Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. nadzw. SGH

 

Bank i Kredyt - redaktor naczelny

Terminy konsultacji i materiały do wykładów (niezbędnik):
http://www.e-sgh.pl/dabrowski​​

Ireneusz Dąbrowski w Google Scholar​

​Zainteresowania badawcze:
Teoria równowagi ogólnej; ekonomia ewolucyjna
Modelowanie ekonometryczne i szkoły matematyczne 
w ekonomii 
Historia myśli ekonomicznej, politycznej i prawnej

 
Wykłady:
 • Mikroekonomia II (sygnatura: 110090-0096- studia licencjackie
 • Corporate Finance (sygnatura: 120191-0096- studia licencjackie

 • Mikroekonomia zaawansowana (sygnatura: 221460-0096)​ - studia magisterskie
 • Managerial economics (sygnatura: 222091-0096- studia magisterskie
 • Ekonomia menedżerska (sygnatura: 222090-0096) - studia magisterskie
 • Modele równowagi ogólnej (sygnatura: 233460-0096 - studia magisterskie
 • Historia Myśli Ekonomicznej (sygnatura: 210100-0096- studia magisterskie

 • Ekonomina instytucjonlna - studia doktoranckie

 • Współczesne modele konkurencji rynkowej - studia podyplomowe
 • Teoria Gier - studia podyplomowe

Seminaria licencjackie i magisterskie (Sygnatura 640)
Proponowane tematy prac:

 • Teoria ekonomii. 
 • Historia myśli ekonomicznej, politycznej i prawnej.
 • Teoria równowagi ogólnej. Wzrost gospodarczy.
 • Teoria przedsiębiorstwa i prywatyzacja. Finanse przedsiębiorstwa.
 • Transformacja ustrojowa.​

Działalność w organizacjach naukowych:


Publikacje książkowe:

 • Teoria równowagi ogólnej. Rys historyczny i obecny status w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • Economics of Finance. Agency Problem and Risk in Corporate Finance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Economics of Insurance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, co-autored with A. Śliwiński.

Artykuły na​ukowe i rozdziały w monografiach:

 • Równowaga ogólna i jej ograniczenia - model a rzeczywistość, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 42, Warszawa 2004, s. 114-124.
 • Producent. konsument i rosnące korzyści skali w modelu równowagi ogólnej, w: J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek (red.), Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2004, s. 385-394.
 • Koncepcja licytatora w modelu równowagi ogólnej, Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej nr 1, s. 87-98, Warszawa 2005.
 • Niepewność stanów natury i dobra warunkowe, Studia i praca Kolegium Zarządzania i Finansów nr 58, s. 135-141, Warszawa 2005.


Wystąpienia i referaty ​konferencyjne:
 • ​​​​​Wystąpienie: Ekonomia czysta czy ekonomia stosowana?
  XIX Sympozjum Naukowego Kolegium Zarządzania i Finansów SGH „Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku”, 4-6 czerwiec 2012.
  OBRADY – sesja III​. Ekonomia czysta czy stosowana?
 • Paper: Expectations in the General Equilibrium under the Representative Agent
  ILLINOIS ECONOMICS ASSOCIATION 42ND ANNUAL MEETINGS, OCTOBER 19TH & 20TH, 2012
  HOSTED BY THE DEPARTMENT OF ECONOMICS DEPAUL UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS
  Session C5: Microeconomics III
 • Referat: Wybrane aspekty behawioralne modelu równowagi ogólnej
  IX Kongres Ekonomistów Polskich 28-29 listopada 2013 r.
  EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI. ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
  Sesja I, część B - NAUKI EKONOMICZNE: STYLIZOWANE FAKTY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

 • Wystąpienie: Popytowe korzyści skali jako mechanizm sprzężeń zwrotnych
  XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. 8-10 czerwca 2015 r. Międzyzdroje 
  EKONOMICZNE WYZWANIA XXI WIEKU: POLSKA - UNIA EUROPEJSKA - ŚWIAT 
  Sala A: ZACHOWANIA PODMIOTÓW DECYZYJNYCH 

 • Referat: Property Rights in the Process of Privatization of the Polish Energy Sector (with Z. Staniek)
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 2-4 września 2015 r
  PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Paper: Feedbacks, individual and systematic risk of denominated debt in Poland
  ILLINOIS ECONOMICS ASSOCIATION 45TH ANNUAL MEETINGS, CHICAGOOCTOBER 16-17, 2015 
  Session F1: Fiscal Policy
 • Referat: Mechanizmy sprzężeń zwrotnych i ujęcie cybernetyczne w ekonomii
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 5-7 września 2016 r
  PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Paper: The effect of selected intergroup competition on group coordination: An experimental study.
  ILLINOIS ECONOMICS ASSOCIATION 46TH ANNUAL MEETINGS, CHICAGOOCTOBER 14-15, 2016 
  Session C3: Microeconomics

 • Wystąpienie: Representative agent and Rational expectations 
  XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. 5-6 czerwca 2017 r. Międzyzdroje 
  EKONOMICZNE WYZWANIA XXI WIEKU: POLSKA - UNIA EUROPEJSKA - ŚWIAT 
  SEKCJA H: Economy performance in the contemporary world
 • Referat: The effect of selected intergroup competition on group coordination in the light of the experimental research
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 6-8 września 2017 r
  PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH​

 • Wystąpienie: Problem zmian kursowych CHF w kredytach walutowych a zmiany dochodów​
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 21-22. 09. 2017 r.
  XVI Konferencja naukowa z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 

 • Paper: The effect of competition with leadership on group coordination: An experimental study.
  ILLINOIS ECONOMICS ASSOCIATION 47TH ANNUAL MEETINGS,
  CHICAGO, OCTOBER 13-14, 2017; SESSION C2: Labor Economics II
  Chair: Ireneusz Dąbrowski, Warsaw School of Economics​

 • One Belt and One Road Initiative (the 21st Century Maritime Silk Road) - EU and China economic perspectives​
  Keynote speaker, NEIU International Business Conference 2018
  Northeastern Illinois University, Chicago, March 12, 2018

 • The economic and geopolitical aspects of the Three Seas Initiative in Central Europe
  Public Lecture, University of Witwatersrand - Wits Business School (WBS)
  April 17, 2018, Johannesburg, South Africa 
 • Wystąpienie: Competition with leadership and group coordination 
  XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. 6 czerwca 2018 r. Międzyzdroje 
  EKONOMICZNE WYZWANIA XXI WIEKU: POLSKA - UNIA EUROPEJSKA - ŚWIAT
  SEKCJA H: Contemporary Economy
 • WystąpienieEkonomia złożoności a równowaga wielopunktowa
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 5 września 2018 r
  PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH​
 • Paper: "Public Goods Game with Competition and Leadership: An Experimental Study".
  ILLINOIS ECONOMICS ASSOCIATION 48TH ANNUAL MEETINGS, 
  CHICAGO, OCTOBER 12-13, 2018; SESSION C3: Experimental Economics & Experimental Design


Rzeszów 2017 Parkiet_TV.jpg
Ireneusz Dabrowki.JPG 
 ​20190306_111049b.jpg
DSC_1964a.jpg


 
 
 
 

 kontakt

 
 
e-mail: Ireneusz.Dabrowski (w domenie sgh.waw.pl)