Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna :

Oferta dydaktyczna – Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem - Oferta dydaktyczna
 

 Studia licencjackie i magisterskie

 
Obejmuje pakiet wykładów zgłoszonych do wyboru oraz seminaria magisterskie i licencjackie.
 
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem; reklama w strategiach rynkowych przedsiębiorstwa; oraz seminarium magisterskie z zakresu zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych; zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie; restrukturyzacja przedsiębiorstwa; seminaria magisterskie z wymienionych zakresów; analiza ekonomiczno – finansowa w przedsiębiorstwie; oraz seminarium licencjackie i magisterskie z wymienionego zakresu; marketing oraz strategie nowego produktu, seminaria licencjackie i magisterskie z tego zakresu; zarządzanie przedsięwzięciami; kontroling w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz seminaria magisterskie i licencjackie z tego zakresu; techniki sprzedaży oraz marketingowe zarządzanie z wykorzystaniem instrumentów terminowych; marketing bankowy oraz strategie zarządzania przedsiębiorstwami; zarządzanie promocją oraz reklama w systemie informacyjnym rynku.
 

 
Dr hab. Barbara Bojewska
 
Tematyka badań własnych:
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami; zarządzanie firmą rodzinną; przedsiębiorczość w zarządzaniu; zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi.
Oferta dydaktyczna:
[120700-0034] Zarządzanie projektami
[110590-0034] Zarządzanie (w)
[120710-0034] Zarządzanie zasobami ludzkimi
[234080-0034] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
 
Dr Marta Ziółkowska
 
Tematyka badań własnych:
Franczyza jako model rozwoju biznesu; rozwój franczyzy w Polsce i świecie, internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw franczyzowych, zarządzanie przedsiębiorstwem franczyzowym, zasoby relacyjne w przedsiębiorstwie, zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, nowoczesne modele rozowju przedsiębiorstw, strategie kooperacji przedsiębiorstw.
Oferta dydaktyczna:
[236590-0674] Franczyza w biznesie
[233890-0674] Strategie kooperacji przedsiębiorstw
[110641-0674] Management
 
Dr Celina Sołek-Borowska

Tematyka badań własnych:
Alianse strategiczne na linii biznes - uczelnie wyższe, Zarządzanie wiedzą, Proces dzielenia sie wiedzą, Przedsiębiorcze postawy, przedsiębiorczość kobiet
Oferta dydaktyczna:
[110601-1089] Management challenges
[110591-1089] Management
[120671-1089] Organizational behavior
[238401-1089] Team work and Team building
 
Dr inż. Monika Zajkowska

[234080] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
[221630] Zarządzanie kapitałem intelektualnym i innowacjami
[120710] Zarządzanie zasobami ludzkimi
[120670] Zachowania organizacyjne
[230460] Kierowanie zespołem projektowym
[120671] Organisational behaviour
 

 Seminaria licencjackie i magisterskie

 
Zespół Katedry prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie w następujących obszarach:
 
 
dr hab. Barbara Bojewska  
 
Oferta seminariów:
190181-0034  [LIC ST] [LIC S-N] [LIC POP]
290181-0034  [MGR ST] [MGR S-N] [MGR POP]
 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie strategiczne.Nowoczesne metody zarządzania. Zarządzanie informacją i wiedzą. Zarządzanie zasobami pracy. Zarządzanie projektami. Zarządzanie jakością. Zarządzanie innowacją. Zarządzanie marketingowe. Zarządzanie zmianą.
 
dr Marta Ziółkowska 
 
Oferta seminariów:
191211-0674  [LIC ST] [LIC S-N] [LIC POP]
291211-0674  [MGR ST] [MGR S-N] [MGR POP]
 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Nowoczesne metody zarządzania. Franczyza i powiązania franczyzowe w rozwoju przedsiębiorstw. Strategie kooperacji przedsiębiorstw. Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Strategie produktu i marki. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Zasoby relacyjne w przedsiębiorstwie. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie.
 
dr Celina Sołek-Borowska
 
Oferta seminariów:
197151-1089 [LIC ST] [LIC POP]
297151-1089 [MGR ST] [MGR POP]
 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Transfer wiedzy, proces dzielenia się wiedzą, zarządzanie zmianą, media społecznościowe, zarządzanie zespołem, zarządzanie wiedzą.

 
dr inż. Monika Zajkowska
Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
zarządzanie innowacjami, projekty B+R, otwarte innowacje, innowacje zrównoważone, zarządzanei zasobami ludzkimi, kierowanie zespołem projektowym, zachowania organizacyjne, zarządzanie wiedzą, angażowanie konsumenta w rozwój nowych produktów, współpraca w innowacjach.
 
 
 

 Seminaria Doktorskie

 
Profesorowie z Katedry prowadzą także seminaria doktorskie dla osób piszących rozprawy doktorskie.
W przypadku zainteresowania prosimy o indywidualny kontakt z wybranym przyszłym promotorem na konsultacjach lub poprzez kontakt z sekretariatem.