Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr maria roszkowska-menkes

 
Maria_Roszkowska1.jpg
Stanowisko: 

Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania 
Sekretarz Podyplomowych Studiów Public Relations
i Strategicznego Komunikowania w Firmach

       
Wykształcenie:

2008-2012: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
Studia doktoranckie (tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu) 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Piotra Płoszajskiego:
"Nowy dylemat w zarządzaniu innowacjami: między otwartym a zamkniętym modelem procesów innowacyjnych"

2003-2008: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studia magisterskie 
Kierunek: Stosunki Międzynarodowej, specjalność: Media i Komunikowanie

2006-2007: Management Centre Insbruck, Austria
Stypendium Erasmus
Kierunek: Management in Tourism

Doświadczenie zawodowe:

2013 - dziś: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania

2011- dziś: Podyplomowe Studia Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach, SGH
Sekretarz i wykładowca

2010-dziś: Wykładowca/trener
Projekty realizowane m.in. dla SGGW, WSE im. ks. J. Tischnera, Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości, Fundacji Akredytacji i Promocji Kierunków Ekonomicznych, Szkoła Liderów, Agencji Rozwoju Innowacji.   
2008-2009: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Koordynatorka ds. promocji i portalu


Obszary prowadzonych badań: 
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • otwarte innowacje
 • innowacje społeczne
 • zarządzanie relacjami z interesariuszami
 • zarządzanie w nowej gospodarce
​​Dydaktyka:

[222161-1275] Business Ethics
[132111-1275]  Ethics in Business
[234081-1275] Innovation Management in an Enterprise
[110601-0004] Management Challenges - wspólnie z prof. Marią Aluchną
[237050-0391] Public relations - wspólnie z dr hab. Rafałem Mrówka
[237210-0391] Warsztaty menedżersko-przywódcze - wspólnie z dr hab. Rafałem Mrówka
[110590-1275] Zarządzanie (wykład)

Seminaria:
190391 seminarium licencjackie
290391 seminarium  magisterskie


Wybrane publikacje:
 • Roszkowska-Śliż M., Otwarte innowacje a społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, [w:] Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka gospodarcza, red. M. Wolański, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
 • Roszkowska-Śliż M., Ryba czy wędka – czyli o roli biznesu w społeczeństwie, [w:] Polscy dyrektorzy o społecznej odpowiedzialności biznesured. P. Płoszajski, OpenLinks, Warszawa 2015.
 • Roszkowska-Śliż M., Społeczna odpowiedzialność biznesu: świadomość to nie wszystko, potrzebna jest strategia, [w:] Polscy dyrektorzy o społecznej odpowiedzialności biznesu, red. P. Płoszajski, OpenLinks, Warszawa 2015.
 • Roszkowska-Śliż M., Exploring the Link Between Strategic CSR and Open Innovation, [w:] The Proceedings of the 

  ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum: Singapore (2014)

  ​.
 • Roszkowska-Śliż M., J. Szumniak-Samolej, Innowacje jako przyszłość społecznej odpowiedzialności biznesu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Roszkowska-Śliż M., J. Szumniak-Samolej, Społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach hiperarchii i globalnej współpracy, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce (wyd. II zmienione), red. P. Płoszajski, OpenLinks, Warszawa 2013.
 • Roszkowska-Śliż., Otwarta innowacyjność – nowe szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw. Studium przypadku, [w:] Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, red. P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Roszkowska-Śliż M., Otwarta innowacyjność we współpracy z tłumem. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw, [w:] Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Roszkowska-Śliż M., Nowe formy współpracy z interesariuszami i między interesariuszami, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, OpenLinks, Warszawa 2012.
 • Roszkowska-Śliż M.Społeczna odpowiedzialność mediów. Analiza przypadków, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 220. Społeczna Odpowiedzialność Organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?”, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 270-284.
 • Roszkowska-Śliż M., Wpływ społeczności wirtualnych na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena”, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 126-135.

Nagrody i wyróżnienia: 

2014 Nomimacja do Knut Holt Best Paper Award w czasie 2014 ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum​

 
 
 

 kontakt