Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Jakub Zawieska

 
Adiunkt w Katedrze Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką zrównoważonej mobilności, ekonomiki transportu, aspektami implementacji i kreowania polityki transportowej, a także koncepcją inteligentnych miast. Laureat konkursów „European Friedrich-List-Award 2018” oraz „Dyplomy dla Warszawy 2017” za rozprawę doktorską poświęconą roli inteligentnych miast w ograniczaniu negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko naturalne. W latach 2012–2013 przebywał na stypendium naukowym w Lisbon School of Economics and Management (ISEG) oraz Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) w Lizbonie.​

Publikacje 
 
1. Zawieska J, Pieriegud J., The impact of ICT development on the urban mobility in Poland, ITS European Congress 2019, Eindhoven 2019.
2. Pieriegud J., Zawieska J., Mobility-as-a-Service – global trends and implementation potential in urban areas in Poland, “Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics”, Vol. 79/2018.
3. Zawieska J., Nowe wyzwania w sektorze transportu w epoce inteligentnych miast w: Bartkowiak R., Matusewicz M. (red.), „XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy,” Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa 2018
4. Zawieska J., Pieriegud J., Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation, "Transport Policy", Vol. 63, 2018. (Najwazniejsza publikacja, liczba cytowań bez autocytowań: 27 - Google Scholar, 19 - Scopus)
5. Zawieska J., Koncepcja e-mobilności w świetle polityki transportowej i klimatycznej Unii Europejskiej i Polski, w: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, J. (red.), “E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2017, s. 22-39.
6. Zawieska J., Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993–2015, „Transport Miejski i Regionalny” nr 3/2017.
7. Zawieska J., Pieriegud J., Decarbonisation of Poland’s transport sector by 2050, Transport Research Arena 2016, Warszawa 2016. (poster).
8. Pieriegud J., Zawieska J., Zrównoważony i inteligentny rozwój transportu w Warszawie – scenariusze emisji GHG do 2050 roku, w: Zrównoważone Miasta, Życie w zdrowej atmosferze, Raport UN Global Compact Poland, Warszawa 2016.
9. Skotak K., Zawieska J., Jakość powietrza w wybranych aglomeracjach Polski na tle miejskich polityk transportu zrównoważonego. „Przemysł Chemiczny” nr 3/2016.
10. Zawieska J., Skotak K., Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora transportu, „Transport Miejski i Regionalny” 11/2015 (cz. I), nr 12/2015 (cz. II).
11. Zawieska J., Smart cities - koncepcja i trendy rozwoju, w: Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, pod red. J. Gajewskiego, W. Paprockiego i J. Pieriegud, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015.
12. Zawieska J., Analysis of external costs of transport within the scope of emissions of air pollution and noise, “Road and Bridges”/ “Drogi i Mosty”, Numer 3, Rocznik 14 (2015).
13. Zawieska J., Szacowanie wielkości i kosztów emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu „Logistyka” nr 3/2015.
14. Zawieska J., Arsenio E., Pontes J.P., How transport policy have been influenced by transport externalities’ studies? A comparison study between Portugal and Poland. Proceedings of the 41st European Transport Conference, Frankfurt, 2013.