Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Analizy ekonomiczne na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego

KZiF - Katedra Teorii Systemu Rynkowego - Konferencje i seminaria
 

 Analizy ekonomiczne na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego - 25-26.11.2021 - FORMUŁA ZDALNA!

 

EZ2021_baner-doakcept.jpg

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz zespołu przygotowującego niniejsze wydarzenie serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnym, czwartym kongresie z cyklu „EKONOMIA DLA ZDROWIA”, tym razem zatytułowanym „Analizy ekonomiczne na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego”

Kongres „EKONOMIA DLA ZDROWIA” to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy z punktu widzenia możliwości poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W tym roku podczas paneli eksperckich będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie jak kształtować nowoczesny, skuteczny klinicznie i efektywny ekonomicznie system ochrony zdrowia. Liczymy na to, że cennym aspektem stanie się wzmocnienie debaty wiedzą i doświadczeniem specjalistów z obszaru ekonomii, zarządzania i finansów, doskonale władających szeroką paletą narzędzi ekonomicznych.
Kongres to czas spotkań czołowych ekspertów z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów, prawa oraz nauk o zdrowiu zarówno z Polski, jak i z innych krajów europejskich. Jest to cykliczne wydarzenie skupiające różne grupy interesariuszy, którzy mają szansę na wymianę opinii i poglądów na temat różnych kwestii dotyczących systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz funkcjonalnych mierników uwzględniających specyfikę tego obszaru.
Na program tegorocznego Kongresu składać się będą sesje panelowe z udziałem mikro i makroekonomistów, ekspertów systemowych, lekarzy, badaczy klinicznych, osób zarządzających instytucjami systemu ochrony zdrowia, którzy dyskutować będą nad budżetem ochrony zdrowia. Pytania, które pojawią się w trakcie debaty, to m.in.: co powinno być podstawą do określenia właściwego poziomu wydatków na leczenie, jakie stosować mierniki, żeby zadbać o obiektywną ocenę danego problemu/zjawiska, w jaki sposób rozliczać świadczenia, jak finansować najnowocześniejsze terapie i metody leczenia?
Ponadto poruszone zostaną aktualne tematy, takie jak nowelizacja ustawy refundacyjnej, czy ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów. Zastanowimy się także, czy zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB poprawi funkcjonowanie systemu. Planujemy również przeprowadzenie sesji poświęconej ocenie jakości i efektywności takich terapii oraz modeli ich finansowania, w których premiowana byłaby jakość leczenia.

Bardzo liczymy na Państwa udział w organizowanym przez nas spotkaniu, zarówno poprzez uczestnictwo w konferencji on-line, jak i nadsyłanie referatów. Najlepsze referaty, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną wydane w Zeszytach Naukowych KZiF SGH. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie do wspólnej dyskusji.


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ w terminie do 24.11.2021 roku.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

ewelina.nojszewska@sgh.waw.pl

Katedra Ekonomii Stosowanej​


 

 PROGRAM KONGRESU

 
​ EZ2021_agenda_23_11.pdfEZ2021_agenda_23_11.pdf program będzie na bieżąco aktualizowany po uzyskaniu potwierdzeń od poszczególnych prelegentów​
 

 ORGANIZATORZY KONGRESU

 
 

 KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

 
​prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, ewelina.nojszewska@sgh.waw.pl – przewodnicząca
dr Agnieszka Sznyk, a.sznyk@innowo.org – zastępca przewodniczącej
Ewa Godlewska-Sowa, ewa.godlewska@knowpr.pl – sekretarz z ramienia INNOWO
dr Lidia Dzierżek, lidia.dzierzek@sgh.waw.pl – sekretarz​ ​z ramienia SGH
 

 ZASADY UDZIAŁU W KONGRESIE

 
  • ​​​​Udział w kongresie jest bezpłatny.
  • Kongres odbędzie się w formie interaktywnej konferencji online, przeprowadzonej we współpracy z portalem branżowym Medexpress.pl​, za pomocą platformy "Hopin".​
  • Chęć wystąpienia w czasie konferencji wraz z abstraktem prosimy zgłaszać do 20.11.2021 r.
  • W przypadku dużej liczby zgłoszeń, biorąc pod uwagę ramy czasowe konferencji, zostanie zorganizowana równoległa sesja plakatowa (w sprawie szczegółów prosimy o kontakt: lidia.dzierzek@sgh.waw.pl​​).
  • Nadesłane referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji i akceptacji komitetów redakcyjnych mogą zostać opublikowane w:
  • Ostateczny termin przysyłania referatów to: 20.12.2021 roku. Teksty proszę przysyłać na adres: lidia.dzierzek@sgh.waw.pl razem z następującymi danymi na temat autora: imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja, adres korespondencyjny, e-mail, telefon. Prosimy również o przysłanie skanu wypełnionego i podpisanego dokumentu „Oświadczenie autora” (jego druk można otrzymać drogą mail’ową po wysłaniu zapotrzebowania na adres: lidia.dzierzek@sgh.waw.pl​). 
  • Prosimy autorów o dostosowanie składanych artykułów do wymogów redakcyjnych dostępnych TUTAJ​ ​
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla prelegentów:Klauzula informacyjna_konferencja_prelegenci.pdfKlauzula informacyjna_konferencja_prelegenci.pdf
 

 TERMINARZ KONGRESU

 
​20.11.2021 – zgłoszenie chęci wystąpienia w czasie kongresu
20.11.2021 – zgłoszenie chęci wzięcia udziału w sesji plakatowej
24.11.2020 – zgłoszenie udziału w kongresie
25-26.11.2020 – data kongresu
20.12.2021 – złożenie referatu w wersji elektronicznej wraz z „Oświadczeniem autora”
 

 PATRONAT HONOROWY NAD KONGRESEM

 
 

 PATRONAT

 
 

 PARTNERZY STRATEGICZNI

 
 

 PARTNERZY

 
 
 
 

 DATA I MIEJSCE KONGRESU

 
​25 - 26 
LISTOPADA 2021 r.

START - godz. 9:00

Formuła ZDALNA

(rekrutację uczestników kongresu prowadzi nasz partner INNOWO za pomocą platformy Hopin)​
 

 REJESTRACJA

 
W celu rejestracji na kongres prosimy o wypełnienie formularza dostępnego 

 

 PATRONAT HONOROWY

 
2019.10.15_Patronat_Honorowy_JM_Rektora_logo-01.png

 

 SEKRETARIAT KONGRESU

 
Katedra Ekonomii Stosowanej
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
siedziba:
ul. Madalińskiego 6/8,
pok. 324
02-513 Warszawa
tel. +48 22 564 92 98

Osoba do kontaktu w sprawach dot​yczących kongresu:
dr Lidia Dzierżek