Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR HAB. MIKOŁAJ PINDELSKI, PROF. SGH

 

Stanowisko:

profesor uczelni
Kierownik Podyplomowych Studiów:
Zarządzania Sprzedażą

 

Wykształcenie: 

2020 - doktor habilitowany nauk społecznych dyscyplina NAUKI o ZARZĄDZANIU i JAKOŚCI

Szkoła Główna Handlowa, kierunek Zarządzanie i Marketing

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Wirtschaftsuniversitaet Wien


Doświadczenie zawodowe:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
pracownik naukowo – dydaktyczny

Kolegium Zarządzania i Finansów
członek Rady Naukowej

Rada Nadzorująca Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii
Przewodniczący Rady Nadzorującej

ImmoQee
konsultant i partner

Prowadzenie zajęć, udział w projektach badawczych, współpraca naukowa z: Institute of Management Technology, Ghaziabad, India, Nottingham Business School, Nottingham, UK, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, Estonian Business School, Tallin, Estonia, Fordham University, New York, USA, Bar Ilan University, Tel Aviv, Israel, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spain i in.

Współpraca z Polsko – Japońskim Centrum Zarządzania 
prowadzenie kwartalnika “Polish Japanese Management Center Quarterly”.


Obszary prowadzonych badań:

  • Zarządzanie strategiczne
  • Realizacja strategii
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Odpowiedzialność społeczna organizacji
  • Zarządzanie operacyjne


Dydaktyka:

Prowadzenie zajęć w jęz. polskim i angielskim z zakresu:
Strategie konkurencji, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie innowacjami, realizacja strategii, business process reeingineering, zarządzanie operacyjne. ​​


Wybrane publikacje:

Pindelski M, Społeczna odpowiedzialność nowych technologii i big data,[w:] P.Płoszajski(red.), Czy społeczna odpowiedzialność firmy wspomaga jej innowacyjność?, Oficyna Wydawnicza SGH,Warszawa, 2017 str. 87-114

Pindelski M., Nowe technologie w ochronie zdrowia, [w:] M.Jarosiński (red.), Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2017, str.91-116

Aluchna M., Pindelski M., Corporate Governance in Founders' Controlled Companies,  in the 2nd International Conference on Management Leadership and Governance (ICMLG 2014), 22-23.03.2014, Boston, MA, USA

Pindelski M., Zukowska J, The Role of Employee Engagement and Measurement of the Same in Business Functioning on the Polish Market, Clute Institute International Business & Education Conference, 7-11.08.2014, San Francisco, CA, USA (best paper award)

Pindelski M., Approaches to Business Strategies. Environment and Business Analysis, Warsaw School of Economics, Warsaw, 2014

Pindelski M., Making strategy work. Sales operations perspective, Warsaw School of Economics, Warsaw, 2014

Pindelski M., Competitive advantage in retail industry through innovative approach to the core competence. How Jeronimo Martins won Polish retail market, International Academic Breckenridge Conference, Clute Institute, Breckenridge, Colorado, USA, 2013 (best paper award.)

Pindelski M., Rola działu sprzedaży w procesie tworzenia innowacyjnych źródeł przewagi konkurencyjnej organizacji, [w:] "Współczesne zarządzanie", kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, Uniwersytet Jagielloński, nr 3/2011 (wydano w 2012r), str. 158-167

Pindelski M., Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych, "Przegląd Organizacji", nr 2/2012, str. 6-10

Pindelski M., CSR na styku organizacji i klienta – odpowiedzialność społeczna sprzedaży, [w:] red. P.Płoszajski, Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, wyd. Open Links, Warszawa 2012, rozdz. 8, str.203-232

Pindelski M., Desygnaty pojęcia sprzedaży w naukach o zarządzaniu, [w:] red. A.Sopińska, Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2012, str. 357-366

Pindelski M., Strategia sprzedaży jako egzekucja strategii organizacji – powstanie barier wzrostu przedsiębiorstwa, [w;] red. J.Skalik, G.Bełz, Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 218, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 (wydano w 2012r.)  str.194-202

Pindelski M., Motywowanie służb sprzedaży w dobie kryzysu, [w:] Ostatni światowy kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa, tom. III. red. K. Piech, K. Wierus, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2012, str. 955 – 965

Pindelski M. Paradygmaty holistycznego wariablizmu i sprawczości w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", No 2(151)/2012, pp. 23-32 

Pindelski M., Żukowska J., Growth Strategies. Case Study, [in:] ed. J.Czech-Rogosz, J.Pietrucha, R.Żelazny, Wybrane aspekty przemian strukturalnych, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, pp. 237-245

Mrówka, R., Pindelski, M., The influence of environmental changes in companies’ approach to CSR, [in:] ed. Kaczmarek, J., Rojek, T., Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, Cracov University of Economics, Cracow, 2012, pp. 511-524

Pindelski M., Mrówka R., Leadership in new global organization, "Practice and Research in Private and Public Sector-11", Mykolas Romeris University, Vilnius 2011, pp. 86-93 

Pindelski M., Mrówka R., Limitations in Enterprise Strategy Performance, "Practice and Research in Private and Public Sector-11", Mykolas Romeris University, Vilnius 2011, pp. 284-290

Pindelski M., Sales Based on Exports. Assumptions for Corporate Competitive Strategies, in Knowledge Base for management. Theory and Practice, red. Stefan Hittmar, University of Zilina, Zilina, 2010 pp. 292-296

Aluchna M., Pindelsk M., Introduction – Methodological Considerations and Ownership Structure of the Research Sample, w "Determinants of a Company’s Success. The Case of WSE Debutants in 2007", [red.] R.Mrówka, M.Pindelski, wyd. Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, pp. 9-24 

Aluchna M., Ostrowski P., Pindelski M., Business Environment and Strategies Concerning Key Stakeholders, w "Determinants of a Company’s Success. The Case of WSE Debutants in 2007", [red.] R.Mrówka, M.Pindelski, wyd. Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, pp. 25-64 

Aluchna M., Mrówka R., Ostrowski P., Pindelski M., Szumniak-Samolej J., Causes of the Companies Success - Conclusions, w "Determinants of a Company’s Success. The Case of WSE Debutants in 2007", [red.] R.Mrówka, M.Pindelski, wyd. Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, pp. 105-110 


Nagrody i wyróżnienia:

Best Paper Award - Clute Institute International Business & Education Conference, za: The Role of Employee Engagement and Measurement of the Same in Business Functioning on the Polish Market, San Francisco, California, USA, 7-11.08.2014, 

Best Paper Award at International Academic Breckenridge Conference, Clute Institute, za Competitive advantage in retail industry through innovative approach to the core competence. How Jeronimo Martins won Polish retail market, Breckenridge, Colorado,  USA, 05-07.08.2013

 
 
 

 kontakt