Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR HAB. GRAŻYNA ANISZEWSKA-BANAŚ, PROF. SGH

 
Stanowisko:Image0137.jpg
Profesor  nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania
Kierownik studiów Canadian Executive MBA-  tel. 22 564 97 77Wykształcenie:
2005 – doktor habilitowany 
Rozprawa habilitacyjna pt. Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach.

Programy i staże zagraniczne:  
Université du Québec à Montreal, Kanada 
University of Minnesota, USA
University of Prince Edward Island, Kanada
Erasmus University w Rotterdamie, Holandia
program „Foreign Trade Promotion for Central European Countries”, Kobe University, organizowany przez JIC A
program “Corporate Management for Central & Eastern European Countries” – Tokio, organizowany przez AOTS

Doświadczenie zawodowe:
2013-dziś: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierownik studiów Canadian Executive MBA

2007-dziś: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 profesor nadzwyczajny

2007-2009: „ANWIL”S.A.
członek Rady Nadzorczej

2001-2009:„Przegląd Organizacji” 
członek Kolegium Redakcyjnego 
 
1998-2009: „Przegląd Organizacji”
prowadząca rubrykę „Z czasopism zagranicznych” w miesięczniku

1998-2007: Dyrektor Wykonawczy Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania SGH

Obszary prowadzonych badań:
  • integracja w fuzjach i przejęciach
  • CSR
  • komunikacja z interesariuszami
  • kultura i tożsamość organizacji
  • kulturowe uwarunkowania zarządzania międzynarodowego

Dydaktyka:
[110590] Zarządzanie (w) 
[110600] Zarządzanie (k) 
[110642] Gestion 
[120670] Zachowania organizacyjne
[120671] Organizational Behaviour 
[221370] Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego 

Ponadto:
[8439] General Management Simulation - Canadian Executive MBA
Kultura i tożsamość organizacji – Studia Doktoranckie Kolegium Zarządzania i Finansów o specjalności: zarządzanie
oraz wykłady w ramach Studiów Podyplomowych: Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne; Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach; Zarządzanie Projektem; Zarządzanie Sprzedażą 

Wybrane publikacje:
  • Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie. Marketing i Rynek 1/2015 s.2-7
  • Paradygmat duchowości – Era Wodnika w biznesie? Marketing i Rynek 9/2014, s. 17-22
  • Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce – hipotezy badawcze, w: A.Kaleta, K.Moszkowicz (red.):  Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2014
  • Komunikacja z interesariuszami – CSR na stronach internetowych w: P. Płoszajski (red.): Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, wyd. II zmienione i poprawione, Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa 2013, s.117-144
  • Wykorzystanie CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej przez zagranicznych inwestorów strategicznych. Perspektywa środkowoeuropejskich filii. w: A.Kaleta, K.Moszkowicz (red.):  Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2012, s. 13-21
Nagrody i wyróżnienia:
2007 – nagroda indywidualna Rektora SGH pierwszego stopnia
2002 – wyróżnienie Ministra Infrastruktury (poradnik  „Sposoby edukacji, informowania i szkoleń” w ramach serii: "Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej" wydanej przez Wydawnictwo RM Warszawa)
1997 –  nagroda indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej drugiego stopnia

 
 
 

 Kontakt

 
​Konsultacje