Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie :

O Zakładzie – Zakład Zarządzania Jakością | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Zarządzania Jakością - O Zakładzie
 

 Historia zakładu

 
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako jedna ze znaczących polskich uczelni kształcących od 1907 roku kadrę polskich ekonomistów od zarania swojego istnienia przywiązywała istotną wagę do nauczania dyscyplin przyrodniczo - technicznych. Począwszy od 1907 roku realizowany w SGH program nauczania i badań naukowych nawiązywał do praktyki gospodarczej. Wśród istniejących katedr w SGH już od 1924 roku działała Katedra Chemii i Technologii, której kierownikiem był prof. dr hab. Bolesław Miklaszewski (prof. dr filozofii i chemii, rektor SGH w latach 1932 - 38). Następcą prof. dr hab. Bolesława Miklaszewskiego był prof. Marian Kowalski - kierownik Katedry Technologii, z wykształcenia chemik-technolog, a z zamiłowania przyrodnik. Stworzył w Katedrze małe muzeum mineralogiczne i towaroznawcze. Program nauczanej technologii i towaroznawstwa reprezentował bardzo wysoki poziom. Działalność prof. dr hab. Mariana Kowalskiego obejmowała lata od 1924 roku aż do wybuchu wojny.
 
Po wojnie w 1949 roku powstaje w SGH Katedra Technologii i Towaroznawstwa, na Wydziale Handlu Wewnętrznego, której kierownikiem zostaje prof. dr hab. Jerzy Kryński, piastujący tę funkcję do 1957 roku.
 
Kolejnym następnym formalnym opiekunem Katedry zostaje prof. dr hab. Leon Koźmiński.
Od 1962 do 1993 roku kierownikiem Katedry Towaroznawstwa SGPiS zostaje prof. dr hab. Zenon R. Szczepanik.
 
W Szkole Głównej Planowania i Statystyki Katedra Towaroznawstwa przy Wydziale Handlu Wewnętrznego odgrywała istotną rolę jako wiodąca międzywydziałowa katedra prowadząca zajęcia dydaktyczne na istniejących wówczas wydziałach: Handlu Wewnętrznego, Handlu Zagranicznego, Ekonomiki produkcji i Ekonomiczno - Społecznym. Zajęcia dydaktyczne z technologii i towaroznawstwa prowadzono w formie wykładów, wykładów konwersatoryjnych i ćwiczeń oraz seminariów.
 
Nazwa Katedry uległa zmianie na Katedrę Technologii i Towaroznawstwa.
 
W następnych latach katedra zmieniała nazwy na kolejno: - Katedra Technologii i Jakości Produkcji, - Katedra Technologii i Jakości Produktów, dla uwypuklenia i odzwierciedlenia aktualności problematyki naukowo-badawczej i profilu naukowego. W 1998 roku Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Zarządzania Jakością przy Kolegium Zarządzania i Finansów.
 
W latach 1993 - 1999 kierownikiem Katedry Technologii i Jakości Produktów była dr hab. Maria Sobolewska - Sawicka, prof. nadzw. SGH. Od roku 1999 kierownikiem Katedry został dr hab. inż. Stefan Doroszewicz, prof. nadzw. SGH.   

W maju 2013 r. Katedra Zarządzania Jakością została przekształcona w Zakład Zarządzania Jakością funkcjonujący w Katedrze Rynku, Marketingu i Jakości. W 2014 r. Kierownikiem Zakładu został dr hab. inż. Piotr Miller.