Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Rafał Kasprzak

KZiF - Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji - Skład osobowy
 

 dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

 

 

Rafal Kasprzak - zdjecie.JPG 
 
Informacja o karierze naukowej: 

 

doktorant prof. dr hab. Teresy Słaby  

Stopień naukowy:

doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2014)

doktor nauk ekonomicznych (2005) 

Dyplom Master in Business Administration (2002) Groupe Ecole Supérieur de Commerce de Rennes (Francja) 

Twórca portalu www.ekonomiawkulturze.pl promującego narzędzia i wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych w sferze kultury. 

Autor rozprawy doktorskiej „Konsumpcja usług kultury", która obejmowała swoim zakresem merytorycznym problematykę badania wpływu zmian po stronie podaży usług kultury wywołanych m.in. komercjalizacją kultury, integracją Polski z UE, finansowaniem kultury ze środków strukturalnych UE oraz rozwojem przemysłów kultury na konsumenta usług kultury w wymiarze: poziomu i jakości konsumpcji usług kultury oraz wzorców (modeli) konsumpcji usług kultury. 

Autor rozprawy habilitacyjnej „Przemysły kreatywne w Polsce - uwarunkowania i perspektywy". Doktor habilitowany nauk ekonomicznych od dnia 17.11.2014 r. Kierownik projektu Studia Podyplomowe Menedżer Innowacji finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Trener z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, fundraisingu, zarządzania w sektorze kreatywnym. Absolwent kursu dla trenerów, wykładowców i organizatorów szkoleń z zakresu funduszy strukturalnych organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, w ramach projektu PHARE „Wzmacnianie wdrażania dorobku wspólnotowego na poziomie regionalnym". 

Prowadzi szkolenia z tematyki pozyskiwania środków pomocowych z UE, zarządzania projektami, polityki strukturalnej UE, przemysłów kreatywnych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu:

 • zarządzania projektami finansowanymi ze środków publicznych
 • przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków publicznych
 • doradztwa dla przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków publicznych
 • współpracy z sektorem kreatywnym
 • analizy biznesowej i rynkowej dla start-up

Autor pierwszego w Polsce przedmiotu e-learningowego „Przemysły kultury w gospodarce rynkowej” podejmującego problematykę ekonomicznego postrzegania i analizy działalności kulturalnej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania środkami UE, przemysłów kultury. Aktualną listę publikacji znajdziesz tutaj​

Absolwent Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Absolwent studiów MBA w Ecole Superieure de Commerce w Rennes we Francji, Kierunek International Commerce.

Visiting Professor w School of Economics, Fudan University, Chińska Republika Ludowa. 

Zasadniczy zakres zainteresowań badawczo - naukowych: 

 • Ekonomia kultury
 • Przemysły kultury
 • Przemysły kreatywne
 • Przemysły czasu wolnego 
 • Konsumpcja usług kultury
 • Pozyskiwanie środków finansowych z UE 
 • Zarządzanie projektem europejskim
 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa ze środków publicznych
 • Budowanie strategii marketingowej innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Planowanie marketingowe dla start-up
 • Mechanizmy publicznego wsparcia wdrażania innowacyjnych produktów 

Działalność ekspercka w ramach programów foresight - Mazovia i Polska, członek Komisji Oceny Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Asesor w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ekspert krajowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Współpraca ekspercka z Miastem Stołecznym Warszawa w ramach projektu European Creative Cluster Lab. 

Od 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w pozyskiwaniu środków UE, doradztwa biznesowego, szkoleń, rozliczania i zarządzania środkami publicznymi (dotacje europejskie), badań i ekspertyz.

Współpracuje z następującymi organizacjami:

 • Narodowe Centrum Kultury
 • Instytut im. Adama Mickiewicza
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Samorządy Województw
 • Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe
 • Mazowiecki Klaster ICT 
 • Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa
 • Instytucje Otoczenia Biznesu

 

Proponowane zakresy prac doktorskich:

 • efektywność funduszy europejskich
 • wdrażanie funduszy europejskich
 • ekonomia kultury
 • przemysły kreatywne
 • innowacje w organizacji
 • rozwój regionalny w oparciu o organizacje innowacyjne
 • konsument na rynku dóbr i usług kultury
 • przedsiębiorczość i innowacyjność
 • polityka regionalna UE
 • polityka spójności UE

 

Przewody doktorskie pod kierunkiem dr hab. Rafała Kasprzaka:

 1. Rafał Siemieniecki, tytuł rozprawy: Status organizacji pożytku publicznego, a efektywność funkcjonowania fundacji korporacyjnych. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 16.02.2015.
 2. Patryk Koć, tytuł rozprawy: Przedsiębiorczość akademicka w kreowaniu innowacji w polskich uczelniach technicznych. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 14.03.2016. Publiczna obrona odbyła się w dniu 21.12.2020. 
 3. Łukasz Skawiński, tytuł rozprawy: Finansowanie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 27.06.2017. Publiczna obrona rozprawy odbyła się w dniu 03.12.2018. 
 4. Paweł Wach, tytuł rozprawy: Metoda Design Thinking jako innowacja w zarządzaniu relacjami z klientem. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 15.04.2019. 
 5. Zbigniew Zabielski, tytuł rozprawy: Możliwość wykorzystania funduszy europejskich w procesach zarządzania zasobami ludzkimi przez organizację. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 15.04.2019.