Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Tomasz Serwański

 
DSC_1552-JPEG-4.jpgdr Tomasz Serwański, email: tomasz.serwanski@sgh.waw.pl
 

Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (SGH) ze specjalizacją w zarządzaniu marketingiem (rozprawa pt. „Kulturowe aspekty komunikacji marek w Polsce”). Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej oraz magisterskich w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w socjologii organizacji (praca dyplomowa pt. „Organizacyjne teorie władzy a intuicje władzy w myśli Michela Foucault”). W ramach wymiany zagranicznej studiował zarządzanie w Nijmegen School of Management w Holandii. 

 

Zainteresowania badawcze: 

 

 • postmodernizm w zarządzaniu, symbolizm organizacyjny
 • socjologia organizacji
 • kulturowa teoria konsumpcji (Consumer Culture Theory)
 • zarządzanie marketingiem kulturowym (branding kulturowy) i konstruowanie przekazu reklamowego
 • komunikowanie organizacyjne i korporacyjne
 • zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Dydaktyka:

 

 • Zarządzanie markami w erze Sustainability (237210)
 • Współczesna konsumpcja i zachowania konsumentów (230550)
 • Public Relations (j. ang. - 237051)
 • Warsztaty menedżersko-przywódcze (237210)
 • Customer behavior (j. ang. - 220441)

 

 

Wybrane publikacje:

 

Serwański T., Marketing kulturowy: społeczno- kulturowe aspekty komunikacji marek w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.

 

Serwański, T., Mierniki „kapitalizmu interesariuszy” – standaryzacja raportowania niefinansowego w propozycjach Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) /w:/ red. R. Mrówka, M. Aluchna, Ewolucja raportowania niefinansowego : perspektywa teoretyczna i weryfikacja praktyczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021.

 

Serwański, T., Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie raportowania informacji związanych z klimatem /w:/ red. R. Mrówka, M. Aluchna, Ewolucja raportowania niefinansowego : perspektywa teoretyczna i weryfikacja praktyczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021.

 

Serwański, T. Najlepsze praktyki raportowania niefinansowego – wybrane przykłady /w:/ red. M. Aluchna, R. Mrówka, Raportowanie niefinansowe w Polsce, Perspektywa raportów niefinansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020. 

 

Serwański, T., Wymiar kulturowy marki produktowej i korporacyjnej - perspektywa znaczeniowa, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, nr 151/2016, ss. 191-216.

 

Wybrane referaty: 

 

Strategic and Explanatory Potential of Cultural Branding Model on Product and Corporate Brands in Poland, 2nd International Conference - The Future of Management. Management in the Age of Digital Transformation, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017

 ​