Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab., prof. nadzw. SGH Radosław Baran

 

Wykształcenie i stopnie naukowe:

2010 - profesor SGH
2010 - doktor habilitowany, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1999 - doktor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1992 - magister, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Przedmioty nauczane w SGH:
Strategie cen i dystrybucji; Strategie marketingowe; Marketing
 
Zainteresowania badawcze:
marketing; dystrybucja; efektywność marketingu; strategie marketingowe; marketing dóbr zaopatrzeniowych; funkcjonowanie rynku

Wybrane publikacje:

 

 • Radosław Baran, Ograniczenia rozwoju produktów systemowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 261
 • Radosław Baran, Kierunki i uwarunkowania zmian w zakresie stosowania marek należących do pośredników handlowych, „Handel Wewnętrzny” marzec-kwiecień 2016,  nr 2 (361)
 • Radosław Baran, Postawy konsumentów wobec sieci handlu detalicznego w Polsce, w: Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, redaktor naukowy Maria Sławińska, Katedra Handlu i Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016
 • Radosław Baran, Innowacje w zakresie sprzedaży sklepowej, „Logistyka”, 2, 2015​
 • Radosław Baran, Uregulowania dotyczące cen, w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, red. Teresa Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Radosław Baran, Uregulowania dotyczące dystrybucji produktów, w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, red. Teresa Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Radosław Baran, Rynkowe uwarunkowania prowadzenia sklepów internetowych przez duże sieci handlu detalicznego, „Marketing i rynek”, 8, 2014
 • Radosław Baran, Wyzwania dla marketingu w kontekście współczesnych zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, w: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor, PWE, Warszawa 2014
 • Radosław Baran, Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw handlu detalicznego i jego konsekwencje dla marketingu, w:  Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, red. Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak, tom pt. "Zarządzanie", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Radosław Baran, Zmiany w działaniach marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", SGH, Warszawa 2013, zeszyt naukowy 133
 • Radosław Baran, Kierunki i konsekwencje internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego, w: „Handel Wewnętrzny”, red. Sylwester Makarski, Piotr Cyrek, wrzesień-październik 2012, tom II pt. "Perspektywy rozwoju marketingu. Klient, konsumpcja, handel", 2012
 • Radosław Baran, Ograniczenia rozwoju handlu elektronicznego produktami żywnościowymi, w: Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji, red. Zygmunt Waśkowski, Michał Sznajder, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 237, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012
 • Radosław Baran, Strategie wobec dostawców i pośredników, w: Strategie marketingowe, red. Wojciech Wrzosek, PWE, Warszawa 2012, wydanie II zmienione
 • Radosław Baran, Zmiany w marketingu w początkach XXI wieku w kontekście upowszechnienia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w:  Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Radosław Baran, Bariery ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw handlu detalicznego, w:  "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", red. Maria Sławińska, nr 175, tom pt. "Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności", Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011
 • Radosław Baran, Kierunki rozwoju marketingu w kontekście współczesnych zmian gospodarczych, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Radosław Baran, Decyzje związane z kształtowaniem cen, ​w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. Lechosław Garbarski, PWE, Warszawa 2011
 • Radosław Baran, Decyzje związane z dystrybucją​, w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. Lechosław Garbarski, PWE, Warszawa 2011
 • Radosław Baran, Koszty i efekty działań marketingowych, w: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. Lechosław Garbarski, PWE, Warszawa 2011​​
 • Radosław Baran, Decyzje związane z kształtowaniem cen, ​w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. Lechosław Garbarski, PWE, Warszawa 2011
 • Radosław Baran, Decyzje związane z dystrybucją​, w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. Lechosław Garbarski, PWE, Warszawa 2011
 • Radosław Baran, Koszty i efekty działań marketingowych, w: Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. Lechosław Garbarski, PWE, Warszawa 2011​​
 • Radosław Baran, Marketing a osiąganie celów rynkowych, w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. Szczepan Figiel, PWE, Warszawa 2010
 • Radosław Baran, Siła przetargowa przedsiębiorstwa a efektywność jego działalności marketingowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
 • Radosław Baran, Ireneusz Rutkowski, Koncepcje ujmowania efektów działań marketingowych​, w: Koszty i efekty działań marketingowych, red. Lechosław Garbarski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 • Radosław Baran, Identyfikacja efektów działań marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce, w: Koszty i efekty działań marketingowych, red. Lechosław Garbarski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 • Radosław Baran, Ocena efektów działań marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce, w: Koszty i efekty działań marketingowych, red. Lechosław Garbarski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 • Radosław Baran, Miary stosowane przy ocenie efektów działań marketingowych, "Marketing i Rynek" 2008, nr 1
 • Radosław Baran, Ocena efektywności marketingu, „Marketing i Rynek" 2007, nr 9
 • Radosław Baran, Pomiar efektów marketingu, „Marketing i Rynek" 2006, nr 8
 • Radosław Baran, Adam Czarnecki, Wojciech Wrzosek, Rozwój polskiej nauki o rynku, „Bank i Kredyt" 2006, nr 5-6
 • Radosław Baran, Wpływ dostawców i pośredników na efektywność marketingu, w: Efektywność marketingu, red. Wojciech Wrzosek, PWE, Warszawa 2005
 • Radosław Baran, Postępowanie przedsiębiorstwa w warunkach asymetrii siły przetargowej, „Marketing i Rynek" 2005, nr 10
 • Radosław Baran, Procesy integracyjne w Unii Europejskiej a zmiany w dystrybucji produktów, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", SGH, Warszawa 2005, zeszyt naukowy 55
 • Radosław Baran, „Strategie wobec dostawców i pośredników", w: Strategie marketingowe, red. Wojciech Wrzosek, PWE, Warszawa 2004
 • Radosław Baran, Siła przetargowa przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek" 2004, nr 10