Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje

 

​​M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba. How to improve freight transport emissions’ management?, “LogForum” 15 (1)/2019, s.93-10

E. Marciszewska, I. Bergel, J. Matuška, V. Záhorová, Problemy osób z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym w Polsce w kontekście badań w krajach Grupy Wyszehradzkiej, "Przegląd Komunikacyjny" nr 3/2018, s. 14-21.

J. Zawieska, J. Pieriegud, Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation, "Transport Policy", Vol. 63, April 2018, s. 39-50.

P. Zagrajek, A. Hoszman, Impact of Ground Handling on Air Traffic Volatility, “Journal of Management and Financial Sciences” 33/2018, s. 147-155.  2018

M. Cichosz (2018). Digitalization and Competitiveness in the Logistics Service Industry, “e-mentor” No 5(77), pp. 73–82,  2018

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Mobilność w aglomeracjach przyszłości, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2018, ISBN 978-83-945091-5-6  2018

M. Cichosz (2018). Synchromodality-as-a-Service - innowacyjny model transportu towarów, „Zeszyty Naukowe KZiF” nr 169/2018​, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 57-73, 2018

"M. Wolański (współpraca: W. Mrozowski, M. Zaremba), Public-Private Partnership - Theory, Best Practices And The Newest Polish Experience. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017.

B. Grucza, Stochastic project scheduling concepts and models, w pracy zbiorowej pod red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Project Planning and Scheduling: Tools and Good Practices, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 14 1-162

B. Grucza, Matrix-based project scheduling concepts and models, w pracy zbiorowej pod red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Project Planning and Scheduling: Tools and Good Practices, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 195-212.

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2017, ISBN 978-83-945091-2-5.

M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-88835-28-5., 2016

B. Grucza, Project Stakeholder Analysis Models, w pracy zbiorowej pod red. M. Trocki, E. Bukłaha, Project Management - Challenges and Research Results, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 19-33.

J. Pieriegud (red.), System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7378-979-1.

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015,. ISBN 978-83-88835-26-1.

Księga Jublieuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Liberadzkiemu oraz Katedrze Transportu SGH z okazji 50-lecia jej istnienia, Warszawa 2018.​