Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Cel specjalności

 

​Zadaniem specjalności jest przygotowanie studentów zainteresowanych problematyką zarządzania jakością do pełnienia roli menedżera jakości w przedsiębiorstwie. Bliższe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania systemów zarządzania jakością tworzonych na podstawie wymagań i wytycznych zawartych w normach serii ISO 9000 przygotowuje także do pełnienia roli pełnomocnika ds. zarządzania jakością w organizacji.

Celem specjalności jest poznanie zasad zarządzania jakością oraz funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, zorientowanego na klienta, jego potrzeby, wymagania i oczekiwania. Niezbędne jest przy tym zapoznanie słuchaczy z metodami oraz narzędziami wykorzystywanymi w praktyce zarządzania jakością, w tym również zasadami pomiaru satysfakcji klienta a także metodyką oceny skuteczności i efektywności systemu zarządzania i procesów systemowych. Wiedzę dotyczącą zarządzania jakością zostanie również uzupełniona poprzez wskazanie możliwości wykorzystania elementów rachunkowości menedżerskiej, w tym kosztów jakości i strategicznej karty wyników.

W wyniku zrealizowania specjalności absolwent powinien posiąść umiejętność monitorowania i oceny systemu zarządzania jakością, zmierzającą do wskazania jego mocnych i słabych stron. W tym celu uczestnicy specjalności zostana przygotowwani do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Zdobytą wiedzę i umiejętności w tym zakresie absolwent może dodatkowo potwierdzić certyfikatem auditora wewnętrznego, który będzie wydawany wraz z certyfikatem ukończenia specjalności.

W programie specjalności uwzględniona została również problematyka zarządzania jakością ekologiczną, w tym problematyka zarządzania środowiskowego, ze względu na to, że w praktyce aspekty ekologiczne coraz częściej integrowane są z jakością.