Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

Przyszłość zarządzania. CSR w nowej gospodarce. Jubileusz Profesora Piotra Płoszajskiego

KZiF - Katedra Teorii Zarządzania - Konferencje i seminaria
 

 Przyszłość zarządzania. CSR w nowej gospodarce. Jubileusz Profesora Piotra Płoszajskiego 27.10.2016 r.

 
Szanowni Państwo,
 
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Przyszłość zarządzania. CSR w nowej gospodarce. Jubileusz Profesora Piotra Płoszajskiego, organizowanej przez Katedrę Teorii Zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod patronatem medialnym Redakcji Rzeczpospolitej. Konferencja odbędzie się 27 października 2016 r. w Warszawie,na terenie Uczelni, w budynku C przy al. Niepodległości 128, w Auli I.
 
Spodziewamy się, że prowadzone w czasie konferencji dyskusje panelowe teoretyków i praktyków zarządzania pozwolą nie tylko na wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących tej sfery działalności w jej współczesnym wymiarze, ale również przeniosą nas, w formie wniosków i tez, w obszar zarządzania wyprzedzającego współczesność, w tym: w przyszłość biznesu i jego społecznej odpowiedzialności, a także edukacji dla przyszłego zarządzania. Problematyka ta jest szczególnie bliska Panu Profesorowi dr. hab. Piotrowi Płoszajskiemu, kierownikowi Katedry Teorii Zarządzania SGH, któremu z okazji Jubileuszu tę konferencję dedykujemy.
 
Patronat medialny nad konferencją objęła Rzeczpospolita.​

 

 

Godzina

 


Od 9.00

 

Rejestracja uczestników

 

10.00-10.25

 

Otwarcie konferencji

 

 

prof. Urszula Ornarowicz KTZ KZiF SGH

 

prof. Marek Rocki, JM Rektor SGH,

 

prof. Ryszard Bartkowiak, Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

 

 

10.25-11.30

 

Sesja Panelowa 1

 

Zarządzanie w czasach, gdy czarne łabędzie nadlatują stadami

 

Prowadzący: prof. Piotr Płoszajski, Kierownik KTZ KZiF SGH

 

prof. Maria Romanowska, Dyrektor IZ KZiF SGH

 

prof. Michał Trocki, Kierownik KZP KZiF SGH

 

prof. Janusz Ostaszewski, Dyrektor IF KZiF SGH

 

 

11.30-12.00

 

Przerwa kawowa

 

12.00-13.00

 

Sesja panelowa 2

 

Przyszłość CSR

 

Prowadzący: prof. Grażyna Aniszewska-Banaś, KTZ KZiF SGH

 

prof. Maria Aluchna – CSR w nowej gospodarce, prezentacja wyników badań statutowych KTZ  SGH

 

dr Piotr Dardziński, Wiceminister MNiSW,

 

Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Paweł Oksanowicz, dziennikarz MUZO.fm, prowadzący program BIZON

 

 

13.00-14.00

 

Sesja Panelowa 3

 

Przyszłość biznesu

 

Prowadzący: prof. Piotr Płoszajski, KTZ KZiF SGH

 

Marta Wielondek, CEO, Roche Diabetes Care  Poland

 

Magda Dziewguć, Head of Google for Work (PL CZ SK)

 

Rafał Federowicz, Regional V-President, T-Mobile

 

Tomasz Rudolf, CEO, D-Raft

 

 

14.00-14.20

 

Przerwa kawowa

 

14.20-15.20

 

Sesja panelowa 4 – Edukacja dla przyszłego zarządzania

 

 

Prowadzący: prof. Rafał Mrówka, KTZ KZiF SGH

 

prof. Grzegorz Bełz, Kierownik KPSZ UE Wrocław

 

prof. dr hab. Witold Orłowski, JM Rektor AFiB Vistula

 

prof. Piotr Wachowiak, Prorektor SGH

 

dr Mikołaj Pindelski, KTZ KZiF SGH

 

 

15.20-15.40

 

Zamknięcie konferencji

 

 

prof. Urszula Ornarowicz i prof. Piotr Płoszajski, KTZ KZiF SGH

 

15.40-16.20

 

Lunch

 

 ​

Rada Programowa Konferencji:   

 1. prof. dr hab. Wojciech Dyduch, prof. zw., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach -  Przewodniczący 
 2. prof. UEW, dr hab. Grzegorz Bełz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 3. prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, prof. zw., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 4. prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 5. prof. dr hab. Wojciech Czakon, prof. zw., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 6. prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski 
 7. prof. dr hab. Jan Jeżak, prof. zw., Uniwersytet Łódzki 
 8. prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prof. dr hab. Robert Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 9. prof. UJK, dr hab. Jarosław Karpacz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 10. prof. ALK, dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 
 11. prof. dr hab. Bogdan Nogalski, 
 12. prof. zw., Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 
 13. prof. dr hab. Krzysztof Obłój, 
 14. prof. zw., Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski prof. SGH, 
 15. dr hab. Piotr Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 16. prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. zw., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 17. prof. US, dr hab. Edyta Rudawska, Uniwersytet Szczeciński 
 18. prof. dr hab. Wojciech Rybowski, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów 
 19. prof. UMCS, dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 
 20. prof. SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 21. prof PŁ, dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka