Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna :

Oferta dydaktyczna – Katedra Teorii Zarządzania | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Teorii Zarządzania - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta dydaktyczna

 
I. Samodzielni pracownicy naukowi Katedry Teorii Zarządzania - Kolegium Zarządzania i Finansów SGH deklarujący chęć otoczenia opieką naukową studentów studiów doktoranckich (wraz z problematyką badawczą, w ramach której możliwe byłoby prowadzenie prac doktorskich).


 prof.dr hab. Maria Aluchna

 1. Ład korporacyjny (struktura własności, funkcjonowanie rady, wynagrodzenie najwyższej kadry menedżerskiej, przejrzystość, systemy narodowe),
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 3. Grupy kapitałowe
 4. Zarządzanie strategiczne​
 
dr hab. prof. SGH Grażyna Aniszewska-Banaś 
 1. Firma w sytuacji zmian.
 2. Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć.
 3. Tożsamość i kultura organizacyjna.
 4. Przywództwo i budowanie zespołów
 5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

dr hab. prof.SGH Rafał Mrówka

 1. Przywództwo w organizacjach,
 2. Nowe wyzwania organizacji i zarządzania,
 3. Transformacja cyfrowa,
 4. Public relations,
 5. Budowanie zaangażowania pracowników,
 6. Społeczności nieformalne, open source, hiperarchia,
 7. Crowdsourcing, crowdfunding, open innovation,
 8. Wykorzystanie big data,
 9. Innowacyjne modele biznesowe,
 10. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)​


dr hab. prof. SGH Urszula Ornarowicz 

 1. Zarządzanie małą i dużą organizacją
 2. Strategia i struktura organizacji
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Zachowania organizacyjne i kultura organizacji
 5. Menedżer w organizacji
 6. Motywacja i motywowanie
 7. Wpółczesne nurty w naukach o zarządzaniu  
dr hab. prof. SGH Mikołaj Pindelski
 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Realizacja strategii
 3. Zarządzanie sprzedażą
 4. Odpowiedzialność społeczna organizacji
 5. Innowacyjne modele biznesowe.
 6. Zarządzanie innowacjami​ 

dr hab. prof. SGH (em) Piotr Płoszajski 

 1. Strategie zarządzania w Nowej Gospodarce (gospodarce internetowej). 
 2. Przyszłość zarządzania. Organizacje wirtualne. Organizacje przyszłości. 
 3. Teoria i praktyka zmian organizacyjnych. 

        II  Oferta dydaktyczna

           prof.dr hab. Maria Aluchna:

[232271-0004]  Corporate Governance
[236021-0004]  Corporate Governance - case studies (CEMS)
[232279-0004]  Nadzór korporacyjny (e-learning)
[222621-0004]  Strategic Management
[131639-0004 ] Transformation in Central and Eastern Europe (e-learning)
[222620-0004]  Zarządzanie strategiczne

             dr hab. prof. SGH Grażyna Aniszewska -Banaś :

[11590-0007]   Zarządzanie (wykład)
[11600-0007] ​  Zarządzanie konwersatorium
[120670-0007] Zachowania organizacyjne
[0007]              General Management – Business Strategy Game
[221370-0007] Kulturowe problemy w biznesie międzynarodowym  

             dr hab. prof.SGH  Urszula Ornarowicz:
[233800]  Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania
[222530]  Teoria organizacji i zarządzania
[120670]  Zachowania organizacyjne
[110590]  Zarządzanie (wykład)
[120710]  Zarządzanie zasobami ludzkimi

dr hab. prof. SGH Rafał Mrówka:

223171-0391 International Leadership
223170-0391 Przywództwo międzynarodowe
237039-0391 Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (e-learning, e-sgh)
237051-0391 Public relations
237210-0391 Warsztaty menedżersko-przywódcze


dr hab.prof.SGH Mikołaj Pindelski:
[130940-0190] Strategie produktu i marki
[120590-0190] Strategie konkurencji
[237370-0190] Zarządzanie sprzedażą

dr  Dominika Bosek-Rak

dr Krzysztof Melnarowicz

[131521-2723] Private Equity/Venture Capital 
[232651-2723]​ Mergers and Acquisitions of Enterprises

dr Maria Roszkowska-Menkes:

[110591-1275] Management
[110601-1275] Management (seminar)
[110590-1275] Zarządzanie (wykład)
[110600-1275] Zarządzanie (konwersatorium)
[222160-1275] Etyka w biznesie
[222161-1275] Business Ethics
[234080-1275] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
[234081-1275] Innovation Management in an Enterprise
[230440-1275] Zrównoważone model biznesowe​​​


             dr Justyna Szumniak-Samolej

            [222161-1235]  Business Ethics
           [238161-1235]  Developing a Winning Sales and Marketing Strategy, with L'Oreal Polska (CEMS)
           [222160-1235]  Etyka w biznesie
           [238660-1235]  Etyka w zarządzaniu projektami (KnZP)
           [239470-1235]  Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
           [238590-1235]  Społeczna odpowiedzialność projektów (KnZP)
           [235310-1235]  Strategie marketingowe w mediach społecznościowych
           [235315-1235]  Strategie marketingowe w mediach społecznościowych (blended learning)
           [222970-1235]  Teoria zarządzania
           [222975-1235]  Teoria zarządzania (blended learning)
dr Tomasz Serwański 

[237210] Zarządzanie markami w erze Sustainability
[230550] Współczesna konsumpcja i zachowania konsumentów
[j.ang. 237051] Public Reations
[237210] Warsztaty menedżersko-przywódcze
[j.ang. 220441] Customer behavior

            dr hab. prof. SGH (em) Piotr Płoszajski:

[236141-0456] Organisational Behaviour and Organisational Design (CEMS)
[26101-0456]   Management Strategies In The New Ecomomy (CEMS)
[236171-456]   Strategy Development In Practice (CEMS)
[235001-0456] Brand Management In a Multinational Company

 

 Oferta dydaktyczna