Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna :

Oferta dydaktyczna – Katedra Teorii Zarządzania | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Teorii Zarządzania - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta dydaktyczna

 
I. Samodzielni pracownicy naukowi Katedry Teorii Zarządzania - Kolegium Zarządzania i Finansów SGH deklarujący chęć otoczenia opieką naukową studentów studiów doktoranckich (wraz z problematyką badawczą, w ramach której możliwe byłoby prowadzenie prac doktorskich).


dr hab. prof. SGH Maria Aluchna

 1. Ład korporacyjny (struktura własności, funkcjonowanie rady, wynagrodzenie najwyższej kadry menedżerskiej, przejrzystość, systemy narodowe),
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 3. Grupy kapitałowe
 4. Zarządzanie strategiczne​
 
dr hab. prof. SGH Grażyna Aniszewska-Banaś 
 1. Firma w sytuacji zmian.
 2. Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć.
 3. Tożsamość i kultura organizacyjna.
 4. Przywództwo i budowanie zespołów
 5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
dr hab. prof. SGH Joanna Cygler
 1. ​Współpraca przedsiębiorstw (bi- I multilateralna)
 2. Zachowania przedsiębiorstw w sieciach międzyorganizacyjnych
 3. Strategie w sektorach high tech
 4. ​Kooperacja przedsiębiorstw
 5. Strategie w skali ponadnarodowej
 6. Zachowania przedsiębiorstw w hiperkonkurencji


dr hab. prof. SGH Urszula Ornarowicz 

 1. Zarządzanie małą i dużą organizacją
 2. Strategia i struktura organizacji
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Zachowania organizacyjne i kultura organizacji
 5. Menedżer w organizacji
 6. Motywacja i motywowanie
 7. Wpółczesne nurty w naukach o zarządzaniu

 dr hab. prof.SGH Rafał Mrówka

 1. Przywództwo w organizacjach
 2. Nowe wyzwania organizacji i zarządzania
 3. Zarządzanie organizacjami opartymi na sieciach społecznych, hiperarchii, model biznesowy open source
 4. Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników, pobudzanie zaangażowania, partycypacja pracowników w zarządzaniu
 5. Public relations
 6. Innowacyjne modele biznesowe
 7. Marketing polityczny

dr hab. prof. SGH (em) Piotr Płoszajski 

 1. Strategie zarządzania w Nowej Gospodarce (gospodarce internetowej). 
 2. Przyszłość zarządzania. Organizacje wirtualne. Organizacje przyszłości. 
 3. Teoria i praktyka zmian organizacyjnych. 

        II  Oferta dydaktyczna

           dr hab. prof.SGH Maria Aluchna:

[232271-0004]  Corporate Governance
[236021-0004]  Corporate Governance - case studies (CEMS)
[232279-0004]  Nadzór korporacyjny (e-learning)
[222621-0004]  Strategic Management
[131639-0004 ] Transformation in Central and Eastern Europe (e-learning)
[222620-0004]  Zarządzanie strategiczne

             dr hab. prof. SGH Grażyna Aniszewska -Banaś :

[11590-0007]   Zarządzanie (wykład)
[11600-0007] ​  Zarządzanie konwersatorium
[120670-0007] Zachowania organizacyjne
[0007]              General Management – Business Strategy Game
[221370-0007] Kulturowe problemy w biznesie międzynarodowym  

dr hab.prof. SGH Joanna Czygler:

[121400-0074]  Zachowanie w biznesie międzynaodowym
[232000-0074]  Międzynarodowe strategie korporacji przedsiębiorstw
[321180-0074]  Organizacje sieciowe
[326380-0074] Organizacje sieciowe (studia niestacjonarne)
[233890-0074]  Strategie kooperacji przedsiębiorstw
[222620-0074]  Zarządzanie strategiczne
[121400-0074] Zarządzanie w biznesie międzynarodowym​

             dr hab. prof.SGH  Urszula Ornarowicz:
[233800]  Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania
[222530]  Teoria organizacji i zarządzania
[120670]  Zachowania organizacyjne
[110590]  Zarządzanie (wykład)
[120710]  Zarządzanie zasobami ludzkimi

dr hab. prof. SGH Rafał Mrówka:

[237039-0391]  Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk
(e-learning, e-sgh)
[236349-0391]  Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk
(e-learning, econet)
[237050-0391]  Public relations
[237210-0391]  Warsztaty menedżersko-przywódcze​
             dr Zbigniew Pawlak:
[131670-0442] Biznesplan
[131540-0442] Metody wyceny przedsiębiorstw
[131140-0442] Wycena nieruchomości
[120710-0442] Zarządzanie zasobami ludzkimi
[110590-0442] Zarządzanie (wykład)
[110600-0442] Zarządzanie (konwersatorium)
             
            dr Mikołaj Pindelski:
[130940-0190] Strategie produktu i marki
[120590-0190] Strategie konkurencji
[237370-0190] Zarządzanie sprzedażą

dr Maria Roszkowska-Menkes
              [222161-1275] Business Ethics
              [234081-1275] Innovation Management in an Enterprise
              [237210-0391] Warsztaty menedżersko-przywódcze
              [237050-0391] Public relations

             dr Justyna Szumniak-Samolej
[222161-1235]  Business Ethics
[132111-1235]  Ethics in Business
[132110-1235]  Etyka w biznesie
[222160-1235]  Etyka w biznesie
[110591-1235]  Management
[110641-1235]  Management
[130531-1235]  Organizing Company According to TQM
[222970-1235]  Teoria zarządzania

            dr hab. prof. SGH (em) Piotr Płoszajski:

[236141-0456] Organisational Behaviour and Organisational Design (CEMS)
[26101-0456]   Management Strategies In The New Ecomomy (CEMS)
[236171-456]   Strategy Development In Practice (CEMS)
[235001-0456] Brand Management In a Multinational Company

 

 Oferta dydaktyczna