Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością :

Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością
 

 Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością

 

​​​​Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością (KBnIM) jest jednostką organizacyjną, działającą w ramach Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Kierownikiem Katedry jest dr hab. Bartosz Gruc​za​, prof. ​SGH​

Do podstawowych zadań badawczych Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością należy prowadzenie badań w następującym zakresie:

 • Infrastruktura sieciowa - transportowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna
 • Elektromobilność i mobilność inteligentna
 • Mobilność jako usługa – MaaS
 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Inteligentne miasta
 • Transport na terenach wiejskich
 • Transport kolejowy
 • Implementacja i kreowanie polityki transportowej
 • Rozwój pojazdów autonomicznych
 • Finansowanie i realizacja projektów infrastrukturalnych
 • Ewaluacja projektów finansowanych z funduszy unijnych i środków publicznych
 • Wpływ sektora transportu na środowisko naturalne
 • Zrównoważony rozwój
 • Sieci powiązań kooperacyjnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw
 • Otoczenie biznesowe i angażowanie interesariuszy
 • Obligacje i papiery hybrydowe​


 

 

 Informacje

 
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik Katedry