Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Otwarte seminarium online 12.04.2022

 
​Zapraszamy 12.04.2022 (wtorek) o godz. 18.30 na otwarte seminarium naukowe online: 
  
Obserwowana i przewidywana zmiana po stronie popytowej i podażowej rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) jako następstwo inwazji Rosji w Ukrainie w lutym 2022 r.
 
organizowane przez Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH oraz Poznański Instytut Technologiczny - Sieć Łukasiewicz.

Wprowadzenie do dyskusji przedstawią:
  • Olga Palec-Furga, MBA - dyrektor generalny i prokurent w R BAG Poland,
  • Joanna Wysocka-Słoniecka - Category Manager (opakowania i logistyka) w Grupie CIECH, 
  • dr Paweł Trębicki - dyrektor zarządzający Central Cluster w Rhenus Freight Logistics,
  • Marek Tarczyński - prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
Seminarium organizowane jest na platformie MS Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a037586779328479aba6f11f8811c846e%40thread.tacv2/1649228315524?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%22427140d7-9bec-4a36-a224-646d481c11b6%22%7d​​

 

 Ekonomia i zarządzanie sektorami logistyki i mobilności

 
​​W styczniu 2020 roku prof. dr hab. Wojciech Paprocki (dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, SGH) oraz dr hab. Arkadiusz Kawa (dyrektor Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania) zainicjowali funkcjonowanie Zespołu Badawczego "Sieć kompetencji TSL" dziś noszącego nazwę "Ekonomia i zarządzanie sektorami logistyki i mobilności".

Zespół jest otwarty na współpracę z przedstawicielami nauki z różnych ośrodków w Polsce oraz na współpracę z biznesem. 

Spotkania Zespołu odbywają się w wybrane wtorki o 18.30 na platformie MS Teams.

Efektem pracy Zespołów w ramach "Sieci kompetencji TSL" są ekpertyzy publikowane na stronach Open Eye Economy Summit.

(eksperytyzy dostępne również tutaj)

 
 
 

 W przeszłości byliśmy organizatorem lub współorganizatorem

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa CSCMP CEE Supply Chain Conference zorganizowana przez ALK we współpracy z Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), SGH, UEK oraz partnerami biznesowymi,  która odbyła się 18. listopada 2021 w Hotelu Arche (Al. Krakowska) w Warszawie. 

​​Konferencja Naukowa Sektor lotniczy w czasie pandemii COVID-19: reakcja na szok i ścieżki wyjścia, która odbyła się 19 października 2021 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2021 Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation, która odbyła się 20-21 września 2021 roku w formule hybrydowej tj. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz on-line.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa CSCMP ​​​​CEE Conference Sustainable and Resilient Supply Chains, która odbyła się 17 listopada 2020 roku wirtualnie.

Seminaria naukowe Gospodarka cyfrowa 4.0 - Instytut był pomysłodawcą i jest współorganizatorem seminariów.
Relacja video z seminariów jest dostępna tutaj​

Seminarium Kształtowanie kompetencji przyszłości​ odbyło się wirtualnie w formie video konferencji dnia 16 marca 2020 roku w godz. 9:00 – 11:00. Wprowadzenie do dyskusji przedstawił prof. dr hab. inż. Michał Fedorowicz, dyrektor Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research funkcjonującej w Instytucie Socjologii i Filozofii PAN.

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2019 Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach mobilności oraz łańcuchach dostaw - 26-27 września 2019 roku

Międzynarodowa Konferencja Naukowa The 14th European Research Seminar (ERS) 2019 organizowana w kooperacji z dwoma kluczowymi w obszarze logistyki journalami z listy "A" tj. Journal of Business Logistics (wyd. Wiley)  i The International Journal of Logistics Management​ (wyd. Emerald). KN ERS 2019 była połączona z konferencją biznesową CSCMP European Conference Supply Chain 4.0 16-17 maja, 2019, Warszawa

International Scientific Conference Future of Air Cargo in Poland 21 February 2019 at SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2018 ​Mobilność i europejska przestrzeń transportowa ​- 24-25 września 2018 roku

Research Workshop on Volatility in Air Traffic and its impact on ATM Performance 15-16 May 2018 at SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland

Seminarium w sprawie nowelizacji Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - 12 marca 2018 roku

Konferencja Naukowa Euro-Trans 2016 Transport. Wzrost i rozwój

Konferencja Naukowa Euro-Trans 2014 Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów​ 

Konferencja Naukowa Euro-Trans 2011 Konkurencyjny i zrównoważony transport 

Konferencja Naukowa Euro-Trans 2009 Innowacje w transporcie - zarządzanie, technologie, procesy 

Konferencja Naukowa Euro-Trans 2008 Transport. Ekonomika i biznes