Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", 6-7 grudnia 2007 r.

 
Program Konferencji obejmował następujące obszary merytoryczne:
 • Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym
 • Specyficzne aspekty aspekty jakości produktów
 
Treść referatów prezentowanych na Konferencji można znaleźć w monografii: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", praca zbiorowa pod red. nauk. Stefana Doroszewicza i Anny Kobylińskiej; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Zarządzania Jakością. Warszawa, SGH - Oficyna Wydawnicza, 2007.
 
Z referatami plenarnymi wystąpili:
 • prof. dr hab. inż. Romuald Kolman (Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie) 
  referat: Zapotrzebowanie na badania przemian jakościowych
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski, Monika Żuchowska (Politechnika Radomska)
  referat: Zintegrowany system zarządzania w realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 • prof. dr hab. Romuald Zalewski (AE w Poznaniu)
  referat: Planowanie eksperymentów i optymalizacja procesów
 • prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski, mgr Patrycja Jakubiak (AE w Poznaniu)
  referat: Nanotechnologia w towaroznawstwie – nowy wymiar jakości materiałów
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (UMCS)
  referat: Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr Jana Pieriegud (SGH)
  referat: Jakościowe i technologiczne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw
 • prof. dr hab. Jadwiga Szymczak, prof. dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki)
  referat: Postrzeganie jakości produktu a wartość marki
 • prof. dr hab. Eugeniusz Krzemień, dr inż. Radosław Wolniak (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
  referat: Humanistyczno-ekonomiczne aspekty procesów zarządzania jakością
 • dr inż. Jacek Łuczak (AE w Poznaniu)
  referat: Zarządzanie jakością dostaw na pierwszy montaż w branży motoryzacyjnej – wyniki badań
 • dr inż. Andrzej Świderski (Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie)
  referat: Innowacyjne metody oceny skuteczności systemu zarządzania jakością
 • prof. dr hab. Inż. Piotr Przybyłowski, dr inż. Aleksandra Wilczyńska (Akademia Morska w Gdyni)
  referat: Ocena ryzyka związanego z występowaniem zanieczyszczeń chemicznych w miodach
 • prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (SGH)
  referat: Jakościowe aspekty usług lotniczych w procesie kształtowania przewag konkurencyjnych
 • prof. dr hab. Tomasz Michalski (SGH)
  referat: Gdzie jesteśmy? Jak iść? Jakość kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym
 • prof. dr hab. Ewa Chmielecka (SGH)
  referat: Zapewnianie jakości kształcenia w świetle wytycznych Procesu Bolońskiego
 • prof. dr hab. Tadeusz Wawak (Uniwersytet Jagielloński)
  referat: Uwarunkowania doskonalenia jakości kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego – Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
 • prof. dr hab. Krystyna Lisiecka, Karolina Zioło (AE w Katowicach)
  referat: Przesłanki zarządzania badaniami naukowymi prowadzonymi przez uczelnie
 • prof. dr hab. Jan Jasiczak (AE w Poznaniu)
  referat: Akredytacja a certyfikacja systemów edukacyjnych. Zmiana kultury organizacji przy wdrożeniu systemów zarządzania jakością
 • prof. dr hab. Marek Rocki (SGH)
  referat: Model miękki jakości dla uczelni wyższych
 • dr Justyna Maciąg (AWF w Katowicach)
  referat: Wybrane metody pomiaru i oceny efektywności systemu zarządzania jakością w szkołach
 • dr Teresa Taranko (SGH)
  referat: Aspiracje studentów i wymogi pracodawców jako punkty odniesienia w procesie kształcenia na kierunku Zarządzanie
 • prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska (Uniwersytet Gdański)
  referat: E-learning jako składowa procesu dydaktycznego w szkole wyższej
 • prof. dr hab. Stefan Doroszewicz (SGH)
  referat: Metoda pomiaru jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym