Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Justyna Szumniak-Samolej

 


 
Stanowisko: 

Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania 
Członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów
Sekretarz Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą


Wykształcenie:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (2011), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Magister ekonomii (2006), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne


Doświadczenie zawodowe:

2011 – obecnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania

2009 – obecnie: SGH, Podyplomowe Studia Zarządzania Sprzedażą
Sekretarz i wykładowca

Prowadzenie zajęć, udział w projektach badawczych, współpraca naukowa z: 
Centre for Management and Organizational Studies, University of Technology Sydney,Australia
Nottingham Business School, Nottingham, UK

Wykładowca/trener:

 • Studia podyplomowe w SGH: Zarządzania Sprzedażą, Zarządzania produktami i usługami, Coachingu, PR i Strategicznego Komunikowania w Firmach
 • Studia Podyplomowe w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie: CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu,
 • Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – współpraca przy projektach: Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości, Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów, Szkolenie CSR dla nauczycieli przedsiębiorczości

2014 – obecnie: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Ekspert w konkursie „Dobroczyńca Roku”

2009 – obecnie: Współorganizator ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Społeczna Odpowiedzialność Organizacji” we Wrocławiu

2006 – 2007: Warsaw MBA Association, Warszawa
PR Manager

2005 – 2006: Hewlett-Packard Polska, Warszawa 
Marketing support w dziale Enterprise Storage & Servers

2004: Bonnier Business (Polska), Warszawa
Specjalista ds. Marketingu


Obszary prowadzonych badań: 

Technologie sieciowe w zarządzaniu, zarządzanie w nowej gospodarce, innowacyjne modele biznesowe, zrównoważone modele biznesowe, ekonomia współpracy, otwarte innowacje, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)


​​Dydaktyka:

[222161-1235] Business Ethics
[132111-1235] Ethics in Business
[132110-1235] Etyka w biznesie
[222160-1235] Etyka w biznesie
[110591-1235] Management
[222970-1235] Teoria zarządzania 
[237650-1235] Wyzwania CSR (Corporate Social Responsibility) w praktyce
[110640-1235Zarządzanie 
[110600-1235] Zarządzanie (k)

Seminaria:

193281  seminarium licencjackie
293281 seminarium  magisterskie


Wybrane publikacje:

 • Bachnik K., Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Poltext, Warszawa 2015.
 • Szumniak-Samolej J., Innowacyjne przedsięwzięcia nawiązujące do idei społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku polskim, [W]: „Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka gospodarcza”, red. M. Wolański, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Szumniak-Samolej J., Dobry CSR potrzebuje koalicji, [W]: Polscy dyrektorzy o społecznej odpowiedzialności biznesu, red. P. Płoszajski, Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa 2015.
 • Szumniak-Samolej J., Inicjatywy B Lab jako wsparcie w tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych opartych na idei CSR, [W]: "Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie", red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 338, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Roszkowska-Śliż M., Szumniak-Samolej J., Innowacje jako przyszłość społecznej odpowiedzialności biznesu, "Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, nr 800 (nr 8/2014), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Szumniak-Samolej J., Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie, [W]: „Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy”, red. M. Czerwonka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Szumniak-Samolej J., Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Poltext, Warszawa 2013.
 • Bachnik K., Szumniak-Samolej J., Shared Value in Practice: TOMS Business Model, Chinese Business Review, Vol. 12, No. 9, David Publishing Company, September 2013.
 • Roszkowska-Śliż M., Szumniak-Samolej J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach hiperarchii i globalnej współpracy, [W]: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce”, red. P. Płoszajski, wyd. II zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa 2013.
 • Szumniak-Samolej J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży energetycznej, [W]: „Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych”, red. P. Płoszajski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Bachnik K., Szumniak-Samolej J., Rola mediów społecznościowych w zarządzaniu sytuacją kryzysową, [W]: "Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie", red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Bachnik K., Szumniak-Samolej J., Zasady zarządzania komunikacją kryzysową w mediach społecznościowych, [W]: „Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze”, red. P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Szumniak-Samolej J., Współpraca z tłumem. Nowe modele współpracy między przedsiębiorstwami i interesariuszami, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy nr 118, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Szumniak-Samolej J., Druga generacja społecznej odpowiedzialności biznesu, [W]: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce”, red. P. Płoszajski, Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa 2012.
 • Straube S., Szumniak-Samolej J., CSR nowej generacji, [W]: "Innowatorzy CSR w Polsce 2011 (cz. IV)" – dodatek do „Harvard Business Review Polska”, nr 99, maj 2011.
 • Szumniak-Samolej J., Cyfrowy aktywizm. Zagrożenie dla biznesu czy szansa dla CSR?, [W]: "Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena", red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Szumniak-Samolej J., Media and investor relations, [W]: "Determinants of a Company's Success. The Case of WSE Debutants in 2007", eds R. Mrówka, M. Pindelski, Warsaw School of Economics – Publishing, Warsaw 2010.
 • Bachnik K., Szumniak-Samolej J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w praktyce. Model biznesowy Innocent Drinks, [W]: „Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne”, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 100, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Szumniak-Samolej J., CSR 2.0 - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w dobie Web 2.0, [W]: „Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych”, red. M. Pindelski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Szumniak J., Nowa filozofia rozwoju - możliwości biznesowe na rynkach najniższego poziomu globalnej piramidy ekonomicznej, [W]: „Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami”, red. J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Szumniak J., Zmieniające się relacje między firmami a konsumentami pokolenia Internetu, „E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej” (II tom), red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • Szumniak J., Zarządzanie w erze Web 2.0, [W]: „Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych”, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Płoszajski P., Pohrybieniuk P., Szumniak J., Firma jako odpowiedzialny obywatel. Koncepcja podstawy globalnej piramidy ekonomicznej w praktyce, [W]: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw”, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 5 (1205), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Szumniak J., Upadek tygodnika Ozon, [W]: „Najgorsze strategie i praktyki zarządzania. Historia upadków przedsiębiorstw”, red. M. Pindelski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Szumniak J., Strategiczne podejście do koncepcji odpowiedzialności biznesu,  [W]: „Zarządzanie - uwarunkowania i procesy”, red. J. Ostaszewski, R. Bartkowiak, M. Zaleska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Szumniak J., Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój jako element strategii biznesowej Novo Nordisk. Studium przypadku , [W]: „Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania”, red. P. Płoszajski, G. Bełz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.


Nagrody i wyróżnienia:

2009: Mazowieckie Stypendium Doktoranckie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Stypendium dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk i dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów województwa mazowieckiego

 
 
 

 Kontakt