Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

dr Tomasz Serwanski

KZiF - Katedra Teorii Zarządzania - Skład osobowy
 

 dr Tomasz Serwański

 
ABD347EF-0090-4489-BBC8-DA8C7FF898F7.jpeg

dr Tomasz Serwański, email: tomasz.serwanski@sgh.waw.pl
Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (KZiF SGH, 2019) ze specjalizacją w zarządzaniu marketingiem (rozprawa pt. „Kulturowe aspekty komunikacji marek w Polsce”). Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej oraz magisterskich w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w socjologii organizacji (praca dyplomowa pt. „Organizacyjne teorie władzy a intuicje władzy w myśli Michela Foucault”). W ramach wymiany zagranicznej studiował zarządzanie w Nijmegen School of Management w Holandii. 
Zainteresowania badawcze: 
  • postmodernizm w zarządzaniu, symbolizm organizacyjny
  • socjologia organizacji
  • kulturowa teoria konsumpcji (Consumer Culture Theory)
  • zarządzanie marketingiem kulturowym (branding kulturowy) i konstruowanie przekazu reklamowego
  • komunikowanie organizacyjne i korporacyjne
Wybrane publikacje: 
Serwański, T. Najlepsze praktyki raportowania niefinansowego – wybrane przykłady /w:/ red. M. Aluchna, R. Mrówka, Raportowanie niefinansowe w Polsce w świetle zmian w prawie polskim i UE. Analiza raportów niefinansowych za 2017 r. spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, ss. 127-142 
Serwański, T., Wymiar kulturowy marki produktowej i korporacyjnej - perspektywa znaczeniowa, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, nr 151/2016, ss. 191-216.
Wybrane referaty: 
Strategic and Explanatory Potential of Cultural Branding Model on Product and Corporate Brands in Poland, 2nd International Conference - The Future of Management. Management in the Age of Digital Transformation, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017