Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki

 Życiorys naukowy:

1969 – Jugosławia – stypendysta AIESEC

1973 – Czechosłowacja – 3 miesięczny staż naukowy w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bratysławie

1986-1987 – USA – Stypendium Fulbrighta, Uniwersytet Illinois, Urbana – Champaign

1975 r. - obrona doktoratu w SGH „Planowanie operatywne przewozów ładunków kolejowych”

1981 r. - obrona habilitacji w SGH „Kształtowanie podaży kolejowych usług przewozowych ładunków”
1999 r. - uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych .

Od 1971 roku zatrudniony w Katedrze Transportu SGH jako asystent w latach 1971-1975 r., jako adiunkt 1975-1981 r., jako docent  1982-1999 r. jako profesor od 2000 r.

Autor lub współautor wielu książek, podręczników, opracowań, monografii, skryptów, artykułów i referatów; w tym m.in.: Transport – popyt, podaż, równowaga. WSEI, Warszawa 1999. Kształtowanie podaży usług przewozowych transportu kolejowego ładunków. SGH, Warszawa 1982. Strassen, Eisenbahnen und Flughafen: Der Ausban der verkehrsinfrastruktur in Polen. Dusseldorf 1995. Ekonomiczne problemy funkcjonowania transportu w USA i wnioski dla systemu transportowego Polski. OBET, Warszawa 1988. Ekonomika transportu kolejowego. WKiŁ, Warszawa 1988.

Dyrektor Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu (1986-1989), Członek Komitetu Transportu PAN.
1989-1993 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej
1993-1997 Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
1997-2004 Poseł na Sejm RP
od 1 maja 2004 r. Poseł do Parmalentu Europejskiego .

Kierowane prace naukowo badawcze:

  • 2005: System transportowy jako stymulator rozwoju regionalnego
  • 2004: Akty prawne istotne dla operatora w transporcie drogowym, w: Konkurencyjność polskich podmiotów transportowych;
  • 2003: Fundusze pomocowe i przedakcesyjne dla sektora transportu - ocena zdolności absorpcji;
  • 2003: Kierunki zmian w systemie transportowym Polski w świetle koncepcji zrównoważonego wzrostu transportu europejskiego;
  • 2002: Zrównoważony wzrost w transporcie. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne