Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Zbigniew Grzymała

 
dr hab. Zbigniew Grzymała prof. nadzw. SGH – kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego                             grzymala.jpg
                                                                                                                                                                                                                                   
 

 wybrane publikacje

 
 1. ​​Problemy zarządzania gospodarką komunalną (współautor M. Sadowy), w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym - wydanie drugie rozszerzone, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.
 2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność (współautorstwo z A. Zalewskim i G. Maślochem oraz red. naukowa), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 3. Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce – aspekty organizacyjno-prane i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. Podstawy ekonomik i zarządzania w gospodarce komunalnej (red i współautorstwo) współautorzy: Wojciech Bachor, Bogdan Ekstowicz, Piotr Jeżowski, Grzegorz Maśloch, Marta Sadowy Alojzy Zalewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 5. Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań (red. i współautorstwo), współautorzy: Piotr Jeżowski, Grzegorz Maśloch Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Prywatyzacja czy komunalizacja Targów Poznańskich-o przyszły kształt poznańskiej przestrzeni w Polsce i Europie, w: Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań 2011.
 7. Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, (współautorstwo), red G. Maśloch i J. Sierak, Oficyna Wydawnicza Warszawa 2013.
 8. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (współautorstwo z G. Maślochem, M. Goleniem i E. Górnickim), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 9. "Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin- ocena w układzie regionalnym", redakcja naukowa Z. Grzymała, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2015,.
 
 

 Zainteresowania zawodowe

 
 • ​analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa (bilansu, rachunku wyników, zatrudnienia i płac, majątku trwałego, itd.);
 • analiza strategiczna organizacji (tworzenie strategii rozwoju organizacji) analiza budżetu gminy (dochodów, wydatków);
 • analiza i ocena efektywności nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze, w tym infrastrukturze logistycznej, analiza kosztów i korzyści, biznesplan i studia wykonalności projektów inwestycyjnych, ekonomia sektora publicznego, polityka gospodarcza, polityka przestrzenna, zarządzanie przestrzenią, restrukturyzacja sektora komunalnego, ekologistyka.