Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Konferencje, seminaria, sympozja

 
​​Zakład Strategii Personalnych aktywnie uczestniczy w konferencjach, seminariach i sympozjach organizowanych przez Instytut Zarządzania SGH. Pracownicy Zakładu rozpowszechniają wyniki badań naukowych na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

W dniach 25-26 października 2022 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Zarządzania UEP "Zrównoważone zarządzanie organizacją" organizowana przez Uniwerstet Ekonomiczny w Poznaniu. Dr Joanna Tabor-Błażewicz zaprezentowała poster pt. "Wyzwania działów HR w warunkach pracy hybrydowej", a dr Tomasz Gigol poster pt. "Hybrydowa forma wdrażania nowych pracowników a zaangażowanie i chęć odejścia z pracy. Moderująca rola płci".

************* 

W dniach 12-14 października 2022 r. odbyło się w Sopocie Europejskie Forum Nowych Idei. Dr Joanna Tabor-Błażewicz wzięła udział w dwóch panelach dyskusyjnych: "GIG Economy i przyszłość rynku specjalistów" oraz "Dobrostan pracowniczy i nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną".

************* 

20 września 2022 r. dr Joanna Tabor-Błażewicz wygłosiła referat pt. "Znaczenie i rola HR Biznes Partnera podczas pandemii COVID-19" w ramach XVI Konferencji Naukowej z cyklu "Sukces w Zarządzaniu Kadrami" pt. "Zarządzanie kapitałem w wędrującym kontekście zdarzeń". organizowanej przez Uniwerstet Ekonomiczny we Wrocławiu.

************* 

28 września 2021 r. dr Joanna Tabor-Błażewicz wygłosiła referat pt. "The Development of Key Positions in Crisis on the Example of COVID-19 Pandemic" podczas XI Zjazdu Katedr ZZL "Tożsamość ZZL w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej"​. organizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W konferencji uczestniczł również dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH oraz dr Tomasz Gigol.

************* 

30 czerwca 2021 r. odbyło się webinarium nt.: „Kreowanie wizerunku firmy jako pracodawcy – prawda i czasu i prawda ekranu”. Uczestnikami byli: mgr Ewa Opolska (konsultant w EY Academy of Business) oraz dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH. Dyskusję moderował dr Hubert Cichocki. Link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=szeywH06oyE​

************* 

W dniu 25 czerwca 2021 r. dr Tomasz Gigol uczestniczył w 1 Konferencji AFROEU "EU-Sub-Saharan Africa challenges and opportunities: Engine for Growth and Job Creation" w Warszawie, organizowanej przez Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary Sub-Saharan Africa – an Interdisciplinary Approach - Smart Specialisation-EUAfrica/AFROEU, na której wygłosił referat "The participation of women in shaping the ethical code of the organization".

************* 

W dniach 7-9 czerwca 2021 r. odbyła się ​Szkoła Letnia Zarządzania 2020/2021. Dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH oraz dr Anna Krejner-Nowecka współprowadzili sesję zatytułowaną "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania". Dr Joanna Tabor-Błażewicz pełnila funkcję opiekuna sesji pt. "Współczesne zarządzanie. Koncepcje i wyzwania" oraz prezentowała poster pt. "Strategie kariery kobiet w branży HR". 

************* 

W dniach 7-9 kwietnia 2021 r. dr Tomasz Gigol uczestniczył w 35 Konferencji EBES w Rzymie, organizowanej przez Eurasian Business and Economics Society, na której wygłosił, wspólnie z prof. K. Kreczmańską-Gigol, referat: "Reactions of State-Owned Companies to the Crisis Caused by COVID-19 - Study from Poland".

************* 

11 grudnia 2020 r. dr Tomasz Gigol reprezentował Zakład na X Konferencji Naukowej Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych organizowany przez Zakład Systemów Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie wygłosił referat "Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa w wyniku pandemii COVID‐19" wspólnie z dr hab. prof. SGH Katarzyną Kreczmańską-Gigol.
*************

Dr Joanna Tabor-Błażewicz reprezentowała Zakład na XV Konferencji Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 4.0, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dniach 21-22 września 2020 roku. Wygłosiła referat pt. "Uwarunkowania rozwoju karier menedżerskich w branży HR". 

*************

W dniach 05-07.08.2020 r. dr Tomasz Gigol uczestniczył w 32 Konferencji w Stambule, organizowanej przez Eurasian Business and Economics Society, na której wygłosił referat "Ethical Leadership, Job Satisfaction, Organizational Identification and Work Engagement". 

*************

01.07.2020 r. dr Tomasz Gigol wygłosił referat nt. "Przywództwo w kryzysie" na XIV Sympozjum Naukowym Instytutu Zarządzania SGH w Warszawie. 

*************

W dniach 15-17.04.2020 r. dr Tomasz Gigol reprezentował Zakład w Warszawie w 31 Konferencji organizowanej przez Eurasian Business and Economics Society, na której wygłosił referat "Leadership, Organizational Identification and Unethical Pro-Organizational Behavior".
*************

W dniach 7-11 września 2019 r. odbyła się we Lwowie IX Międzynarodowa Konferencja pt. "Nauki zarządzania w czasach rewolucji przemysłowej 4.0". Referat przygotowany we współautorstwie z dr hab. Wiolettą Mierzejewską pt. "Coopetition and Its Determinants in a Business Group - Theoretical Considerations" wygłosiła dr Anna Krejner-Nowecka. 

*************

Dr Anna Krejner-Nowecka reprezentowała Zakład na konferencji "​31st Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues" odbywającej się w dniach 13-16 października 2019 r. w Warszawie. Współautorstwo plakatu: dr hab. Wioletta Jakubowska, dr Patryk Dziurski. 
 
*************

25 czerwca 2019 r. Zakład reprezentowany był na XI Sympozjum Naukowym Instytutu Zarządzania nt. "Knowledge. Learning. Mentoring - international perspective" organizowanym w cyklu sympozjów "Współczesne problemy zarządzania".
W trakcie sympozjum referat nt. "Retaining the knowledge of talents in a modern enterprise" wygłosiła dr Joanna Tabor-Błażewicz.

*************

7 czerwca 2019 r. Zakład współorganizował X Sympozjum Naukowe Instytutu Zarządzania nt. "Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie"​ z cyklu sympozjów zatytułowanego "Współczesne problemy zarządzania". 

Program sympozjum zawierał:
  1. Panel 1. Perspektywa teoretyczna. Wyniki badań, prowadzony przez dr hab. Sławomira Wincha, prof. SGH
  2. Panel 2. Nowe funkcje personalne - perspektywa praktyków, prowadzony przez dr Joannę Tabor-Błażewicz
*************

31 maja - 1 czerwca 2017 r. odbyła się Konferencja Jubileuszowa prof. dr hab. Marii Romanowskiej pt. "Wyzwania zarządzania strategicznego". Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczyli w obradach konferencji. 

*************​

Zakład Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa KNoP oraz Zakład Badań nad Edukacją Menedżerską w Instytucie Zarządzania KZiF zorganizował I seminarium z cyklu: Wybrane problemy edukacji akademickiej.

Program seminarium zawierał: 
  1. Prezentację drugiego wydania książki śp. dr Michała Piskiewicza, Zarys metodyki kształcenia ekonomistów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015. 
  2. Dyskusję o pojęciu „System dydaktyczno-wychowawczy szkoły wyższej, kluczowym dla projektów projakościowych w edukacji akademickiej”     

Seminarium odbyło się 15 października 2015 roku, w sali 222 im. Michała Piskiewicza, w budynku A.