Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Podyplomowe Studia KAIZEN w zarządzaniu jakością usług

 

Bieżące edycje:

Edycja I – w toku; edycja została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 (zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2012 r., a zakończą we wrześniu 2013 r.).

Czesne

Opłata za całość studiów: 8 000 zł. (możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje materiały dydaktyczne, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH, certyfikat ukończenia studiów wystawiony przez KAIZEN Institute Poland oraz certyfikat zawodowy KAIZEN COACH w obszarze administracji rekomendowany przez KAIZEN® Institute Consulting Group (po zdaniu dodatkowego egzaminu przez zainteresowanych).

Numer konta bankowego SGH
edycja I – 90 1240 6960 5005 0602 0211 0001
tytuł wpłaty: "nazwisko i imię uczestnika, 500-06-0211"
(w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata").

Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia – całości lub I raty – oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Na studia przyjmowane są osoby z dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest 35 osób.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • w przypadku płatności ratami - oświadczenie o wpłacie drugiej raty,
 • informacje o płatniku faktury (jeśli potrzebna jest faktura),
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 •  CV,
 • dowód wpłaty czesnego (lub odpowiedniej jego raty) na konto uczelni,
 • numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione.

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom w świadomy i profesjonalny sposób zarządzać jakością w działalności usługowej oraz skutecznie eliminować marnotrawstwo i zamieniać je na wartość dodaną, oszczędności dla firm.
Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje przy tworzeniu optymalnych procesów administracyjnych w swoich firmach oraz odchudzonego biura bez zbędnych papierów i dokumentacji.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób pracujących w firmach usługowych każdej wielkości, urzędach, biurach, szpitalach oraz części administracyjnej firm produkcyjnych itp.

Studia polecamy szczególnie:

 • osobom odpowiedzialnym za optymalizację procesów w organizacjach,
 • osobom pełniącym funkcje administracyjne i logistyczne w odniesieniu do obszaru biurowego,
 • menedżerom odpowiedzialnym za skuteczne zarządzanie firmą usługową, działem, departamentem (w szczególności w obszarze obsługi Klienta) bądź obszarem administracyjnym,
 • pełnomocnikom ds. zarządzania jakością,
 • osobom, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania jakością, z uwzględnieniem koncepcji TQM, Lean, Kaizen.

Program studiów

 • Jakość usług; Projektowanie usług; TQM w usługach.
 • Kaizen w usługach.
 • Kampania 5S.
 • Standaryzacja i wizualizacja.
 • Metody i narzędzia wykorzystywane w doskonaleniu jakości.
 • Optymalizacja procesów.
 • Budowanie i zarządzanie zespołami.
 • Kaizen Coach.
 • Six Sigma w organizacji.
 • Zadowolenie Klienta, badanie i pomiar zadowolenia Klienta.
 • Systemowe zarządzanie jakością, skuteczność procesów, audity systemowe.
 • Standardy i koncepcje zarządzania w organizacjach świadczących usługi; Standardy odpowiedzialności społecznej;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty (od 10:00 do 17:00 lub do 19:00 - jeśli zaplanowane jest seminarium) i niedziele (od 9:00 do 16:00).

Dodatkowo zorganizowane zostaną 2 wizyty w firmach usługowych wdrażających rozwiązania KAIZEN.

Program studiów realizowany jest w trakcie 13 sesji, obejmujących 192 godziny zajęć dydaktycznych.

Dodatkowe informacje i zapisy

Kierownik studiów: dr inż. Piotr Miller
Sekretarz studiów: Marta Rusinowska, e-mail: marta.rusinowska(w domenie sgh.waw.pl)

SGH Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
Zakład Zarządzania Jakością
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pok. 334
02-513 Warszawa
telefon: (22) 564 93 36