Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania naukowe

 

Przedmiotem badań Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych jest szerokie spektrum zagadnień związanych z analizą funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem systemu bankowego. Problematyka dotychczasowych badań obejmowała przede wszystkim następujące kwestie:

  • wpływu uwarunkowań zewnętrznych na warunki funkcjonowania i kondycję sektora bankowego,
  • nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem bankowym,
  • procesu dostosowania polskiego systemu bankowego do standardów unijnych i propozycji Komitetu Bazylejskiego,
  • rozwoju nowych form bankowości w Polsce, m.in. bankowości inwestycyjnej i elektronicznej.

Pracownicy Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych realizują aktywną działalność naukowo-badawczą zarówno w ramach badań dla młodych naukowców, jak i badań statutowych.
 

Pracownicy Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych prowadzą intensywną działalność naukową poświęconą różnorodnym aspektom organizacji i rozwoju rynków finansowych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania sektora bankowego.

Efektem działalności naukowej są liczne książki, monografie, opracowania, raporty oraz artykuły.

 
 
 

 Wydarzenia