Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Paweł Zagrajek

 
​Tytuł doktora nauk ekonomicznych. Praca doktorska pt. „Ewolucja modeli biznesowych w sektorze transportu lotniczego” (analiza rynku lotniczego, rozwój modeli biznesowych przewoźników lotniczych, planowanie floty i siatki połączeń, marketing, relacje z klientami, segmentacja rynku, analiza finansowa przewoźników lotniczych)

Publikacje:
P. Zagrajek. A. Hoszman, Impact of ground handling on air traffic volatility, „Journal of Management and Financial Sciences”, 33/2018.
E. Marciszewska, P. Zagrajek, A. Hoszman, Analiza benchmarkingowa zróżnicowania stawek dostępu do infrastruktury lotniczej. Badania statutowe prowadzone w 2014 r. w SGH
P. Zagrajek, Wpływ nowych regulacji w zakresie przydzielania czasów na start lub lądowanie na funkcjonowanie sektora transport lotniczego. W: Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług. Pod redakcją naukową E. Maciszewskiej. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. Warszawa 2013 r., s. 167 – 186.
E. Marciszewska, P. Zagrajek, Kierunki zmian modeli biznesowych przewoźników lotniczych. W: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego. R. Bartkowiaka. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 r., s. 47-56.
E. Marciszewska, P. Zagrajek, A. Hoszman, Analiza przewozów pasażerskich i towarowych w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów w relacjach krajowych i zagranicznych W: System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu. Pod redakcją naukową Cz. Christowej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2010 r., s. 753-767.​