Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Marzenna Cichosz

 
MC-Aula.JPG

Doktor nauk ekonomicznych 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dziedzinie Zarządzanie

Adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH w Warszawie
Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych
Promotor prac magisterskich i licencjackich
Koordynator na SGH międzyuczelnianego programu Top Young 100 skierowanego do studentów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 
Autorka monografii: Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2010.
Autorka monografii: Logistics Management, Oficyna Wydawnicza SGH, 2015.
Współredaktorka: Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI w., Oficyna Wydawnicza SGH, 2016.


 

Działalność dydaktyczna:

[220771-0072] Logistics Management
[224550-0072] Logistyka
[132440-0072] Nowoczesne zarządzanie logistyczne​​
[235970-0477] Logistyka handlu elektronicznego / E-commerce Logistics 
[238550-1016] Logistyka miejska / City Logistics
[238520-0072] Logistyka w usługach / Logistics in Services
[221320-0440] Logistyka międzynarodowa / International Logistics
[230710-0440] Międzynarodowe Rynki Transportowe
[220770-0440] Zarządzanie logistyczne​

Niezbędnik: www.e-sgh.pl/cichosz

Wykształcenie:

Zainteresowania badawcze:

 • Cyfrowa transformacja logistyki i łańcuchów dostaw  
 • Zarządzanie innowacjami w logistyce i łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie relacjami we współdziałaniu w łańcuchach dostaw
 • Budowanie satysfakcji i lojalności klienta
 • Rynek usług logistycznych i jego transformacja cyfrowa (branża TSL, branża KEP) 
 • Logistyka e-commerce (omni-channel, e-fulfillment, logistyka zwrotna, logistyka "pierwszej" i "ostatniej mili")
 • Zrównoważona logistyka i zrównoważone łańcuchy dostaw
 • Zarządzanie logistyką w mieście
 • Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw w wymiarze krajowym, międzynarodowym i globalnym (zarządzanie transportem, zapasami i magazynami, obsługą klienta)

Udział w badaniach naukowych:

 • Rozpoznanie praktyk współtworzenia wartości z klientem na wczesnym etapie procesu tworzenia innowacji, badanie naukowe w międzyuczelnianym zespole badawczym SGH - UE we Wrocławiu 2020-2022
 • Transformacja cyfrowa a adaptacyjność przedsiębiorstw, badanie naukowe nr KZiF/S/10/2020 z subwencji badawczej MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego KZiF, SGH 2020, kierownik badania
 • Zarządzanie transformacją cyfrową w wybranych obszarach gospodarki, badania naukowe nr KZiF/S/06/2019 z subwencji badawczej MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego KZiF, SGH 2019, kierownik badania
 • Logistyka i branża usług logistycznych w dobie transformacji cyfrowej, zadanie badawcze nr KZiF/S/05/2018 w ramach badań statutowych KZiF z subwencji badawczej MNiSW na rozwój potencjału badawczego KZiF, SGH 2018, kierownik zadania badawczego
 • Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics (ChemMultimodal) Project​Interreg Central Europe, Programme priority 4. Cooperating on transport to better connect Central Europe, SGH 2016-19
  - Analiza wyników testów rekonfiguracji tras transportu produktów chemicznych z wykorzystaniem narzędzia do zarządzania transportem multimodalnym (12.2017 r. - 05.2018 r.)
  - Projektowanie i testy narzędzia do zarządzania transportem multimodalnym w przemyśle chemicznym (06.2017 r. - 11.2017r.)
  - Strategie i narzędzia zarządzania transportem multimodalnym (12.2016 r. - 05.2017 r.)
  - Wykorzystanie transportu multimodalnego w łańcuchach dostaw w przemyśle chemicznym w Polsce (06.2016 - 11.2016 r.)​
 • Innovation in Logistics Outsourcing Relationships: Investigating the Form and Function of Innovation Alignment, badania dla National Center for Middle Market Ohio State University, Columbus, USA, 2014-17 
 • Logistyka zwrotna w e-commerce​, SGH 2015
 • Career Perspectives of Women and Men in Logistics/SCM: Attracting, Retaining, and Promoting Top Supply Chain Talent, badania Council of Supply Chain Management Professionals, Fisher College of Business, Ohio State University, Columbus, USA, 2014-2015
 • Innowacje w zarządzaniu transportem w miastach (logistics-driven innovation), temat w ramach badań statutowych KNoP - Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce2012-13
 • Wpływ inwestycji w obiekt logistyczny na rewitalizację i rozwój miasta​, temat w ramach badań statutowych KNoP, SGH -Rewitalizacja polskich miast jako czynnik kształtowania konkurencyjności przeedsiębiorstw, 2011
 • Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę, badania na zlecenie Forum Przewoźników Ekspresowych 2010-11​ 
 • Przeprojektowanie łańcucha dostaw świeżych i wędzonych ryb w sieci handlowej. Przypadek Makro Cash and Carry w Polsce,​ temat w ramach badań statutowych KNoP, SGH - Pomiar i wdrażanie najlepszych praktyk do przedsiębiorstw w Polsce, 2006-2010
 • Logistyka w firmach usługowych a lojalność klienta, badania własne wykorzystane w pracy doktorskiej, KNoP, SGH 2006-2008
 • Logistyczne strategie firm globalnych – szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw,  badanie statutowe KNoP, SGH 2000
 • Zintegrowany łańcuch dostaw, badania statutowe KNoP, SGH 1997

Udział w konferencjach (referaty):

 • Identifying paradoxical tensions in Logistics Service Provider’s sustainability. CSCMP CEE Conference on "Sustainable and Resilient Supply Chains", Warsaw 17.11.2020
 • Sztuczna inteligencja w łańcuchach dostaw. Wystąpienie w ramach konfereencji biznesowej XVII Forum Polskich Menedżerów Logistyki "Polska Logistyka" Warszawa 5-6.10.2020 
 • Toward a digitally dominant paradigm for twenty-first century supply chain scholarship. Udział w dyskusji panelowej w ramach międzynarodowej konferencji naukowej 15th European Research Seminar (ERS) on Logistics and Supply Chain, 18-19.06.2020 
 • Nic nie będzie jak dawnej. Jak koronawirus zmieni biznes? ​Moderowanie dyskusji panelowej w ramach konferencji otwarcia III edycji Top Young 100, 14.05.2020
 • Sustainability vs. Agility:The Context of Logistics Service Providers, SGH – UNR Research Symposium and Workshop, Warszawa 20-24.10.2019
 • What should be a subject of interdisciplinary research in next five years? Dyskusja panelowa z gościem z zagranicy prof. dr hab. inż. Kai Furmansem, Euro-Trans 2019, SGH w Warszawie i Uniwersytet Szczeciński, Warszawa 26-27.09.2019
 • Corporate Accelerators in Logistics Industry, KN Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Gospodarki w Teorii i Praktyce, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz 4-6.09.2019
 • Digital Transformation at LSPs: Towards Greener Transport​, Global Interdisciplinary Conference “Green & Digital Cities” 2019, Roger Williams University (USA) oraz Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 26-29.06.2019
 • Logistics Startups: Competitors or Partners of Logistics Service Providers in Exploration?​, ​TranSopot 2019, Wydział Ekonomiczny, Uniwerystet Gdański, Sopot 27-29.05.2019
 • Digital Transformation at LSPs: Barriers, Success Factors, and Leading Practices, 14th European Research Seminar (ERS) on Logistics and SCM, CSCMP, SGH oraz Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 16-17.05.2019
 • The main factors determining position of women in contemporary logistics and supply chains, comoderator with prof. Danuta Kisperska-Moron of a panel discussion within 14th European Research Seminar (ERS) on Logistics and SCM, CSCMP, SGH oraz Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 16-17.05.2019
 • Current trends in air cargo, dyskusja panelowa z Sergiu Sarasan, Manager Aviation Solutions, Eastern Europe at IATA w ramach Future of Air Cargo in Poland Conference, Warszawa 21.02.2019
 • ​Cyfrowa transformacja branży usług logistycznych, XXII KN Total Logistics Management & IT Solutions in Logistics, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 27-29.09.2018
 • Synchromodality-as-a-Service - innowacyjny model transportu towarów, XIV Międzynarodowa KN Euro-Trans 2018, KZiF SGH oraz WZIEU, Uniwersytet Szczeciński, Warszawa, 24-25.09.2018
 • Alignment in Logistics Outsourcing Relationship and its Effect on LSP Improvement Behavior, referat wygłoszony przez współautora, NOFOMA 2018, Kolding, Denmark, 12-13 June, 2018
 • ​The Digital Evolution: Creating Global Reach and Enabling Experimental Supply Chain Education, udział w dyskusji, European Research Seminar 2018, Amsterdam, Holandia, 17-18.05.2018
 • Innowacje wywrotowe (disruptive innovations) w łańcuchu dostaw, referat wygłoszony na seminarium "Gospodarka cyfrowa 4.0", SGH, 26.04.2018
 • Operatorzy platform wirtualnych - nowi uczestnicy rynku usług logistycznych, referat na seminarium SKN Geografii i Badań Regionalnych, SGH,  23.04.2018
 • Management of chemical freight transport emissions in Poland: potential for CO2 reduction7th European Transport Research Conference, TRA 2018, Wiedeń, Austria, 16-19.04.2018​​​
 • Otwarte innowacje: Partnerstwa technologiczne w branży usług logistycznych, Międzynarodowa KN "Przedsiębiorstwo-Kreatywność-Cyfryzacja - różne oblicza biznesu XXI wieku", Warszawa, 22-23.03.2018
 • Planowanie multimodalnego transportu towarów: narzędzie wspierające współpracę interesariuszy procesu, XXI Konferencja Naukowa Total Logistic Management, Karpacz, 29.11- 2.12.2017
 • Collaborating on green logistics in chemical supply chains: insights from Poland​, Business Logistics in Modern Management conference, Osijek, Croatia, 12-13 Oct., 2017.
 • Wykorzystanie transportu multimodalnego w sektorze chemicznym w Polsce - wdrożenie działań pilotażowych (współudział), Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Interreg Central Europe, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa, 26.09.2017.
 • Multimodal transport tool management - CO2 emission measurement concept, Working Group Meeting, ChemMultimodal, Interreg Central Europe, Brussels, 20-21.06.2017
 • Transport management toolbox development in chemical sector - the case of Poland (współudział), ChemMultimodal Project, Work Group Meeting, Novara (Italy), 23 Feb. 2017. 
 • Zarządzanie otwartymi innowacjami w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw usługowych, referat na seminarium naukowym Katedry Logistyki, SGH w Warszawie, Warszawa 25.01.2017
 • LSP collaboration on multimodal transport in chemical logisticsMiędzynarodowa Konferencja Naukowa, Carpathian Logistics Congress CLC'2016, Zakopane 28-30.11.2016
 • Analysis od multimodal transport of chemical goods for the identification of modal shift (Poland), Working Group Meeting, ChemMultimodal, Interreg Central Europe, Warsaw 10 Nov., 2016.
 • Innovation in Logistics Outsourcing Relationships - in the search of customer satisfaction,​ Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Building the Supply Chains of the Future" Katowice 26-27.09.2016
 • Rola aliansu logistycznego we wzmocnieniu innowacyjności operatora logistycznego, Konferencja naukowa "Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", Katedra Logistyki, SGH, Warszawa 23-24.06.2016
 • Zwroty - źródło kosztów czy przewagi konkurencyjnej? Praktyka europejska, Konferencja "Last Mile w eCommerce 2016", Warszawa 2.06.2016
 • Innowacje w relacjach operatorów logistycznych z klientami, Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANS'16​​, SGH w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 10-11.03.2016
 • Investigating Innovation in Logistics Outsourcing Relationship, CSCMP Annual Conference 2015, San Diego, Sep. 20-23, 2015
 • Logistyka zwrotna w B2C e-commerce - kreowanie wartości dla klienta (współautor)​, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "IT Solutions in Logistics", UZ w Zielonej Górze, Zielona Góra 24-25.09.2015
 • Proces logistyki zwrotnej w B2C e-commerce​ (współautor), Międzynarodowa Konferencja Naukowa "IT Solutions in Logistics", UZ w Zielonej Górze, Zielona Góra 24-25.09.2015
 • Innowacje w logistyce miejskiej - zrównoważony transport publiczny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Strategie i logistyka w warunkach kryzysu", UE we Wrocławiu, Kowary, 19-21.10.2014
 • Innowacje w zarządzaniu transportem miejskim w Polsce (współudział), Konferencja "Miasta - rozwój przez innowacje", Open Days Mazowsze 2013, Europe in my Region, ARMSA, SGH, Warszawa 28.11.2013
 • Warszawski rower publiczny „Veturilo” – innowacyjne i elastyczne rozwiązanie w transporcie miejskim, Konferencja naukowa TRANS'13, KGŚ SGH Warszawa, 21-22.11.2013
 • Rozwiązania informatyczne wpierające logistykę wypożyczalni rowerów publicznych w miastach, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "IT Solutions in Logistics", Uniwersytet Zieleniogórski, 20-21.06.2013
 • Wpływ turbulentnego otoczenia na funkcjonowanie łańcuchów dostaw - przykład branży KEP (współudział), Konferencja naukowa TRANS'11, KGŚ SGH Warszawa, 17-18.11.2011
 • Inwestycje w obiekt logistyczny jako element rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie Błonia (współudział), Konferencja naukowa "Strategie i logistyka w sektorze usług", UE we Wrocławiu, 16-18.10.2011
 • Rola operatorów ekspresowych w obsłudze logistyki "ostatniej mili" (współudział), Konferencja naukowa "Strategie i logistyka w sektorze usług", UE we Wrocławiu, 16-18.10.2011
 • Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę, Konferencja prasowa Forum Przewoźników Ekspresowych, 28.06.2011
 • Rynek TSL a rynek KEP - korekta układu komplementarnego czy zaczątek nowego ładu konkurencyjnego? Kongres Polskich Menedżerów Logistyki, 21-22.10.2010
 • Logistics and Customer Loyalty in the Service Industry. Western Theory and Polish Experience, European Logistics Association doctoral workshop, AFT - IFTIM Group​, Monchy Saint – Eloi, Francja, czerwiec 2000
 • Organising Polish Distribution Systems in Retail Industry from International Perspective, INTERREG Doctoral Workshop, Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy, październik 1999
Publikacje
(cytowania wg Google Scholar​):

​2020 grant JM Rektora SGH za opublikowanie na liście Journal Citation Reports
 1. Digital Transformation at LSPs: Barierrs, Successful Factors and Leading Practices, (co-author), International Journal of Logistics Management, the (lista "A" 70 pkt)
 2. Logistics Startups and Logistics Service Providers: Competitors or Partners in Exploration? [In:] Suchanek, M. (ed.), Modern Research on Transport Systems and Urban Mobility. TranSopot 2019 Conference, Springer International Publishing, 2020, ISSN 2198-7246 (in press)
 3. Cichosz_Drony w logistyce ostatniej mili_2020.pdf [w:] Zagrajek, P. (red.), Sektor lotniczy w erze transformacji społecznej i technologicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 415-430.
 4. Zmiany w kanałach dystrybucji dóbr konsumpcyjnych wynikające z pandemii COVID-19: perspektywa krótko- i średnioterminowa, (współautor), ekspertyza nr 8 opublikowana na stronach Open Eye Economy Summit 30.04.2020
 5. Collaborative outsourcing for sustainable transport management​"International Business, Trade, and Environmental Sustainability: International Business as a positive driver of environmental sustainability", (współautor) Springer 2020

  2019 grant JM Rektora SGH za opublikowanie na liście Journal of Citation Reports​


 6. Alignment mechanisms for supplier-initiated innovation: Results from the logistics service industry (współautor), Journal of Purchasing and Supply Management 25(5), https://doi.org/10.1016/j.pursup.2019.100575​ (lista "A" 100 pkt)
 7. Projekt ChemMultimodal - na rzecz strategicznego rozwoju zrównoważonego transportu(współautor), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie,  2/2019, 33-42
 8. How to achieve customer satisfaction? Perspective of logistics outsourcing performance (współautor). LogForum 15(1), 39-51, 2019. ​

  2018 Dyplom uznania JM Rektora SGH za opublikowanie na liście Journal of Citation Reports

 9. Otwarte innowacje: Technologiczne partnerstwa w branży usług logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 4/2018
 10. Efektywne planowanie transportu multimodalnego (współautor), "Przemysł Chemiczny"  97(9)2018​ (lista A)

  2017 Dyplom uznania JM Rektora SGH za opublikowanie na liście Journal of Citation Reports

 11. Collaborating on green logistics in chemical supply chains: insights from Poland, in: "Proceeding of the 17th International Scientific Conference BLMM 2017", Osijek, Croatia, p. 507-522, ISSN: 1849-5931​
 12. LSP collaboration on multimodal transport in chemical logistics,"Transport Research Procedia", Ostrava 2017 
 13. Uwarunkowania wyboru transportu multimodalnego w branży chemicznej"Przemysł Chemiczny" nr 7/2017 (lista A)
 14. Rola aliansu logistycznego we wzmocnieniu innowacyjności operatora logistycznego​,​ [w:] M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba "Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI w.", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016 
 15. Proces logistyki zwrotnej w B2C e-commerce​ (współautor), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 8/2016
 16. Logistyka zwrotna w B2C e-commerce - kreowanie wartości dla klienta (współautor), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 7/2016
 17. Proces innowacji w relacjach operatorów logistycznych z klientami, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 6/ 2016
 18. Logistics Management, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 19. 2015 Career Perspectives of Women and Men in Logistics/SCM: Attracting, Retaining, and Promoting Top Supply Chain Talent, (co-author) Council of Supply Chain Management Professionals Annual Conference, October 13, Denver CO.​
 20. Innowacje w logistyce miejskiej - zrównoważony transport publiczny, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 383, Wrocław 2015

  2014 Dyplom uznania JM Rektora SGH za najwyższy wskaźnik cytowań publikacji​ 

 21. 2014 Career Perspectives of Women and Men in Logistics/SCM: Attracting, Retaining, and Promoting Top Supply Chain Talent, (co-author) Council of Supply Chain Management Professionals Annual Conference, October 20-23, Denver CO.
 22. Innowacje w zarządzaniu transportem w miastach (współautor) w: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, OW SGH, Warszawa 2014
 23. Kierunki działań dostosowawczych operatorów ekspresowych do wymagań konkurencji w warunkach dynamicznych zmian otoczenia (współautor), w: Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz (red.), OW SGH, Warszawa 2013, s. 329-352
 24. System dostaw świeżych ryb i owoców morza do sieci MAKRO Cash&Carry (współautor), "Praktyczna teoria.pl", KNoP, grudzień 2012
 25. Modele działania operatorów ekspresowych w metropoliach w obliczu kongestii i ograniczeń ruchu (współautor), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 11 (1215), PWE, Warszawa 2012
 26. Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze (współautor), w: Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, M. Bryx (red. ), OW SGH, Warszawa 2012
 27. Czy logistyka może rewitalizować miasto? (współautor), "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 2 (23), IV-VI 2012, SGH, Warszawa 2012
 28. Branża KEP - elastyczne podejście do potrzeb klientów, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 12(1204), PWE, Warszawa 2011
 29. Wpływ turbulentnego otoczenia na funkcjonowanie łańcuchów dostaw - przykład branży KEP (współautor), w: Funkcjonowanie łańcuchów dostw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe, OW SGH, Warszawa 2011
 30. Inwestycje w obiekt logistyczny jako element rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie Błonia, (współautor), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 234, Wrocław 2011
 31. Rola operatorów ekspresowych w logistyce "ostatniej mili" firm usługowych, (współautor), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 235, Wrocław 2011
 32. Branża KEP - barometr polskiej gospodarki (współautor) „Kwartalnik Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 4/2011 (21), X-XII 2011, SGH, Warszawa 2011
 33. Łańcuch dostaw świeżych ryb MAKRO Cash & Carry (współautor), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2 (15), IV-V 2010, SGH, Warszawa 2010
 34. Posiadanie lojalnych klientów a logistyka firm usługowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 7, PWE, Warszawa 2007
 35. Logistyczna obsługa klienta, w: Logistyka Dystrybucji, K. Rutkowski (red.), SGH, Warszawa 2005
 36. Lojalność klienta wobec firmy, „Marketing i Rynek” nr 8, PWE, Warszawa 2003
 37. Logistics and Customer Loyalty in the Service Industry. Western Theory and Polish Experience, European Logistics Association Doctoral Workshop, AFT - IFTIM Group​, Bruksela 2000