Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr inż. Katarzyna Sadowy

 

 

KatarzynaSadowy.jpg
Doktor nauk ekonomicznych, architekt urbanista, specjalistka w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad miastem. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (studia doktoranckie) oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (studia magisterskie). Ekspertka i współautorka dokumentów strategicznych związanych z rozwojem przestrzennym i gospodarczym Warszawy, członek Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m. st. Warszawy, ekspertka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Warszawskiego Okrągłego Stołu Adaptacji Klimatycznej.
 
 

 

 

 

 

 SPECJALIZACJA BADAWCZA I ZAWODOWA

 

 

• ekonomika miast
• zarządzanie miastem, współpraca samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych
• rozwój zrównoważony, gospodarka obiegu zamkniętego
• jakość życia
• rola architektury i przestrzeni publicznej w rozwoju miast.

 

 
 

 WYBRANE PUBLIKACJE

 
 
• Policentryzm jako kierunek rozwoju Warszawy – program Warszawskich Centrów Lokalnych, w: „Paradygmaty w naukach ekonomicznych Wyzwania XX wieku", red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
• Dostosowanie miast do współczesnych zagrożeń, w: „Ekologia konstruktywnie. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych”, red. M. Szabłowski, Warszawa 2016
• Ryzyko w biznesie związane z układem funkcjonalno-przestrzennym miast (z M. Sadowy), Zarządzanie ryzykiem w biznesie – inteligentne narzędzia, red. J. Jurczak, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2016
• Sustainable City – Flexible Or Durable? Socio-Economics Aspects of Urban Patterns, w „Economy Today. An Interdisciplinary Approach to Contemporary Economic Challenges”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015
• Godność życia jako miernik rozwoju społeczno-gospodarczego miast, Studia Regionalne i Lokalne 1.55: 64-78, Warszawa 2014
• Centra Lokalne. Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie (z A. Domaradzka, K. Domaradzki, M. Happach, M. Sawicki, A. Wasilkowska; redakcja z M. Happach), OW SARP, Warszawa 2015
• Nowa Towarowa. Wyniki warsztatów projektowych na opracowanie programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej (współredaktorka z M. Happach i P. Sawickim, autorka i współautorka tekstów, w tym Strategii dalszych działań projektowych, organizacyjnych i społecznych z P. Sawickim), OW SARP, Warszawa 2016