Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Dominika Bosek-Rak

 
bosek.jpg


 

 

Dominika Bosek-Rak

Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (praca doktorska pt. Zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w nadzór w spółkach giełdowych). Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w czasie których odbyła m.in. staż badawczy na Uniwersytecie w Mainz (stypendium DAAD) oraz kilkukrotnie realizowała badania naukowe w ramach programu Badań Młodych Naukowców KZIF. Ukończyła studia magisterskie i licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Rachunkowość) oraz program CEMS Master’s in International Management. Uczestniczka programów wymiany studenckiej w Kanadzie (St. Francis Xavier University) oraz w Portugalii (Nova School of Business and Economics). W czasie studiów odbyła szereg praktyk w instytucjach finansowych w Polsce i zagranicą (m.in. w Deutsche Banku we Frankfurcie). Od 2013 roku pracuje w Accenture, w dziale Accenture Research, gdzie zajmuje się przygotowywaniem opracowań dotyczących rynku bankowego, w tym strategii, innowacyjności oraz cyfryzacji tego sektora, a także analizami rynku płatności. Biegle posługuje się jezykiem angielskim i niemieckim.

LinkedIn

Zainteresowania badawcze:

Ład korporacyjny

Struktura własności

Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

Cyfryzacja i innowacje w sektorze bankowym

Publikacje:

Rola inwestorów instytucjonalnych w spółce giełdowej – studium przypadku, [w:] Justyna Szumniak-Samolej (red.), Współczesne wyzwania w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Perspektywa badawcza młodych naukowców, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Ewolucja postrzegania przez nauki ekonomiczne wpływu sektora finansowego na wzrost gospodarczy przed i po kryzysie finansowym, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia”, 4/2016. (współautorka)

Bank i klient: Otwarci na innowacje cyfrowe, „Bank”, 09/2016. (współautorka)

Inwestorzy instytucjonalni – decyzje inwestycyjne i zaangażowanie w zarządzanie spółkami – case study, [w:] M. Menkes (red.), Wkład nauk ekonomicznych w budowę kapitału społecznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Inwestorzy instytucjonalni a wartość przedsiębiorstwa. Wstępne wyniki badań, [w:] M. Jerzemowska, K. Strumiłło-Stańczak (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015. (współautorka)

Przyczyny i mechanizm kryzysu a innowacje finansowe, [w:] K. Piech, K. Wierus (red.), Ostatni światowy kryzys finansowy – wybrane zagadnienia, IWI, Warszawa 2011.

Financial Innovations as the Reason for the Global Financial Crisis, [w:] E. Skrzypek, M. Kunasz (red.), Determinants of Innovativeness, IWI, Warszawa 2009.

Geneza innowacji finansowych, [w:] B. Kryk, K. Piech (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, IWI, Warszawa 2009.

 

Referaty na konferencjach:

Digital disruption – the case of European banking industry facing Fintech revolution, 2nd International Conference The Future of Management: Management in the Age of Digital Transformation, SGH, 2017.

Rola inwestorów instytucjonalnych w spółce giełdowej - studium przypadku, VI Seminarium Młodych Naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH „Współczesne wyzwania gospodarcze. Perspektywa badawcza młodych naukowców”, SGH, 2017.

Inwestorzy instytucjonalni - decyzje inwestycyjne i zaangażowanie w zarządzanie spółkami - Case Study, V Seminarium Młodych Naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH „Wkład nauk ekonomicznych w budowę kapitału społecznego”, SGH, 2016.​