Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje – Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - Publikacje
 

 Publikacje

 
 1. ​ "Miasto - gospodarka, zarządzanie, wyzwania. T.1 Podstawy ekonomiki miasta - wprowadzenie", red. naukowa Katarzyna Sadowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
 2. "Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w Polsce",redakcja naukowa Zbigniew Grzymała, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 3. „Polish municipal waste in the context of plans to transform the European Union economy to circular economy model”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 310/2017, s. 236-245 (tu link do artykulu: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-ee8ed774-a791-4536-ab76-e0c1a009924c )
 4.  "Spalanie odpadów komunalnych - skuteczne rozwiązanie problemów czy ślepa uliczka?", Logistyka Odzysku, nr 3/2017, s. 26
 5. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, redakcja naukowa Marek Goleń, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017,
 6. Financing and management of public sector investments on local and regional levels, Grzegorz Maśloch, Zbigniew Grzymała, Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka, PWN, Warszawa 2015, , Grzegorz Maśloch, Zbigniew Grzymała, Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka, PWN, Warszawa 2015,
 7. "Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin- ocena w układzie regionalnym", redakcja naukowa Z. Grzymała, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015,
 8. „Problemy kształtowania przez gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zeszyt naukowy nr 138/2014, s. 125-142
 9. „Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie” praca zbiorowa pod red. G. Maślocha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 129-144
 10.  „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 57-106,(współautorstwo:  Z. Grzymała, G. Maśloch, M. Goleń, E. Górnicki)
 11. „Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego”, praca zbiorowa pod red. G. Maślocha i J. Sieraka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 529-558 (współautorstwo: F. Flisowski)
 12. „Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym”. Praca zbiorowa pod red. A. Zalewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. I – 2005, wyd. II – 2007.
 13. „Zarządzenie gospodarką i finansami gminy”. red. naukowa H. Sochacka - Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, wydanie II.
 14. „Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność”, red. naukowa Z. Grzymały, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 15. „Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce”, Z. Grzymała, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 16. „Ekonomika gospodarki ściekowej na wsi”, redakcja naukowa M. Goleń, Warszawa 2011.
 17. „Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań, „ Z. Grzymała, P. Jeżowski, G. Maśloch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 18. „Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej”, red. naukową Z. Grzymały, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 19. „Podstawy prawne i finansowe budowy oczyszczalni przydomowych”, red. naukowa M. Goleń, T. Warężak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

 


 

 
 
 

 Struktura