Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencja 2002

KZiF - Katedra Zarządzania Jakością - Konferencje i seminaria
 

 II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" 6 grudnia 2002 r.

 

Program Konferencji obejmował trzy następujące obszary merytoryczne:

 • Ekonomiczne i prawne aspekty jakości
 • Problemy i perspektywy systemowego zarządzania jakością
 • Techniczne i ekologiczne aspekty jakości

Treści referatów prezentowanych na Konferencji można znaleźć w monografii: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, praca zbiorowa pod red. Stefana Doroszewicza; Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 2002.

Z referatami plenarnymi wystąpili:

 • prof. dr hab. Marian Strużycki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  referat: Jakość w procesach globalizacji
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek z Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  referat: Miejsce kosztów jakości w strategii przedsiębiorstwa
 • prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  referat: Wartość klienta - sprawdzian skuteczności procesowego zarządzania
 • prof. dr hab. Stefan Doroszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  referat: Standaryzowana macierz klienta w analizie stanu rozwoju rynku
 • prof. dr hab. Romuald Zalewski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
  referat: TQM i co dalej
 • prof. dr hab. Jan Jasiczak z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
  referat: Zapewnienie jakości kształcenia poprzez system norm ISO 9000. Certyfikacja czy akredytacja systemów edukacyjnych?
 • prof. dr hab. Krystyna Lisiecka z Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach,
  referat: Czy certyfikacja wg ISO 9000 się opłaca?
 • prof. dr hab. Włodzimierz Miszalski z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
  referat: NATO wczoraj i dziś
 • prof. dr hab. Jacek Kozioł z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
  referat: Perspektywy nauk towaroznawczych - nauk o jakości
 • prof. dr hab. Jerzy Żuchowski z Politechniki Radomskiej,
  referat: Techniczno-ekonomiczne problemy jakości paliw biogazowych
 • dr Tadeusz Fijał z Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  referat: Systemowe zarządzanie jakością ekologiczną procesów wytwarzania i produkowanych wyrobów w ramach strategii czystszej produkcji.