Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. dr hab. Wojciech Pacho

 

​prof. dr hab. Wojciech Pacho – Kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej
e-mail: wojciech.pacho (w domenie sgh.waw.pl)


Zainteresowania badawcze: modele współzależności makro- i mikroekonomicznych ze szczególnym uwzględniem oddziaływania polityki pieniężnej i fiskalnej na funkcjonowanie przedsiębiorstw; związki rynku pieniężnego z kapitałowym; teoria oszczędności i konsumpcji i bezrobocia. 

Publikacje:

 1. Wpływ stóp podatkowych i inflacji na wartość przedsiębiorstwa Ekonomista 1997 nr 2
 2. Wpływ stopy podatku bezpośredniego na potencjalne tempo wzrostu kapitału przedsiębiorstwa Ekonomista 1998 nr 4
 3. Inflacja i bodźce do inwestowania w warunkach kredytowania, Bank i Kredyt 1999 nr 10
 4. Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999
 5. Podatki bezpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa, Elipsa, Warszawa 2000
 6. Ekonomiczna Teoria Biurokracji, Bank i Kredyt 2001 nr 9 
 7. Mikroekonomiczne koszty inflacji, Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, 2002, nr 138
 8. A Company`s Limit of Indebtedness, Studies and Works College of Management and Finance, nr 33, rok 2003
 9. Wpływ dźwigni finansowej na stopę zwrotu z własnego kapitału, Zeszyty Naukowe, Warszawska
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 25, rok 2003
 10. Prosty model dezinflacji, Bank i Kredyt 2003 nr 8
 11. Mikroekonomiczny rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji, Zeszyty Naukowe nr 29, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2004.
 12. Mikroekonomiczny rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji, Zeszyty Naukowe Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, nr 29, s.59-72
 13. Dynamika modelu AS-AD, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH,
  nr 55, 2005
 14. Proste metody szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, Zeszyty Naukowe.Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, nr 33, 2005
 15. Wpływ wydatków publicznych na popyt inwestycyjny, w: W stronę teorii i praktyki finansów pod redakcją J.Ostaszewski, M.Zaleska,SGH Oficyna Wydawnicza 2006, s. 13-22 
 16. Wzrost gospoadarczy a bezrobocie, w: Bezrobocie w Polsce-Diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia pod redakcją J.Ostaszewski, Szkoła Głowna Handlowa 2006, s. 35-41
 17. Nauczanie makroekonomii na przełomie stuleci; P.Matczuk, Wojciech Pacho; Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2007, nr 77.
 18. The Solow Model in an Open Economy, Journal of Management and Financial
  Sciences, Volumen I, October 2008: 
 19. Moderacja sesji „Polska a zagrożenia na rynkach światowych". Geneza kryzysu z 2007 roku; Wojciecha Pacho; Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2009, nr 94.
 20. Wojciech Pacho, Nauczanie teorii wzrostu gospodarczego na średnim kursie makroekonomii, w: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. R.Bartkowiak, J.Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010, strony 507-524.