Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Konferencja 2005

KZiF - Katedra Zarządzania Jakością - Konferencje i seminaria
 

 ​III Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" 9 grudnia 2005 r.

 
Program Konferencji obejmował trzy następujące obszary merytoryczne:
 • Ekonomiczne aspekty jakości
 • Techniczne aspekty jakości
 • Specyficzne aspekty aspekty jakości produktów

Treści referatów prezentowanych na Konferencji można znaleźć w monografii: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", praca zbiorowa pod red. nauk. Stefana Doroszewicza i Anny Zbierzchowskiej; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Zarządzania Jakością. Warszawa, SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005.

Z referatami plenarnymi wystąpili:

 • prof. dr hab. Marian Strużycki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  referat: Relacje jakościowe między podmiotami rynku
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek z Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  referat: Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie
 • prof. dr hab. Jerzy Łańcucki z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
  referat: Wpływ outsourcingu na jakość wyrobów i usług
 • prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  referat: Strategia przewag kosztowych a jakość usług lotniczych
 • prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, dr n. med. Tomasz Romańczyk Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach,
  referat: Projekty benchmarkingowe w ochronie zdrowia
 • prof. dr hab. inż. Romuald Kolman z Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie,
  referat: Nowe aspekty jakości
 • prof. dr hab. Zalewski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
  referat: Czynniki wpływające na zainteresowanie narodów systemami ISO 9000
 • prof. dr hab. Wacław Adamczyk, dr Joanna Dziadkowiec z Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  referat: Model doskonalenia jakości usług
 • prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, Anna Lewandowska z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
  referat: LCA jako narzędzie kształtowania jakości
 • prof. dr hab. Jadwiga Szymczak, prof. dr hab. Maciej Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego,
  referat: Jakość produktów w komunikacji rynkowej na rynku dóbr produkcyjnych.