Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PROF. DR HAB. MARIA ALUCHNA

 
prof. dr hab. Maria Aluchna
Kierownik Katedry Teorii Zarządzania

Stanowisko
Profesor 
Przewodnicząca - Rady Naukowej  dyscypliny NAUKI o ZARZĄDZANIU i JAKOŚCI
Członek komisji - Komisja Rektorska ds. społecznej odpowiedzialności SGH
Członek Komisji - Senacka komisja Dydaktyczna ds. Studentów i Doktorantów

Wykształcenie
2020 profesor nauk społecznych
2011 doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauki o zarządzaniu, SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2004 doktor nauk ekonomicznych, nauki o zarządzaniu, SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1998 magister, zarządzanie, SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zainteresowania badawcze
Struktura własności w ładzie korporacyjnym
Dobre praktyki ładu korporacyjnego
Udział kobiet w organach statutowych spółek
Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój

Dydaktyka
Corporate governance – case studies/ Nadzór korporacyjny w Polsce i na świecie
Strategic management
Responsible management
Teoria zarządzania (szkoła doktorska)
Metodologia (szkoła doktorska)

Wybrane publikacje
Monografie (wybrane)
 • Aluchna M. 2015. Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 • Aluchna M., 2015. Strategies of sustainable business, Oficyna Wydawnicza, SGH.
 • Aluchna M. 2010. Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa.
 • Aluchna M. 2007. Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa.

Artykuły w czasopismach naukowych ( wybrane)
 • Aluchna M., Roszkowska-Menkes M. 2019. Integrating corporate social responsibility and corporate governance at the company level. Towards a conceptual model, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 30(3), 349-361.
 • Aluchna M., Hussain N., Roszkowska-Menkes M. 2019. Integrated Reporting Narratives: The Case of an Industry Leader, Sustainability, 11(4), 976; https://doi.org/10.3390/su11040976
 • Aluchna M., Berent T., Kamiński B. 2019. Dividend payouts and shareholder structure: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, Eastern European Economics, 57(3), 227-250.
 • Aluchna, M., Kuszewski, T. 2018. Pyramidal structures: The evidence from Poland, South African Journal of Business Management, 49(1), a1. https://doi.org/10.4102/ sajbm.v49i1.1
 • Aluchna M., Kamiński B. 2017. Ownership structure and company performance. A panel study from Poland, Baltic Journal of Management, 12 (4), 485-502.
 • Aluchna M. 2017. Polish corporate groups in an international perspective. The development, restructuring and characteristics, Journal of East European Management Studies, 22 (2), 108-120.
 • Aluchna M, Krejner-Nowecka A., Tomczyk E. 2017. Własność skarbu państwa a obecność kobiet w radach nadzorczych, Organizacja i Kierowanie, 2 (176), 103-118.
 • Aluchna M., Postuła, I. 2016. Kultura w badaniach nadzoru korporacyjnego. Uwarunkowania, wzajemne zależności i operacjonalizacja, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6 (326), 147-162.
 • Aluchna M., Roszkowska-Menkes M. 2015. CSR and corporate governance. In search for common ground, Przegląd Organizacji, 2 (889), 37-41.
 • Aluchna M. 2014. Corporate governance challenges. The case of pyramidal structures, Przegląd Organizacji, 2 (889), 37-41.
 • Aluchna M. 2014. Executive compensation and ethics. Perspective of the financial crisis, Problemy Zarządzania, 12 (2), 99-113.

Redakcja książek (wybrane)
 • Aluchna M., Aras G. 2018. Women on boards. An international perspective, Routledge.
 • Aluchna M., Idowu S. 2017. Responsible corporate governance (red.) Springer, Heidelberg.
 • Aluchna M., Idowu S. 2017. Dynamics of CSR. Towards a critical approach (red.) Springer, Heidelberg.
 • Aluchna M., Aras G. 2015. Transforming governance (red.) Gower, Ashgate Publishing.

Inne funkcje
od 2016 Członek Rady Programowej, MBA-SGH
od 2015 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ekspert w Programie Operacyjnym: Inteligentny Rozwój
od 2015 Kierownik, Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami, SGH
od 2015 Finance Watch, Bruksela, członek, na zaproszenie
od 2014 Global Corporate Governance Institute, członek komitetu organizacyjnego
od 2013 European Academy of Management, członek
od 2011 European Corporate Governance Institute, członek

 
 
 

 Kontakt