Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencje i seminaria – Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem - Konferencje i seminaria
 

 Konferencje i seminaria

 
​ ​

13 marca 2015 roku odbyło się II Sympozjum Naukowe pod tytułem: „Uwarunkowania innowacyjności organizacji sieciowych”, zorganizowane przez Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Zakład Zarządzania w Gospodarce Instytutu Zarządzania SGH. Było to kolejne, drugie sympozjum w ramach cyklu sympozjów Instytutu Zarządzania pod tytułem: „Współczesne problemy zarządzania”. Głównym celem II Sympozjum była prezentacja wyników projektu badawczego pt. „Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy” (nr 2011/01/B/HS4/04808), finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz wymiana wiedzy, doświadczeń i dyskusja nad istotnymi problemami w zakresie zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w zmieniającym się otoczeniu. Celem Sympozjum było zatem podjęcie szerokiej i pogłębionej dyskusji merytorycznej nad znaczeniem i uwarunkowaniami rozwoju współczesnych organizacji, na przykładzie organizacji sieciowych w kontekście ich innowacyjności w gospodarce opartej na wiedzy. 

W dniu 23 marca 2018 roku w ramach Cykl sympozjów pt. „Współczesne problemy zarządzania”  miało miejsce Sympozjum VIII „Odpowiedzialne zarządzanie w przedsiębiorstwach

W pierwszej części zatytułowanej: Odpowiedzialne zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach – wyniki badań, w której wystąpili pracownicy naszego Zakładu: Prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek, dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH, dr Celina Sołek – Borowska oraz dr Marta Ziółkowska dzieląc się swoimi wynikami badań. Podczas drugiej sejsi zatytułowanjj: Uwarunkowania wdrażania narzędzi odpowiedzialnego zarządzania  w przedsiębiorstwach a którą prowadziła Prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek

Uczestniczyli: 

Dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak, UEP

Dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. WSB w Poznaniu

Dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Dr Jolanta Stec – Rusiecka, PRz


 

W dniu 25 czerwca 2019 roku odbyło się kolejne seminarium Instytutu Zarządzania, organizowane przez Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem. Było to XI sympozjum w ramach cyklicznych sympozjów zatytułowanych „Współczesne Problemy Zarządzania”.

Tematem przewodnim sympozjum pt: „Knowledge. Learning. Mentoring – international perspective” było przedstawienie wyzwań związanych z pozyskaniem wiedzy, uczeniem się oraz mentoringiem w skali międzynarodowej. W sympozjum prelegentami były następujące osoby:

prof. dr hab. Jan Fazlagić z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

dr Michelle Ramim z Middle Georgia State University w Stanach Zjednoczonych,

dr Christiaan Maasdorp ze Stellenbosh University z Republiki Południowej Afryki

dr Vered Silber-Varod z Open University w Izraelu oraz

dr Joanna Tabor-Błażewicz i dr Celina Sołek-Borowska po stronie organizatora