ​Cultural Management: Science and Education (CMSE), Volume 1 Number 1 (2017), s. 1-9. Publikacja dostępna pod tym linkiem​.  
 9. Fundusze europejskie na innowacje - możliwości i wykorzystanie ​W: Interdyscyplinaren inspiratorium Maximo Cum Studio red. P. Forma. Wydawca: Fundacja Promocji i Rozwoju Polski Wschodniej, Kielce 2016, s. 7-18 (współautor: M. Kasprzak 50%). 
 10. Wykorzystanie funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach jako reakcja na kryzys W: Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys. Red. A. Skowronek-Mielczarek. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, s. 53-84.  
 11. The Development of Creative Industries in Poland - Opportunities for Entrepreneural Development or just a Temporary Fashion ​W: Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności. Red. J.D. Antoszkiewicz, E. Gołebiowska. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2015, s. 109-130. 
 12. Koziołek Matołek stymuluje lokalną gospodarkę ​W: Koziołek Matołek zmienia ... Red. K. Kępczyk, R. Kasprzak, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Pacanów 2015, s. 107 - 135, publikacja dostępna pod tym linkiem
 13. Model IDEA jako paradygmat polityki gospodarczej skierowanej na wsparcie sektora kreatywnego W: J. Kurowska-Pysz, Ł. Wróblewski (Red) Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 75-86.
 14. Creative industries in the Polish economy, W: Quaestiones Geographicae, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 34(2)/2015, Poznań 2015, s. 35 - 43. Tekst jest dostępny pod tym linkiem. 
 15. Fundusze strukturalne a zmiany zachowań malych i średnich przedsiębiorstw, W: Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, Red. A. Skowronek-Mielczarek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015, s. 55 - 84.
 16. Mechanizmy pomiaru oddziaływania wydarzeń na gospodarkę, W: Kultura i turystyka w kręgu wydarzeń, Red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2014, s. 193-209.
 17. Finansowanie z funduszy europejskich W: Finansowanie przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczno-praktyczne, Red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, s. 242-280.
 18. Pomiar ekonomicznego oddziaływania wydarzenia w ramach portalu www.ekonomiawkulturze.pl W: Problemy turystyki i rekreacji, nr 1/2013, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2013.
 19. The Economic Impact of Cultural Institutions on the Local Economy Współautor: T.Skalska (50%) W: Journal of Management and Financial Sciences Vol. 5 Issue 9 (September 2012) Warszawa 2012 s. 78-104 http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Journal%20of%20Management%20and%20Financial%20Sciences%20JMFS/Strony/default.aspx
 20. Zachowania konsumpcyjne turystów w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie W: Kultura i turystyka - wspólne korzenie Red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego Łódź 2012 s. 405 - 416
 21. Dylematy pomiaru ekonomicznego oddziaływania instytucji kultury na region W: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku Red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa 2012 s. 397-408
 22. Zachowania konsumpcyjne turystów kulturowych na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki W: Handel Wewnętrzny - Perspektywy rozwoju marketingu, tom 3 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, wrzesień - październik 2012 s. 292-301
 23. Finansowanie kultury - inwestycja czy konieczność W: Kultura - więcej niż myślisz Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2012 s. 77 - 84 Dostęp on-line: http://www.obserwatoriumkultury.pl/art,pl,aktualnosci,113228.html lub http://issuu.com/narodowecentrumkultury/docs/kultura_wi_cej_ni__my_lisz/88
 24. Rynek pracy w kryzysie W: Jak żyć w kryzysie - zachowania polskich konsumentów Red. M.Bombol Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2011 s. 113 - 134
 25. Konsument usług kultury - ciągle niedostrzegany interesariusz instytucji kultury W: Instytucje kultury w czasach kryzysu Red. J.Sójka, P.Kieliszewski, P.Landsberg, M.Poprawski Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2009 s. 81 - 87
 26. Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych kryzysem gospodarczym W: Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy Red. T.Słaby SGH Warszawa, 2009 s. 141 - 156
 27. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych W: Gospodarka Polski - system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych Red. R.Bartkowiak, J.Ostaszewski SGH Warszawa, 2009 s. 415 - 425 
 28. Wpływ projektów europejskich na rynek pracy - ujęcie mikroekonomiczne W: Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy Red. U.Kłosiewicz-Górecka, B.Słomińska Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 2009 s. 112 - 120 
 29. Konsumpcjonizm w obszarze kultury W: Oblicza konsumpcjonizmu Red. B.Mróz SGH Warszawa, 2009 s.173-178
 30. Budowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie W: Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem - podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety Red. E.Lisowska, R.Kasprzak Wydawnictwo SGH Warszawa 2008 s. 73 - 95 
 31. Mikroprzedsiębiorstwa kobiet - zarządzanie i rozwój W: Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem - podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety Red. E.Lisowska, R.Kasprzak Wydawnictwo SGH Warszawa 2008 s. 206-220
 32. Impact of european structural funds on creating SME's in Poland Economics, thoery and practise Dniepropietrowsk State University Dniepropietrowsk, Ukraina 2008 Tom 5/244 s. 1138 - 1149
 33. Po pierwsze przedsiębiorczość! W: Europejski Doradca Samorządowy Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Warszawa nr 3(6)/2008 s. 15 - 19
 34. Możliwości wspierania ludzi młodych w ramach funduszy strukturalnych W: Ludzie młodzi w społeczeństwie i gospodarce Red. A.Olejniczuk - Merta Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa 2008 s. 70 - 83
 35. Przemysły kultury a kształtowanie ładu społeczno - gospodarczego w Polsce - rola, możliwości i źródła finansowania W: O nowy ład gospodarczy Red. R.Bartkowiak, J.Ostaszewski SGH Warszawa 2008 s. 41 - 49 
 36. Kierunki wpływu kultury i przemysłów kultury na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów W: Warto zapytać o kulturę - człowiek, duchowość, przedsiębiorczość Red. M.Szyszko, K.Czyżewski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów Białystok - Sejny 2007 s. 125 - 133
 37. Kultura i przemysły kultury - nowy paradygmat rozwoju regionu W: Usługi w rozwoju regionu - wybrane problemy Red. J.Karwowski Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2007 s. 181 - 188
 38. Kultura jako przemysł W: Europejski Doradca Samorządowy Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Warszawa nr 3/2007-2008 s. 53 - 57
 39. Finansowanie przedsiębiorczości akademickiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna Red. P.Wachowiak, M.Dąbrowski, B.Majewski Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Warszawa 2007 s. 47 - 59
 40. Zarządzanie projektem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - kosztorys a kwalifikowalność wydatków W: Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce Red. R.Bartkowiak, J.Ostaszewski, M.Zaleska Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2007 s. 133-143
 41. Program Operacyjny Kapitał Ludzki versus Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich W: Europejski Doradca Samorządowy Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Warszawa nr 1/2007 s. 26 - 29 
 42. Promocja postaw przedsiębiorczych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wdrażanie Działania 2.5 ZPORR w województwie mazowieckim. w: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych. Red. J.Poteralski. Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2007 s. 212 - 225
 43. Europejski Fundusz Społeczny - wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania w Polsce W: W stronę teorii i praktyki zarządzania (t.II) pod red. naukową J.Ostaszewskiego i M.Zalewskiej SGH Warszawa 2006 s. 53-63  
 44. Elity ekonomiczne a konsumpcja usług kultury - narodziny świadomego konsumenta W: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing. pod red. T. Słaby SGH Warszawa 2005 s. 119 - 125
 45. Nowe tendencje w konsumpcji usług kultury W: Kultura w procesie rozwoju społeczno - gospodarczego państw i regionów UE, III Międzynarodowy Kongres Kultura - Gospodarka - Media Narodowe Centrum Kultury Kraków - Warszawa 2004 Współautor: Teresa Słaby s. 158 - 164 
 46. Przedsiębiorczość w przemyśle kultury (woj. warmińsko - mazurskie) W: Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004 s. 94 - 103
 47. Przemysł kultury w strategii rozwoju regionu (województwo warmińsko - mazurskie) Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt nr 2/2004 s. 146 - 156
 48. Przemysł kultury w ujęciu regionalnym (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego) W: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury. Kultura-Gospodarka-Media. Kraków - Warszawa 2003 Współautor: Teresa Słaby s. 149-161
 49. Przemysł kultury a rozwój regionalny Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt nr 34/2003 s. 89 -99
 50. Charakterystyka i funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych (na przykładzie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt nr 29/2003 Współautorzy: Michał Matusewicz, Joanna Szlęzak s. 170 - 182 


Zrealizowane projekty badawcze:

 1. Koziołek Matołek rozwija i uczy - ​projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodwego w ramach programu OBserwatorium Kultury, kierownik projektu: dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH, w skład zespołu badawczego wchodzili przedstawiciele Iniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, więcej informacji na stronie internetowej projektu​, rok realizacji 2016 - 2017. 
 2. Koziołek Matołek zmienia - systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze, projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury, kierownik projektu: dr Rafał Kasprzak, w skład zespołu badawczego wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, więcej informacji na stronie projektu http://instytutbajki.pacanow.eu/ rok realizacji 2014-2015.
 3. Przemysły kreatywne w rozwoju gospodarczym miasta stołecznego Warszawy (ujęcie regionalne), badanie statutowe, kierownik projektu: dr Rafał Kasprzak, rok realizacji 2013.
 4. Cross Innovations finansowany w ramach INTEREG IVC realizowany w partnerstwie 11 miast w Europe, zadanie realizowane w ramach projektu to członek Local Implementation Group dla m.st. Warszawy, rok realizacji 2012 - 2013.
 5. European Creative Cluster Labs finansowany w ramach konkursu "European Alliances for Mobile and Mobility Industries and Creative Industries" ogłoszonego w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, realizowany przez konsorcjum: MFG Baden Wurtemberg (lider), Miasto Lille, Barcelona Media, Region Puglia oraz m.st. Warszawę, zadanie w ramach projektu to kluczowy ekspert ze strony m.st. Warszawy. Rok realizacji 2012-2014.
 6. Badanie ekonomicznego oddziaływania instytucji kultury - Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie badanie statutowe realizowane w 2012 roku, kierownik projektu: dr Rafał Kasprzak, rok realizacji 2012
 7. Identyfikacja kierunków i skali ekonomiczno-społecznego oddziaływania instytucji kultury na region na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury 2011, skład zespołu badawczego: dr Rafał Kasprzak, dr Teresa Skalska, rok realizacji 2011.
 8. Badanie oddziaływania społeczno-ekonomicznego przedsięwzięcia kulturalnego na region projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury 2010, skład zespołu badawczego: dr Rafał Kasprzak, dr Teresa Skalska, rok realizacji 2010.
 9. Kapitał relacji małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania funduszy UE na budowanie klasterów, badanie statutowe, kierownik projektu: dr Rafał Kasprzak, współautor: dr Maciej Wieloch, rok realizacji 2010.
 10. Instytucjonalne wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, badanie statutowe nr 04/S/0015/09, kierownik projektu: dr Rafał Kasprzak, współautor: dr Maciej Wieloch, rok realizacji 2009
 11. Polski konsument w obliczu kryzysu gospodarczego, badanie własne nr 04/S/0039/09, kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Słaby, rok realizacji 2009
 12. System Transportu Małymi Samolotami - Analizy i opracowanie modelu transportowego (STMS) Projekt rozwojowy nr N R10-0023-04 realizowany w partnerstwie SGH z Instytutem Lotnictwa, kierownik projektu po stronie SGH prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, uczestnik zespołu badawczego, rok realizacji 2009
 13. Finansowanie rozwoju i działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa ze środków europejskich, badanie własne nr 04/E/0043/08, kierownik projektu: dr Rafał Kasprzak, rok realizacji 2008
 14. Kultura i przemysły kultury w polskiej gospodarce - możliwości wsparcia w ramach funduszy europejskich, badanie własne nr 04/E/0038/07, kierownik projektu: dr Rafał Kasprzak, rok realizacji 2007
 15. Finansowanie postaw przedsiębiorczych ze środków EFS - wdrażanie Działania 2.5 ZPORR w województwie mazowieckim, Badanie własne nr 04/E/0033/06 kierownik projektu: dr Rafał Kasprzak, rok realizacji 2006
 16. Modele zachowań konsumpcyjnych w czasie wolnym. Badanie statutowe nr 04/S/0009/05 Współautorzy: prof. dr hab. Teresa Słaby, dr Małgorzata Bombol, rok realizacji 2005
 17. Konsumpcja usług kultury w województwie warmińsko - mazurskim. Badanie własne nr KZiF 04/E/0025/04 kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Słaby, rok realizacji 2004 
 18. Kultura i przemysł kultury w regionalnej polityce rozwoju na przykładzie województwa warmińsko - mazurskiego. Badanie własne nr KZiF 04/E/0018/03 kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Słaby rok realizacji 2003