Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze :

O Katedrze – Katedra Teorii Zarządzania | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Teorii Zarządzania - O Instytucie
 

 O Katedrze

 
Katedra Teorii Zarządzania została utworzona w latach 70. jako jedna z pierwszych w kraju placówek akademickich zajmujących się badaniami i dydaktyką w zakresie organizacji i zarządzania. W czasie długoletniej działalności w Katedrze powstały liczne, znaczące dla rozwoju dyscypliny monografie i podręczniki, wśród nich pozycje m.in. profesorów: J. Kurnala, S. Kwiatkowskiego , B. Wawrzyniaka i P. Płoszajskiego, wykonywano szereg badań i monografii, wykształcono też dużą liczbę pracowników naukowych. Wielu z nich należy do czołówki dzisiejszych teoretyków i dydaktyków w naukach organizacyjnych. 

Pracownicy Katedry niezwykle aktywnie uczestniczą w działalności dydaktycznej, zarówno w SGH, jak i poza Szkołą - w innych uczelniach i w ośrodkach szkolenia kadr kierowniczych. Prowadzą zajęcia na wszystkich formach i kierunkach studiów, zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, na studiach doktoranckich, na studiach w języku polskim i angielskim, w formie tradycyjnej i e-learningowej, w ramach programów obejmujących wymianę międzynarodową, a ponadto na studiach podyplomowych i w ramach szkoleń korporacyjnych.
Są też autorami licznych skryptów oraz publikacji naukowych i popularyzatorskich w tej dziedzinie. 
Pracownicy Katedry odbywali liczne zagraniczne staże naukowe, brali udział w międzynarodowych programach naukowych i dydaktycznych, w wielu międzynarodowych konferencjach. Katedra prowadzi  rozległą współpracę międzynarodową. 
 
 

 Proszę wpisać treść i zmienić nagłówek