Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab Bartosz Grucza

 
​Pracownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Menedżer, od wielu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym​.


Nagrody i wyróżnienia:
▪ nagroda indywidualna JM Rektora SGH I stopnia w 2015 r.
▪ nagroda indywidualna JM Rektora SGH I stopnia w 2014 r.
▪ nagroda zespołowa JM Rektora SGH I stopnia dla M. Trockiego z zespołem w zakresie działalności naukowej za książkę pt.: Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012
▪ nagroda zespołowa JM Rektora SGH I stopnia dla M. Trockiego z zespołem w zakresie działalności naukowej za książkę pt. Zarządzanie wiedzą w projektach. Metodyki, modele kompetencji i modele dojrzałości oraz Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami – wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
▪ absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH finalistami konkursu Project Master 2012 w kategorii prace podyplomowe: Marianna Armańska z pracą pt. Zarządzanie wirtualnymi zespołami projektowymi w firmie BI World Polska oraz Tomasz Chłopaś z pracą pt. Uwspólniony model głównych procesów zarządczych realizowanych w wiodących podejściach do zarządzania projektami (opiekun prac B. Grucza).
▪ wyróżnienie TOP TEN za zajęcia: Zarządzanie projektami UE i Kierowanie zespołem projektowym w semestrze zimowym 2010/2011 i 2011/2012
▪ zakwalifikowanie do konkursu Project Master na najlepszą pracę magisterską z dziedziny zarządzania projektami mgr Anny Lisowskiej z pracą "Zarządzanie projektami kulturalnymi finansowanymi z Unii Europejskiej" napisaną pod kierunkiem dr Bartosza Gruczy

Monografie naukowe:
• B. Grucza, K. Ćwik (red.), Zarządzanie projektami – studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss.154, ISBN 978-83-264-4257-5
• B. Grucza (red.), ABC zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, ss.126, ISBN978-83-7610-393-8
• Podręcznik Angażowania Interesariuszy, tom 1: Praktyczne Spojrzenie na Zaangażowanie Interesariuszy – Przewodnik, ISBN 0-9738383-0-2, tom 2: Praktyczny Poradnik Angażowania Interesariuszy, ISBN 1-901693-220, Stakeholder Research Associates Canada Inc., UNEP, AccountAbility, 2005, wydanie polskie pod red. B. Grucza, Bizarre, Warszawa 2012, ss. 245
• Gryzik, A. Knapińska, A. Tomczyńska (red.), A. Matejczuk, B. Grucza, J. Szut, J. Hofman, P. Stronkowski, T. Jagusztyn-Krynicki, K. Szwedor, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2012, ss.135, ISBN 978-83-63060-04-6
• Praca zbiorowa Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2011, ss. 365, ISBN 978-83-60414-22-4
• M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek (red.), Zarządzanie projektami Wyd. II, PWE, Warszawa 2011, ss. 307, ISBN 978-83-208-I835-2
• M. Trocki, B. Grucza (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007, ss. 290, ISBN 83-208-1656-4
• М. Малек, М. Бoниковска, Б. Груча, М. Маевски, Управлиння „мякими” проектами – таемниця успиху, Институт Нимеччини та Пивничної Европи, Lwów 2007, ss. 206, ISBN 978-83-88044-68-7
• Ϻ.Троцкий, Б.Груча, К.Огонек, Управление проектами, Финансы и Статистика, Moskwa 2006, ss.304, ISBN 5-279-03044-9
• M. Bonikowska, B. Grucza, M. Majewski, M. Małek, Podręcznik zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, ss. 128, ISBN 83-60047-18-9
• P. Wachowiak (red.), S. Gregorczyk, B. Grucza, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004, ss. 168, ISBN 83-7251-471-2
• M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami Wyd. I, PWE, Warszawa 2003, ss. 308, ISBN 83-208-I429-4


Rozdziały w monografiach:
• B. Grucza, Współzarządzanie zasobami w systemach mobilności miejskiej – perspektywa interesariuszy, w pracy zbiorowej pod red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Mobilność w aglomeracjach przyszłości, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2018, ss.164-187, ISBN 978-83-945091-5-6
B. Grucza, Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 157-168, ISBN 978-83-8030-220-4
• B. Grucza, Stochastic project scheduling concepts and models, w pracy zbiorowej pod red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Project Planning and Scheduling: Tools and Good Practices, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, ss. 141-162, ISBN 978-83-8030-181-8
• B. Grucza, Matrix-based project scheduling concepts and models, w pracy zbiorowej pod red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Project Planning and Scheduling: Tools and Good Practices, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, ss. 195-212, ISBN 978-83-8030-181-8
• B. Grucza, Wizje i scenariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych, w pracy zbiorowej pod red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2017, s.62-91, ISBN 978-83-945091-2-5
• B. Grucza, Przegląd procesów angażowania interesariuszy w zarządzaniu projektami, w pracy zbiorowej pod red S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Organizacja w sieci relacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, s.213-222, ISBN 978-83-7283-835-3
• B. Grucza, Analiza interesariuszy na przykładzie dużego projektu w złożonym środowisku, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 171-182, ISBN 978-83-8030-153-5
• Б. Р. Груча, В. В. Бабкевич-Хаця, Распространение Достижений Проекта, [w] Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно 2016, Беларусь, s. 243-250, ISBN 978-985-582-054-4
• B. Grucza, Project Stakeholder Analysis Models, w pracy zbiorowej pod red. M. Trocki, E. Bukłaha, Project Management - Challenges and Research Results, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 19-33, ISBN 978-83-8030-079-8
• B. Grucza, Modele analizy interesariuszy projektu, w pracy zbiorowej pod red. M. Trocki, E. Bukłaha, Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 19-33, ISBN 978-83-8030-036-1
• Б. Р. Груча, В. В. Бабкевич, Эвалюация Проектов Финансируемых Европейским Союзом, [w] Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно 2015, Беларусь, s.253-260, ISBN 978-985-515-926-2
• B. Grucza, Stochastyczne koncepcje i modele planowania przebiegu projektów, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego i P. Wyrozębskiego: Planowanie przebiegu projektów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 135-155, ISBN 978-83-7378-997-5
• B. Grucza, Macierzowe koncepcje i modele planowania przebiegu projektów, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego i P. Wyrozębskiego: Planowanie przebiegu projektów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 187-208, ISBN 978-83-7378-997-5
• M. Trocki, B. Grucza, Podstawy zarządzania projektami europejskimi, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 111-122, ISBN 978-83-208-2211-3
• B. Grucza, Metodyka zarządzania projektem europejskim, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 123-168, ISBN 978-83-208-2211-3
• M. Trocki, B. Grucza, E. Bukłaha, Planowanie realizacji projektu europejskiego, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 169-213, ISBN 978-83-208-2211-3
• Б. Груча, В. В. Бабкевич, Методологические Требования К Планированию Европейских Проектов, [w] Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно 2014, Беларусь, s.204-214, ISBN 978-985-515-813-5
• B. Grucza, Modele analizy interesariuszy, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka: Wiedza i bogactwo narodów: kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, praca zbiorowa: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 219-227, ISBN 978-83-7378-822-0
• B. Grucza, Koncepcja ewaluacji projektów, w pracy zbiorowej pod red. naukową M. Trockiego i M. Juchniewicza pt.: Ocena projektów – koncepcje i metody, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013, s. 77-117, ISBN 978-83-7378-879-4
• B. Grucza, Zarządzanie ryzykiem w projektach realizowanych w ministerstwie, w pracy zbiorowej pod red. B. Gruczy i K. Ćwika: Zarządzanie projektami – studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s.35-48, ISBN 978-83-264-4257-5
• B. Grucza, M. Juchniewicz, Opracowanie i wdrożenie indywidualnej metodyki zarządzania projektami w Centrum Nauki Kopernik, w pracy zbiorowej pod red. B. Gruczy i K. Ćwika: Zarządzanie projektami – studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s.115-126, ISBN 978-83-264-4257-5
• M. Trocki, B. Grucza, Środowisko projektowe, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.29-42, ISBN 978-83-208-2030-0
6
• M. Trocki, B. Grucza, Inicjowanie i definiowanie projektu, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.81-117, ISBN 978-83-208-2030-0
• B. Grucza, Planowanie struktury projektu, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.151-172, ISBN 978-83-208-2030-0
• M. Trocki, B. Grucza, E. Bukłaha, Planowanie terminów projektu, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.173-197, ISBN 978-83-208-2030-0
• M. Trocki, B. Grucza, E. Bukłaha, Planowanie zasobów projektu, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.198-213, ISBN 978-83-208-2030-0
• M. Trocki, B. Grucza, E. Bukłaha, Planowanie kosztów i budżetowanie projektu, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.214-229, ISBN 978-83-208-2030-0
• B. Grucza, Istota i rodzaje ewaluacji projektów, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.271-274, ISBN 978-83-208-2030-0
• B. Grucza, Zarządzanie komunikacją w projekcie, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.319-327, ISBN 978-83-208-2030-0
• B. Grucza, Wsparcie informatyczne zarządzania projektami, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.416-432, ISBN 978-83-208-2030-0
• B. Grucza, J. Ostrowski, D. Prędkopowicz, Wstęp, w pracy zbiorowej pod red. B Gruczy: ABC zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s.7-8, ISBN978-83-7610-393-8
• B. Grucza, W czym pomaga zarządzanie projektami, w pracy zbiorowej pod red. B Gruczy: ABC zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s.9-13, ISBN978-83-7610-393-8
• B. Grucza, A. Burnat, Pomysł na projekt, w pracy zbiorowej pod red. B Gruczy: ABC zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s.14-28, ISBN978-83-7610-393-8
• B. Grucza, J. Ostrowski, Wyznaczanie celów, w pracy zbiorowej pod red. B Gruczy: ABC zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s.29-42, ISBN978-83-7610-393-8
• B. Grucza, J. Ostrowski, D. Prędkopowicz, Czy postawione cele można zrealizować, w pracy zbiorowej pod red. B Gruczy: ABC zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s.43-69, ISBN978-83-7610-393-8
• B. Grucza, M. Dygoń, Realizacja, w pracy zbiorowej pod red. B Gruczy: ABC zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s.92-114, ISBN978-83-7610-393-8
• B. Grucza, D. Prędkopowicz, Zamykanie projektu, w pracy zbiorowej pod red. B Gruczy: ABC zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s.115-123, ISBN978-83-7610-393-8
• B. Grucza, Gdzie dowiedzieć się czegoś więcej, w pracy zbiorowej pod red. B Gruczy: ABC zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s.124-125, ISBN978-83-7610-393-8
• B. Grucza, Zarządzanie ryzykiem projektu w jednostkach sektora finansów publicznych, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 233-246, ISBN 978-83-7378-721-6
• M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, Projekty i zarządzanie projektami, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Zarządzanie wiedzą w projektach. Metodyki, modele kompetencji i modele dojrzałości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 41-69, ISBN 978-83-7378-671-4
• B. Grucza, Metodyka PCM/Logframe: Project Cycle Management, w pracy zbiorowej Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2011, s.123-156, ISBN 978-83-60414-22-4
• B. Grucza, K. Martinek, P. Krasuski, P. Kulesza, Autoewaluacja jako instrument zarządzania wiedzą w projektach, w pracy zbiorowej pod red. J. Ostaszewskiego i R. Bartkowiaka: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 839-862, ISBN 978-83-7378-627-1
• B. Grucza, K. Ogonek, Personalne problemy zarządzania projektami i ich rozwiązania, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego, B. Gruczy, K. Ogonka, Zarządzanie projektami Wyd. II, PWE, Warszawa 2011, s. 72-92.
• B. Grucza, Techniki sieciowe – charakterystyka ogólna, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego, B. Gruczy, K. Ogonka, Zarządzanie projektami Wyd. II, PWE, Warszawa 2011, s. 156-161.
• B. Grucza, Technika MPM, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego, B. Gruczy, K. Ogonka, Zarządzanie projektami Wyd. II, PWE, Warszawa 2011, s. 177-194.
• B. Grucza, Technika PERT, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego, B. Gruczy, K. Ogonka, Zarządzanie projektami Wyd. II, PWE, Warszawa 2011, s. 195-210.
• B. Grucza, Technika PERT-COST, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego, B. Gruczy, K. Ogonka, Zarządzanie projektami Wyd. II, PWE, Warszawa 2011, s. 211-218.
• B. Grucza, Technika GERT, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego, B. Gruczy, K. Ogonka, Zarządzanie projektami Wyd. II, PWE, Warszawa 2011, s. 218-243.
7
• B. Grucza, Technika linii równowagi LOB, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego, B. Gruczy, K. Ogonka, Zarządzanie projektami Wyd. II, PWE, Warszawa 2011, s. 262-275.
• B. Grucza, Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego, B. Gruczy, K. Ogonka, Zarządzanie projektami Wyd. II, PWE, Warszawa 2011, s. 298-304.
• B. Grucza, Analiza systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 439-449, ISBN 978-83-7378-526-7
• B. Grucza, Strategiczne cele projektów – metoda matrycy logicznej, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego i E. Sońta - Drączkowskiej: Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009, s. 229-243, ISBN 978-83-60414-10-1
• B. Grucza, M. Trocki, Zarządzanie interesariuszami projektu, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego i E. Sońty - Drączkowskiej: Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009, s. 369-382, ISBN 978-83-60414-10-1
• B. Grucza, Badania eksperckie definiowania projektów europejskich na przykładzie IW Equal, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009, s.317-331, ISBN 978-83-7378-442-0
• B. Grucza, Doświadczenia polskie w zarządzaniu projektami społecznymi zgodnie z europejskimi standardami metodycznymi, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego: O nowy ład gospodarczy w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 615-628, ISBN 978-83-7378-365-2
• M. Trocki, B. Grucza, Wstęp, w pracy zbiorowej pod redakcją M. Trockiego i B. Gruczy, Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007, s. 9-11, ISBN 83-208-1656-4
• M. Trocki, B. Grucza, Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami europejskimi, w pracy zbiorowej pod redakcją M. Trockiego i B. Gruczy: Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007, s. 13-22, ISBN 83-208-1656-4
• B. Grucza, Metodyka zarządzania projektem europejskim, w pracy zbiorowej pod redakcją M. Trockiego i B. Gruczy: Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007, s. 53-110, ISBN 83-208-1656-4
• M. Trocki, B. Grucza, Planowanie projektu europejskiego, w pracy zbiorowej pod redakcją M. Trockiego i B. Gruczy: Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007, s. 111-178, ISBN 83-208-1656-4
• B. Grucza, Kwalifikowalność wydatków w projekcie europejskim, w pracy zbiorowej pod redakcją M. Trockiego i B. Gruczy: Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007, s. 179-190, ISBN 83-208-1656-4
• B. Grucza, Metodyka realizacji tzw. projektów miękkich finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego i M. Zalewskiej: Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s.123-132, ISBN 978-83-7378-294-5
• B. Grucza, P. Wyrozębski, Zarządzanie ryzykiem w ujęciu matrycy logicznej, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego i S. Gregorczyka: Nowoczesne zarządzanie – koncepcje i instrumenty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s.331-348, ISBN 978-83-7378-238-9
• B. Grucza, Cechy osobowościowe kierownika, w pracy zbiorowej pod red. P. Wachowiaka: Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004, s. 30, ISBN 83-7251-471-2
• B. Grucza, Kompetencje kierownika, w pracy zbiorowej pod red. P. Wachowiaka: Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004, s. 30-37, ISBN 83-7251-471-2
• B. Grucza, Certyfikacja kierownika, w pracy zbiorowej pod red. P. Wachowiaka: Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004, s. 37-42, ISBN 83-7251-471-2
• B. Grucza, Dobór członków zespołu projektowego, w pracy zbiorowej pod red. P. Wachowiaka: Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004, s. 61-75, ISBN 83-7251-471-2
• B. Grucza, Ocenianie członków zespołu projektowego, w pracy zbiorowej pod red. P. Wachowiaka: Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004, s. 139-151, ISBN 83-7251-471-2
• B. Grucza, Model kontraktowy grupy kapitałowej, w pracy zbiorowej pod red. B. Nogalskiego, P. Walentynowicza Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004, s.80-95, ISBN 83-918369-3-2
• B. Grucza, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, w pracy zbiorowej pod red. M. Romanowskiej: Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s.46-58, ISBN 83-7378-108-0
• B. Grucza, Hasła do leksykonu, w pracy zbiorowej pod red. naukową M. Romanowskiej, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, ss.726, ISBN 83-7251-438-0
• B. Grucza, Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, w pracy zbiorowej pod red. R.Rutki: Relacje z otoczeniem. Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.439-449, ISBN 83-88829-77-7
• M. Romanowska, B. Grucza, Les Strategies Des Entreprises Polonaises Pendant La Periode de Transformation, w pracy zbiorowej pod red. I.Bergel i H.-L.Vedie: Les opportunites d’investissement et de developpement des PME en Pologne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s.123-129, ISBN 83-7378-039-4
8
• M. Romanowska, B. Grucza, Strategie polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji – wyniki badań, w pracy zbiorowej pod red. I.Bergel i H.-L.Vedie: Możliwości inwestowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s.37-42, ISBN 83-7378-039-4
• B. Grucza, Migracja wartości w sektorach silnie zglobalizowanych, w pracy zbiorowej pod red. E. Urbańczyka: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2002, s. 835-846, ISBN 83-916357-0-8
Artykuły naukowe:
• B. Grucza, Selected Safety Problems of Autonomous Vehicles on Fifth Automation Level, Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics, Uniwersytet Gdański 2018
• B. Grucza, A. Kapuściński, Zastosowanie koncepcji interesariuszy w praktyce projektu, QUARTERLY JOURNAL Research on Enterprise in Modern Economy theory and practice (Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce teoria i praktyka), Politechnika Gdańska No 3/2018(26).
• B. Grucza, Selected Problems of Intermodal Terminal Development Projects in Poland, Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics, vol. 67 / 2017, s.21-29, ISSN 2544-3224
• M. M. Rzegocki, B. Grucza, Organizational resilience, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 1 / 2015 s. 57-71, ISSN 0137-5466
• B. Grucza, Jak wdrożyć zarządzanie projektami w organizacji?, Personel Plus nr 04(65)/2013, Wolters Kluwer Polska, s.8-14, ISSN: 1899-2412
• B. Grucza, Zasady zarządzania projektami w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – wymagania wobec projektodawców, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 113, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s.35-54, ISSN 1234-8872
• B. Grucza, Problemy inicjowania projektów B+R w przemyśle w Polsce, Organizacja i kierowanie nr 1a (149), PAN/SGH Warszawa 2012, s.379-392, ISSN 0137-5466
• B. Grucza, Projekt: mainstreaming, Innowacje bez granic nr 01/2012, Centrum Projektów Europejskich
• B. Grucza, Lepiej zdziałać niż działać, Innowacje bez granic Nr 4/2009, Centrum Projektów Europejskich
• B. Grucza, Jak zarządzać projektami / How to manage projects?, Innowacyjność & Mainstreaming Nr 2/2008, Fundacja „Fundusz Współpracy”
• B. Grucza, Recenzja publikacji D.Bovet, J.Martha, Value Nets: Breaking the Supply Chain to Unlock Hidden Profits, Organizacja i kierowanie nr 4 (106), PAN/SGH Warszawa 2001, s.127-130, ISSN 0137-5466
• B. Grucza, Łańcuch wartości jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstwa w szybko globalizujących się sektorach, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 18, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s.33-42, ISSN 1234-8872
Pozostałe publikacje:
• B. Grucza, V. Babkevich, M.M. Rzegocki, Pilot Study for the ResOrgs Resilience Assessment Tool in Poland, publikacja w Internecie (Open Access), http://www.resorgs.org.nz/images/stories/pdfs/BRT_Users_Reports/Pilot_Study_ResOrgs_Resilience_Assessment_Tool_Poland_2015.pdf, Resilient Organisations 2015
• B. Grucza, Komentarz do nowego schematu organizacyjnego administracji SGH, Gazeta SGH, Nr 9 / 2013, s.19-21
• B. Grucza, redakcja pracy zbiorowej Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2013
• Zaangażowanie Interesariuszy, Podręcznik użytkownika, National Communications Branch of the Department of Immigration and Citizenship of Australian Government, 2008 wydanie polskie pod red. B. Grucza, Bizarre, Warszawa 2012, s.38
• AA1000 Standard zaangażowania interesariuszy 2011, AccountAbility wydanie polskie pod red. B. Grucza, Bizarre, Warszawa 2012, s.53
• B. Grucza, T. Klekowski, E. Mittelstaedt, E. Pyda, M. Zakrzewska, Elementarz telepracy, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji Lewiatan, Warszawa 2012, s.52
• B. Grucza (red.), K. Martinek, P. Krasuski, P. Kulesza, How do different existing project management methodologies deal with the idea of self-evaluation?, Community of Practice on Result Based Management, Bruksela 2011
• B. Grucza, Metodyki zarządzania projektami, Przegląd Metodyczny NIK, Warszawa 2011
• M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Techniki sieciowe planowania i kontroli realizacji projektów, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2010, ss. 107, ISBN 83-919618-2-6
• B. Grucza, M. Trocki, E. Bukłaha, M. Juchniewicz, P. Wyrozębski, Zarządzanie projektami, [w] Zarządzanie w warunkach zmiany, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Demos Polska, Warszawa 2009, s.3-46
• B. Grucza, Dorastamy do PCM / Getting prepare to use PCM, Sound Planning and Management News Letter, 08/2007, Fundacja “Fundusz Współpracy”
• B. Grucza, K. Mitrofaniuk, M. Zalewski, Zarządzanie cyklem projektu, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2007
• B. Grucza, K. Mitrofaniuk, M. Zalewski, P. Wyrozębski, M. Trocki, Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2007
9
• B. Grucza, Połączeni ideą, Biuletyn Equal, 01/2005, Fundacja “Fundusz Współpracy”
• B. Grucza, F. Spreckley, Zarządzanie cyklem projektu, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005
• B. Grucza, B. Puszczewicz, M. Zalewski, Implementation of PCM methodology by Development Partnerships of Community Initiative EQUAL in Poland, Capacity Building Group, Bruksela 2005
• M. Trocki, B. Grucza, Określanie struktury projektu, Bizarre, Warszawa 2004, ss. 57, ISBN 83-919618-0-X
• M. Trocki, B. Grucza, Analiza interesariuszy, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004, ss.43, ISBN 83-919618-9-3
• B. Grucza, P. Jegier, K. Ogonek, Kryteria wyboru oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004
• B. Grucza, C. Cieślukowski, K. Ogonek, Podręcznik projektodawcy Euroregionu Niemen, praca zbiorowa pod red. B. Gruczy, Euroregion Niemen, Suwałki 2004
• B. Grucza, Technika LOB (Line of Balance), Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004, ISBN 83-919618-4-2
• B. Grucza, Technika PERT (Program Evaluation and Review Technique), Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004, ss.23 , ISBN 83-919618-3-4
• M. Trocki, B. Grucza, Techniki określania struktury projektu, Wydawnictwo Euro-Expert, Warszawa 2002
• M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Technika ścieżki krytycznej CPM, Wydawnictwo Euro-Expert, Warszawa 2002