Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Krystyna Wojcik

 
Stanowisko:
Pracownik emerytowany

Notka biograficzna:

Absolwentka SGH (dawnej SGPiS). Tytuł profesora w zakresie  nauk ekonomicznych otrzymała w 2009r. Główne zainteresowania badawcze i dydaktyczne to relacje pomiędzy organizacjami  a  ich otoczeniem  -  kolejno:  spółdzielniami a ich członkami, przedsiębiorstwami  obrotu towarowego a ich otoczeniem marketingowym, obecnie  wszelkiego rodzaju organizacjami  a ich otoczeniem.  Tym zagadnieniom  były poświęcone wszystkie prace w promocji akademickiej -  od magisterskiej poprzez doktorską i habilitacyjną  aż do  tzw. książki profesorskiej i działalność  dydaktyczna  oraz  pozostała działalność pisarska.  Centralne perspektywa  badawcza w ww. zakresie  - zarządcza/menedżerska oraz public relations.

K. Wojcik była  w Polsce prekursorem dydaktyki i piśmiennictwa na temat public relations. Pierwsze wykłady na ten temat rozpoczęte na ówczesnej SGPiS w pierwszych latach siedemdziesiątych ub. wieku  oraz pierwsza książka z 1992r. zostały odnotowane w The Global Public Relations Handbook (Lawrence Erlbaum Associates 2003) jako początek historycznego rozwoju PR w Polsce. Nie licząc tego pierwszego wydania  o objętości 160 stron   wydania ostatnie (czwarte, piąte i szóste) o objętości 960 stron  są zgodnie określane w recenzjach jako  „biblia i monumentalny podręcznik PR”. Jej jedyną w swoim rodzaju   częścią jest analiza światowego nurtu krytycznego w teorii PR, prób tworzenia teorii PR oraz warunków wyodrębnienia PR jako dyscypliny naukowej, co zostało zauważone w zagranicznych czasopismach nt. PR.

Autorka została uhonorowana wszystkimi „branżowymi” odznaczeniami przy pierwszym ich ustanowieniu w Polsce: m.in.  dyplom zwycięzcy  w kategorii  „edukacja PR”;  tytuł  „Łeb” PR -   za znaczące publikacje z dziedziny PR oraz mentorce wielu naukowców zajmujących się dyscypliną PR, za całokształt pracy na rzecz dyscypliny, środowiska i branży w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem usystematyzowania wiedzy z zakresu PR i wysiłków na rzecz podniesienia PR do rangi odrębnej dziedziny nauki”,  

K. Wojcik zaprogramowała, uruchomiła  i kierowała pierwszą w Polsce specjalizację PR  na poziomie magisterskim (w WSMiZ w Warszawie),  pierwsze studium PR w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zapoczątkowała wykłady PR na Politechnice  Świętokrzyskiej, kierowała i/lub wykładała na studiach podyplomowych PR  i marketingu w SGH, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wykładała PR na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Jej -  jeden z pierwszych w  1998r. - poradników dla piszących  promocyjne prace akademickie – licencjackie, magisterskie i doktorskie miał już osiem wydań.

 
 
 

 Kontakt

 
email: ​​kwojcikpr@gmail.com
 

 Książki pracownika

 
kw_PR.jpg