Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencje i seminaria – Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - Konferencje i seminaria
 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym - nowa utopia czy droga konieczna?" pod patronatem Rektora SGH

 

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej  Handlowej w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w organizowanej wraz z WWF Polska międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

 
Gospodarka o obiegu zamkniętym –
nowa utopia czy droga konieczna?
 
która odbędzie się 19 września 2018 r. na terenie naszej uczelni.
 
W szczególności zapraszamy do składania propozycji artykułów i wystąpień naukowych (w postaci tytułu i krótkiego abstraktu w języku polskim lub angielskim), które przyjmowane będą do 14 czerwca przez dra Marka Golenia (marek.golen@sgh.waw.pl).  Celem konferencji jest naukowa dyskusja pomiędzy zwolennikami a sceptykami wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym rozumianej możliwie szeroko, stąd propozycje artykułów i wystąpień nie powinny zawężać się jedynie do najczęściej poruszanej przy tej okazji tematyki gospodarowania odpadami. Chcemy rozmawiać o różnorodnych branżach gospodarki jak również spojrzeć na problemy od strony ogólnej z pozycji producentów, konsumentów i regulatorów. Odbiorcami treści konferencji mają być nie tylko kręgi naukowe, lecz także (a może przede wszystkim) praktyka gospodarcza w postaci przedsiębiorców, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dlatego szczególne preferencje będą miały propozycje tematów nawiązujących do praktycznych wdrożeń konkretnych rozwiązań gospodarowania zasobami w zamkniętych obiegach.
 
Tytuły wystąpień i artykułów zostaną poddane kwalifikacji pod kątem zgodności z tematyką konferencji oraz sposobu ich prezentacji i późniejszej publikacji. Przewidywane są następujące formy prezentacji treści: sesja posterowa (w przypadku licznych zgłoszeń dominująca forma), prelekcja z prezentacją multimedialną (do 15 minut), udział w dyskusji panelowej. Ostateczna data przesłania materiałów prezentowanych podczas konferencji (postery, prezentacje, tematy do dyskusji panelowych) – 3 września 2018 r. W zgłoszeniach prosimy o podanie preferowanej formy prezentacji treści.
 
Przewiduje się publikację prezentowanych treści w następujących formach:
 
- kilka najlepszych artykułów naukowych opublikowanych zostanie w Studiach i Pracach Kolegium Zarządzania i Finansów   (12 pkt.),
- artykuły nawiązujące do tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce przewidziane są do publikacji w II tomie „Racjonalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” (praca zbiorowa w formie monografii),
- pozostałe treści przewiduje się opublikować w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej (zgodnie z zasadą GOZ o wirtualizacji produktów).
 
Ostateczna data przedłożenia tekstów do publikacji – 1 października 2018 r.
 
Uczestnictwo (zarówno bierne jak i czynne) w konferencji, a także publikacja pokonferencyjna są nieodpłatne.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji od osób, które nie zamierzają prezentować żadnych treści (słuchacze), przyjmuje Ewa Chodkiewicz z WWF Polska (echodkiewicz@wwf.pl). Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program konferencji zostanie ustalony do 30 lipca 2018 r.
 
 
PROGRAM KONFERENCJI

 

AULA I bud. C, al. Niepodległości 128 
Prowadzenie: Ewa Chodkiewicz, Fundacja WWF Polska
Marek Goleń, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego,  Szkoła Główna Handlowa
8:30 Otwarcie konferencji

Rektor SGH prof. Marek Rocki,
Członek Zarządu WWF Polska Tobiasz Adamczewski
9:00  Szanse miast jako liderów GOZ*
Piotr Barczak: European Environmental Bureau

9:30 GOZ w realiach polskiego samorządu
Paweł Głuszyński, Towarzystwo na rzecz Ziemi

10:00 Strategia Zero Waste i jej praktyczne wdrażanie*
Enzo Favoino, Zero Waste Europe

10:30  Biogospodarka w GOZ
Tomasz Wojciechowski: Biorecykling, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

11:00 przerwa kawowa
11:30 Norweski system kaucji na opakowania po napojach – GOZ w praktyce
Anna Larsson, Reloop

12:00  Zrównoważone modele biznesowe na przykładzie branży tekstyliów*
Joanna Burzec, Vrije University Amsterdam

12:30 Zamykanie obiegu odpadów organicznych za pomocą innowacyjnych technologii wykorzystujących insekty BSF*
Domantas Tracevicius: Insectum

13:00  Rewolucja energetyczna jako warunek konieczny na drodze do GOZ
Marcin Popkiewicz, Ziemia na Rozdrożu
13:30 Przerwa
14-15:30 Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów
15:30 Obiad
*wystąpienia w języku angielskim

AULA II bud. C, al. Niepodległości 128 

 

Sesja I
9:00 - 11:00 Prowadzenie: Zbigniew Grzymała, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH
"Wysokosprawna biokonwersja odpadów organicznych jako przykład implementacji projektowania ekologicznego do praktyki gospodarki cyrkularnej opartej na zasobach odnawialnych" Łukasz Nowacki, Fundacja Transformacja
"Utrata statusu odpadów - aspekty prawne" Jędrzej Bujny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Aktywność organizacji odzysku, jako element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – uwarunkowania prawne” Artur Modrzejewski, Uniwersytet w Białymstoku

"Gospodarka obiegu zamkniętego a idea resilient city. Rola urbanistyki w nowym modelu gospodarki" Katarzyna Sadowy, Szkoła Główna Handlowa
"Gospodarka o obiegu zamkniętym a wielokryterialne systemy oceny budynków” Justyna Biernacka, Szkoła Główna Handlowa
"Pompy ciepła jako źródło ogrzewania budynków mieszkalnych  w drodze ku gospodarce obiegu zamkniętego" Jacek Adamczak, Tomasz Nalewa, Bartosz Sierżęga, Szkoła Główna Handlowa


Sesja II
10:30 - 13:30 Prowadzenie: Katarzyna Sadowy, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH
"Metale ziem rzadkich - rynek, zastosowanie recykling" Mateusz Szymański, Politechnika Warszawska
"Ekoedukacja jako kluczowy element w rozwoju i aktywności społeczeństwa w realizacji wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym" Jacek Adamczak, Zbigniew Grzymała, Szkoła Główna Handlowa

"Etap użytkowania w gospodarce o obiegu zamkniętym – zachowania ekokonsumenta" Ewa Jastrzębska, Szkoła Główna Handlowa

"Konsekwencje idei gospodarki opartej na obiegu zamkniętym a podejście dla zarządzania personelem sprzedażowym" Hanna Kądziołka-Sabanty, Uniwesrsytet Łódzki

"Czystsza Produkcja - 30 lat doświadczeń w działaniach w kierunku GOZ w Polsce" Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

"Przykłady wdrożeń GOZ w przedsiębiorstwach produkcyjnych - efekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne" Małgorzata Hordyńska, Politechnika Śląska
 

DODATKOWE INFORMACJE O KONFERENCJI.  

 


 

 
 

 

 Konferencji patronują:

 

 

patronat_honorowy_rektora-1 copy.jpg 

 

 

 

 

 logoIGOZ.jpg
 
 
           

 

 

 
 
 

 struktura