Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna :

Oferta dydaktyczna – Zakład Rozwoju Lokalnego i Regionalnego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - Zakład Rozwoju Lokalnego i Regionalnego - Oferta dydaktyczna
 

 oferta dydaktyczna

 

dr Grzegorz Maśloch

Tematyka badań własnych

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych; analiza rozwoju miast; finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego; problemy energetyki.

Oferta dydaktyczna

120830-0175 Gospodarka regionalna i lokalna
232120-1008 Konkurencyjność regionów
131430-1008 Ocena projektów inwestycyjnych
137140-1008 Odnawialne źródła energii - aspekty ekonomiczne i ekologiczne
233680-1008 Przygotowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
233770-1008 Samorząd terytorialny a gospodarka

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
197141 LIC ST LIC S-N LIC POP
297141 MGR ST MGR S-N MGR POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich wpływ na rozwój lokalny Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej. Zarządzanie oraz finansowanie infrastruktury w jst. Fundusze UE. Finanse publiczne. Finansowanie inwestycji. Nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej.

dr Marek Goleń

Tematyka badań własnych

Gospodarka komunalna; finanse jednostek samorządu terytorialnego; polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego; zarządzanie miastem; teoria i polityka infrastruktury; e-government.

Oferta dydaktyczna

120010-0175 Administracja publiczna
222130-0170 Ekonomia sektora publicznego
131340-0175 Finanse samorządu terytorialnego
120830-0175 Gospodarka regionalna i lokalna
132670-0175 Metody i techniki analiz regionalnych
136500-0175 Zarządzanie miastem - gra decyzyjna

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

197131 LIC ST LIC S-N LIC POP
297131 MGR ST MGR S-N MGR POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Ustrój, gospodarka, infrastruktura, finanse JST. e-Government - elektroniczna administracja publiczna. Rozwój obszarów wiejskich RP.

 

dr Marek Ziółkowski

Tematyka badań własnych

Zagrożenia i ochrona środowiska w skali globalnej, UE i w Polsce. Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska. Samorząd terytorialny - zarządzanie i finanse. Marketing terytorialny (miast). Fundusze pomocowe UE dla jednostek samorządu terytorialnego.

Oferta dydaktyczna

222140-0668 Ekonomia środowiska
132160-0668 Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
222300-0668 Marketing terytorialny
220310-0668 Międzynarodowa ochrona środowiska
136440-0668  Współczesne problemy zanieczyszczenia i ochrony środowiska

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

192891 LIC ST LIC S-N LIC POP
292891 MGR ST MGR S-N MGR POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Zagrożenia i ochrona środowiska w skali globalnej, w Unii Europejskiej i w Polsce. Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym. Samorząd terytorialny a środki pomocowe Unii Europejskiej. Marketing w samorządzie terytorialnym. Marketing miast i aglomeracji miejskich