Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Misja

 
​​Misją Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań oraz szerzenie wiedzy w ​zakresie rozwoju infrastruktury, biznesu w transporcie oraz mobilności społeczeństwa w gospodarce opartej na nowoczesnych technologiach.
 

 O instytucie

 

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności został utworzony 1 lutego 2019 roku w wyniku przekształcenia funkcjonującej od 1968 roku Katedry Transportu. Na Wydziale Handlu Wewnętrznego ówczesnego SGPiS uznano za niezbędne kształcenie specjalistów w zakresie transportu. Tworząc Katedrę Transportu nawiązano do pewnej tradycji SGH, zarówno przedwojennej – kiedy były prowadzone wykłady z transportu – jak i bezpośrednio powojennej, kiedy dla zapewnienia kadr dla transportu powołano nawet specjalne Studium Komunikacyjne.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Transportu był profesor Marian Madeyski, wówczas równocześnie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Dzięki pozycji profesora Mariana Madeyskiego w nauce oraz zaproszonych przez niego do Katedry współpracowników i ich aktywności naukowej i dydaktycznej, Katedra szybko zdobyła znaczącą pozycję w środowisku akademickim. Badania, zwane badaniami węzłowymi, koordynowane i prowadzone przez Katedrę nie ograniczały się tylko do transportu, ale obejmowały i inne infrastrukturalne działy gospodarki.

Drugim w historii Katedry Transportu kierownikiem był prof. dr hab. Romuald Bauer, który pracował na tym stanowisku od 1977 do 1999 roku. W latach 1999-2001 Katedrą kierował prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, a w latach 2002 – 2018 kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Bogusław Liberadzki. Od 2018 roku kierowanie Katedrą przejął prof. dr hab. Wojciech Paprocki, który objął stanowisko Dyrektora z chwilą powołania Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności.

W Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności działają dwie katedry:  

 • Katedra Biznesu w Transporcie (kierownik: dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH).
 • Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością (kierownik:  dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH).
Pierwszym kierownikiem Katedry Biznesu w Transporcie była prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, a kolejnym był prof. dr hab. Wojciech Paprocki.
Pierwszym kierownikiem Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością była dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH.

Pracownicy Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności prowadzą aktywną działalność naukową, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych i biorąc udział w roli autorów:

 • ​badań statutowych i własnych Kolegium Zarządzania i Finansów SGH,
 • badań międzykolegialnych SGH,
 • grantach NCBiR oraz NCN,
 • międzynarodowych projektów badawczych (w tym w ramach programów ramowych UE),
 • ekspertyz gospodarczych.

Do podstawowych zadań badawczych Instytutu należy prowadzenie badań w następującym zakresie:

 • planowanie i rozwój infrastruktury
 • planowanie i rozwój poszczególnych gałęzi transportu
 • współczesna mobilność
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w infrastrukturze, transporcie i mobilności
 • gospodarka cyfrowa i gospodarka obiegu zamkniętego.

Szerokie zainteresowania naukowe pracowników Instytutu umożliwiają prezentowanie bogatej oferty dydaktycznej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej. W Instytucie funkcjonują również:

 • seminaria doktorskie,
 • studia podyplomowe. 
Zespół Instytutu jest aktywnie zaangażowany w praktyce gospodarczej, dzięki czemu studenci mogą liczyć nie tylko na uwzględnienie wiedzy teoretycznej ale również kompetencji eksperckich podczas zajęć dydaktycznych. Pracownicy Instytutu pełnią liczne funkcje menedżerskie i doradcze w przedsiębiorstwach i instytucjach krajowych oraz międzynarodowych funkcjonujących w Polsce i za granicą.