Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze :

O Zakładzie – Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem - O Katedrze
 

 O Zakładzie

 
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem istnieje od maja 2013 roku, powstał w wyniku przekształcenia Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem.
 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem jest głęboko związana z historią Szkoły Głównej Handlowej. Już w latach trzydziestych funkcjonował zespół pracowników naukowych pod kierunkiem prof. Maurycego Chorzewskiego, zajmujących się zagadnieniami organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa. Z tego zespołu wywodził się prof. dr hab. Leon Kożmiński, późniejszy Kierownik Katedry Organizacji i Techniki Handlu SGH, a w okresie powojennym – SGH i SGP i S.
 
Katedra Organizacji i Techniki Handlu od 1975 roku przekształcona została w Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Handlowych. Z tej Katedry na początku lat siedemdziesiątych wyodrębniła się Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania.
Aktualna nazwa i struktura Katedry ukształtowana została na początku lat dziewięćdziesiątych. Zdyskontowano w tym procesie zainteresowania pracowników zagadnieniami gospodarki rynkowej i autonomii ekonomicznej przedsiębiorstw w tym systemie.
 
Celem Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem jest prowadzenie badań naukowych i uprawianie dydaktyki z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Więź między badaniami a dydaktyką traktujemy jako wymóg akademickiego charakteru kształcenia, w którym uwzględniamy:
 • prawidłowości transformacyjne w kształtowaniu zarządzania przedsiębiorstwami,
   
 • struktury i uwarunkowania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach,
   
 • zarządzanie instrumentacją marketingową w przedsiębiorstwach,
   
 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach,
   
 • zarządzanie personelem,
   
 • strategie w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
   
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami; konkurencja,
 • podstawy przedsiębiorcze,
 • zarządzanie procesami operacyjnymi w przedsiębiorstwie.
Wymieniony zakres struktury dydaktyki obejmującej zarządzanie rozszerzony jest o wiele wątków badawczych i dydaktycznych wynikających ze specjalizacji Katedry. Pracownicy Katedry realizują wykłady na studiach dyplomowych studiów dziennych, studiów zaocznych, a także uczestniczą w dydaktyce realizowanej na studiach podyplomowych.