Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze :

O Katedrze – Katedra Badań Zachowań Konsumentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Zakład Badań Zachowań Konsumentów - O Zakładzie
 

 o katedrze

 
Początki działalności Katedry sięgają wczesnych lat pięćdziesiątych. Początkowa problematyka naukowa i badawcza Katedry koncentrowała się na konsumpcji żywności ujmowanej w dwóch aspektach: ekonomicznym i żywieniowym. Dość szybko jednak pracownicy Katedry rozszerzyli swoje zainteresowania na wszystkie dobra i usługi konsumpcyjne, jak również na konsumpcje zbiorową. Przez wiele lat Katedra nosiła nazwę Katedry Ekonomiki Konsumpcji.
 
W 1998 roku zainteresowania naukowe pracowników Katedry zostały ukierunkowane na wielodyscyplinarne uwarunkowania konsumpcji oraz jej powiązania z warunkami bytu, poziomem życia oraz jakością życia. Odzwierciedleniem znacznie szerszego spojrzenia na konsumpcję była zmiana nazwy Katedry z Ekonomiki Konsumpcji na Katedrę Poziomu Życia i Konsumpcji.
 
W związku z restrukturyzacją SGH Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji przekształciła się decyzją Rektora SGH z dnia 28.05.2013 w Zakład Badań Zachowań Konsumentów i wchodzi w skład Instytutu Zarządzania Kolegium Zarzadzania i Finansów.
 
Kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska.

W okresie 01.08.2001–30.09.2017 r. kierownikiem Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji, a następnie Zakładu Badań Zachowań Konsumentów była prof. zw. dr hab.Teresa Słaby.​
 
Nasi koledzy
 
Podczas swego istnienia Katedra miała zaszczyt zatrudniać wielu wspaniałych naukowców, należą do nich między innymi: 
 
Ś.P. prof. dr hab. Zofia Zielińska - wieloletni kierownik Katedry
prof. dr hab. Krzysztof Marecki
dr Jolanta Neymann
dr Jacek Wójcik
mgr Krzysztof Maliszewski, doktorant w latach 2006-2010
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bombol
prof. zw. dr hab. Teresa Słaby